Aktualności Procedura importu Wymogi celne

Graniczny podatek węglowy – poradnik dla importerów

Przepisy Parlamentu Europejskiego dotyczące emisji szkodliwych gazów cieplarnianych zostaną wkrótce zaostrzone. W październiku 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie zapowiadające węglowy podatek graniczny. Kogo będzie dotyczyć i jakich kosztów należy się spodziewać?

Walka z emisją szkodliwych gazów jest jednym z kluczowych obszarów działań Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat. Komisja Europejska nie tylko chce zwalczać skutki emisji niebezpiecznych substancji, ale i redukować ich produkcję. W przypadku tak szeroko zakrojonych działań z pomocą przychodzi nowe ustawodawstwo. W osiągnięciu redukcji emisji gazów cieplarnianych i neutralności węglowej do 2050 roku ma pomóc CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism. Mechanizm granicznego podatku węglowego będzie uzupełnieniem dla już istniejącego systemu EU ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

Czemu na służyć CBAM?

Do tej pory system EU ETS obejmował producentów posiadających fabryki na terenie Unii Europejskiej, które odpowiadały za emisję CO2 w procesie produkcyjnym. Producenci zobowiązani byli do nabywania uprawnień do emisji gazów, lub otrzymywali je bezpłatnie (w przypadku niskiej emisji). Mechanizm ten był jednak dziurawy, nie przyniósł oczekiwanej transformacji energetycznej i, co najważniejsze, powodował ucieczki emisji CO2. Oznacza to, że producenci europejscy unikali kosztów nabywania uprawnień do emisji szkodliwych gazów i zlecali produkcję towarów w krajach o mniej restrykcyjnym podejściu do ochrony środowiska. Do krajów tych należą między innymi Chiny i inne państwa azjatyckie. Mechanizm granicznego podatku węglowego ma temu zapobiec. Obejmie on podmioty, które zlecają produkcję poza obszarem Unii Europejskiej, w krajach o nieuregulowanej polityce klimatycznej.

Wyjątkami od tej reguły pozostaną między innymi Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein, które posiadają podobne przepisy klimatyczne jak system EU ETS.

 

 

Kogo dotyczy CBAM?

Większość importerów może odetchnąć z ulgą, ponieważ nowy graniczny podatek węglowy będzie dotyczył wyłącznie wybranych sektorów gospodarki. CBAM zostanie zastosowany między innymi wobec przemysłu chemicznego, hutniczego, czy produkcji aluminium. Towary importowane, które znajdą się na liście, to przede wszystkim:
– energia elektryczna,
– cement,
– nawozy sztuczne,
– wyroby hutnicze (w tym śruby, rury, wkręty z żeliwa i stali),
– wyroby z aluminium (w tym puszki, kable),
– cement glinowy,
– wodór,
– rudy i koncentraty żelaza – aglomerowane,
– pozostałe gliny kaolinowe.

Warto wspomnieć, że podatek obejmie konkretne wyroby – niekonieczne pełne grupy produktów. Przykładowo: wyroby przemysłu hutniczego, uwzględnione w CBAM, to tylko niektóre produkty z działu CN 72 oraz 73.

Wymienione powyżej grupy wyrobów zostaną do 2034 roku rozszerzone o kolejne towary. Zgodnie z obecną listą systemu EU ETS, rozszerzenie CBAM obejmie:
– szkło,
– ceramikę,
– wyroby rafineryjne,
– papier,
– wapno.

Należy zatem odpowiednio wcześniej zweryfikować, czy importowane produkty objęte są mechanizmem CBAM. W przypadku wątpliwości pod jakim kodem celnym powinien zostać odprawiany towar, można zawnioskować o WIT (wiążącą informację taryfową), która umożliwi odprawę danego towaru zawsze pod tym samym kodem celnym.

 

Kiedy CBAM wszedł w życie i w jakiej formie?

Mechanizm CBAM zostanie wprowadzony w formie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Oznacza to, że jego moc jest wiążąca dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie wymaga wprowadzania lokalnych ustaw i będzie obowiązywać w jednolitej formie na terenie UE.

Projekt rozporządzenia CBAM powstał już w 2021 roku. Jednak wstępne porozumienie między Radą a Parlamentem Europejskim zawarte zostało dopiero 13.12.2022 roku. Oznacza to, że oficjalne rozporządzenie pojawiło się w lutym 2023 roku.

Do końca 2025 roku obowiązuje okres przejściowy. Należy zatem pamiętać o kilku ważnych datach:

  • 1 października 2023 – wprowadzenie kwartalnego obowiązku sprawozdawczego dla importerów. Sprawozdania mają zawierać informacje o towarach importowanych na teren UE.
  • 1 stycznia 2025 – konieczność uzyskania przez importerów statusu „upoważnionego zgłaszającego”. Tylko podmioty z takim statusem będą mogły importować towary objęte nowym podatkiem węglowym.
  • 1 stycznia 2026 – konieczność nabywania certyfikatów CBAM i składania rocznych deklaracji.

Informacje, które będą musiały znaleźć się w sprawozdaniach CBAM obejmą:

– ilość danego produktu wytworzonego w danej instalacji (fabryce, bądź oddziale fabryki),

– rzeczywistą całkowitą wielkość emisji wbudowanych (pochodzące z produkcji danego wyrobu),

– rzeczywistą całkowitą wielkość pośrednich emisji wbudowanych (uwzględniające emisje z tytułu wykorzystania energii przy produkcji danego wyrobu),

– opłaty za emisję gazów cieplarnianych.

 

Co czeka importerów towarów objętych nowym podatkiem?

Po 2025 roku, a więc po wygaśnięciu okresu przejściowego, importerzy zobowiązani będą do:

  • Obliczania emisji gazów przy produkcji danych wyrobów.
  • Prowadzenia rejestru danych niezbędnych do obliczenia emisji.
  • Nabywania certyfikatów CBAM, które mają pokryć emisję powstałą w wyniku produkcji importowanych wyrobów.
  • Umarzania certyfikatów CBAM, a zatem ich „zużywania” na pokrycie emisji.
  • Składania corocznych deklaracji CBAM. Aktualnie raporty CBAM składane są do rejestru prowadzonego przez Komisje Europejską, jednak deklaracje prawdopodobnie składane będą do Urzędu CBAM, który najpewniej funkcjonował będzie przy Radzie Europejskiej.
  • Zapewniania o prawdziwości podanych danych emisyjnych za pomocą akredytowanego weryfikatora, który zbada instalację fabryczną i oceni czy deklarowane emisje są zgodne z rzeczywistością.

 

 

Co to są certyfikaty CBAM?

Zadaniem certyfikatów CBAM jest pokrycie wielkości emisji gazów cieplarnianych powstających na skutek produkcji danych wyrobów objętych nowym granicznym podatkiem węglowym. 1 certyfikat będzie równoważył 1 tonę emisji gazów.

Możliwe, że koszty nabywania certyfikatów CBAM oparte będą na aktualnych cenach EU ETS. Ceny EU ETS są jednak zmienne i w dużym stopniu zależne od kosztów wytwarzania energii elektrycznej. O ile jeszcze w 2020 roku koszt uprawnień EU ETS sięgał 20 EUR, to w 2022 roku było to już 84 EUR. Certyfikaty nabywane będą przez importerów za pośrednictwem własnego rachunku CBAM.

Zakup certyfikatów możliwy będzie raz do roku. Odbywać się będzie na podstawie prognozowanych ilości emitowanych gazów przy produkcji importowanego towaru. Importerzy będą zatem zobowiązani do szczegółowego prognozowania emisji, gdyż dokupienie brakujących certyfikatów CBAM w ciągu roku rozliczeniowego nie będzie możliwe. Również ich zwrot może być kłopotliwy. Zaledwie 1/3 nabytych i nieskonsumowanych certyfikatów będzie można zwrócić z powrotem do CBAM. Nie będzie również możliwości handlowania nimi, ani wykorzystania w następnym roku rozliczeniowym.

Co istotne – w przypadku, gdy akredytowany weryfikator potwierdzi, że zagraniczny producent pokrywa koszty emisji w swoim kraju, importer może własne koszty emisji pomniejszyć o tę wartość.

W 2026 roku, a więc w pierwszym roku obowiązywania certyfikatów CBAM, ilość umarzanych (konsumowanych) certyfikatów będzie wynosić zaledwie 1/40 wielkości emisji. W 2034 roku będzie to już 100% całkowitej emisji.

Wzór corocznych deklaracji CBAM na temat emisji i zużytych certyfikatów nie jest jeszcze opracowany.

__________

Pierwsze obowiązki, jakie importerzy są zobligowani wypełniać, pojawiły się już w tym roku. W kolejnych latach obowiązek prognozowania, nabywania certyfikatów i raportowania CBAM będzie już bardziej skomplikowany.

Warto już teraz rozmawiać z zagranicznymi dostawcami o nowych obowiązkach europejskich importerów. Należy przyzwyczajać chińskich producentów, że w niedługim czasie będzie się od nich wymagać szczegółowych danych na temat emisji gazów cieplarnianych. Fabryki powinny być także gotowe na współpracę z akredytowanymi weryfikatorami, którzy ocenią tamtejsze instalacje produkcyjne.

__________

Dla naszych klientów, nawiązaliśmy współpracę z partnerem Green Reporting, który kompleksowo wspiera klientów w wypełnieniu obowiązku sprawozdawczego CBAM.

Co wyróżnia naszą współprace od innych firm świadczących te usługi? Możemy zaoferować naszym klientom:

1) złożenie raportu CBAM za klienta na podstawie pełnomocnictwa;

2) rezygnację z exceli, które klient musiałby uzupełniać, a zamiast tego sczytanie dokumentacji celnej w formacie XML,

3) dostęp do systemu – Reporting Assistant – system automatycznego przetwarzania zgromadzonych danych do odpowiedniego formatu, który następnie może zostać wgrany do systemu unijnego: Transitional Registry for CBAM,

4) wsparcie w komunikacji z producentami w zakresie emisyjności, z wykorzystaniem formularza komunikacyjnego,

5) wskazanie jakich dokładnie danych brakuje by złożyć prawidłowo raport CBAM (również po lipcu 2024 r., kiedy nie będzie można korzystać z wartości domyślnych),

6) bardzo konkurencyjne ceny,

7) webinar – w ramach rozpoczęcia współpracy otrzymują Państwo do materiału online.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o kontakt na adres mailowy: import@bigchina.pl. Podeślemy szczegóły.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.