Aktualności

Towary bez znaku CE zatrzymywane przez Celników

Zewnętrzna granica UE, czyli granica morska RP, jest szczególnie nadzorowana przez Pomorską Służbę Celną m.in. w zakresie niedopuszczania towarów, które nie spełniają odpowiednich wymagań co do bezpieczeństwa ich użytkowania.

W przedświąteczny poniedziałek 17.12.br. na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego funkcjonariusze Referatu Zwalczania Przestępczości Celnej w Gdyni przeprowadzili kontrolę kontenera zawierającego 3 rodzaje urządzeń gimnastycznych. W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktu zatrzymano 800 sztuk urządzeń. Odbiorcą towaru jest firma z Warszawy.

Z kolei w wyniku kontroli innego kontenera zakwestionowano niszczarki dokumentów, które były przeznaczone dla odbiorcy w Lublinie. Po otwarciu czterech kartonów funkcjonariusze stwierdzili 3 rodzaje niszczarek. Na towarze nie znaleźli jednak oznaczeń CE. W związku z tym celnicy zatrzymali 280 sztuk niszczarek dokumentów.

Towary zatrzymano w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Całość dokumentów Graniczny Referat ZPC w Gdyni przekazał Kierownikowi OC „Baza Kontenerowa” w Gdyni celem wystąpienia do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku z wnioskiem o wydanie opinii w kwestii spełnienia przez wyrób zasadniczych wymagań.

Większość wyrobów, które spełniają wymogi określone w dyrektywach unijnych, musi być oznakowane symbolem CE. Znak ten nie jest znakiem bezpieczeństwa, jakości ani pochodzenia, jak wielu uważa, lecz deklaracją producenta, że dany wyrób spełnia zasadnicze wymagania.
Izba Celna w Gdyni wiedzie prym w kraju, jeżeli chodzi o liczbę zatrzymań towarów na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności. Jest to związane nie tylko z usytuowaniem na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, ale przede wszystkim z zaangażowaniem pomorskich funkcjonariuszy celnych.

Z danych uzyskanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że zatrzymania w pomorskich urzędach celnych stanowią ponad połowę wszystkich tego typu przypadków w skali całego kraju. Z pewnością można mówić o znaczącym wpływie Pomorskiej Służby Celnej na poziom bezpieczeństwa regionu, kraju, a także całej Wspólnoty.

W porównaniu z poprzednimi latami zwiększa się ilość ujawnianych przypadków. Przykładowo w roku 2005 odnotowano na obszarze Izby Celnej w Gdyni 47 zatrzymań, w 2006 – 73 zatrzymania, zaś w roku 2007 – już ponad 100. Celnicy zatrzymują najróżniejszy asortyment : zabawki, maszyny, sprzęt elektryczny, środki ochrony indywidualnej, ale również wyroby budowlane, produkty medyczne.
Najczęstszą przyczyną zatrzymań, jest brak oznakowania CE i deklaracji zgodności. Zdarzają się też przypadki, kiedy zgłaszane są do odprawy celnej towary, które mają naniesiony znak CE bezpodstawnie, gdyż dany towar nie podlega przepisom dyrektyw nowego podejścia.

 
ic_gdynia_400
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.