Aktualności

Ujednolicona wersja rozporządzenia w sprawie zwolnień celnych

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009), które uchyla rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych.

Warto zauważyć, że zmiany wprowadzane tym rozporządzeniem nie mają charakteru merytorycznego, stanowią jedynie tekst jednolity wielokrotnie zmienianego rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 i mają charakter porządkowy.

Zgodnie z art. 133 skodyfikowanego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, „odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku VI".

Szczegółowe informacje i tekst rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 dostępne są na stronie internetowej Służby Celnej w zakładce Akty prawne – Przepisy celne – Wspólnotowe przepisy celne – System zwolnień celnych.

ebi./źródło: ministerstwo finansów

 

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.