Inne Porady ekspertów

Jak zmniejszyć obciążenia firmy VAT-em?

W zakresie VAT warto pomyśleć o możliwościach optymalizacji jakie daje nam nowelizacja ustawy o VAT.

Część zmian pozwala bowiem na zmniejszenie zobowiązań podatkowych bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka podatkowego.

W szczególności należy zwrócić uwagę na możliwość odzyskiwania podatku należnego z tytułu złych długów. Pomimo, że możliwość obniżania podatku należnego z tytułu złych długów wprowadzona została do ustawy o VAT już w połowie 2005 roku, z uwagi na restrykcyjne przepisy w praktyce jej wykorzystanie było marginalne.

Dopiero obecna nowelizacja ustawy o VAT wprowadza możliwość wykorzystania efektywnego zmniejszania VAT naliczonego na fakturach wystawionych do kontrahentów, którzy nie regulują swoich zobowiązań. Przepisy oprócz spełnienia kilku przesłanek formalnych (np. konieczność powiadomienia niesolidnego kontrahenta o korekcie VAT, możliwość dokonania korekty w określonym czasie od momentu wystawienia faktury sprzedaży) wskazują na generalną zasadę, że uprawnieni jesteśmy do zmniejszenia podatku należnego z wystawionych faktur, jeżeli nie zostały one zapłacone w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności. Tak prosta regulacja pozwala z jednej strony na dyscyplinowanie złych dłużników, którzy w przypadku braku dokonania zapłaty zobowiązani zostaną zoboligowani do korekty (zmniejszenia odliczenia) VAT od faktur, których nie opłacili. Z drugiej strony zmniejszamy ryzyko powstania zatorów płatniczych oraz utraty płynności finansowej.

Kolejną istotną zmianą, która umożliwi nam zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe jest możliwość rozliczenia VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Do momentu wejścia w życie nowelizacji generalną zasadą było, że podatnik był zobowiązany do zapłaty VAT z tytułu importu w ciągu 10 dni od dnia dokonania odprawy celnej. Uprawnienie do odliczenie VAT przysługiwało natomiast dopiero w deklaracji podatkowej za miesiąc otrzymania dokumentu odprawy celnej. W konsekwencji, podatnik zobowiązany był do finansowania VAT.

W chwili obecnej w przypadku stosowania przez podatnika procedury celnej uproszczonej oraz spełnienie dodatkowych warunków formalnych (np. brak zaległości podatkowych, przedstawienie zabezpieczenia) istnieje możliwość odliczenia VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji, jeżeli podatnik uprawniony jest do pełnego odliczenia VAT nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem zobowiązania podatkowego.

Również przepisy ustaw o podatkach dochodowych oraz istniejąca praktyka dają dość szerokie możliwości planowana podatkowego prowadzące do istotnej redukcji opodatkowania. W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną z prostszych metod obniżenia podatków dochodowych, która wykorzystuje mechanizm rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych. Podstawową jej zaletą jest łatwość w zastosowaniu oraz możliwość uzyskania kosztów podatkowych (tzn. zmniejszenia podstawy opodatkowania) bez ponoszenia jakichkolwiek wydatków.

Z metody tej mogą skorzystać podatnicy, którzy zaciągnęli pożyczki w walutach obcych w okresie niskiej wartości euro (lub dolara) do złotego. Odnosić się to będzie do pożyczek pozyskanych w okresie od końca 2007 roku do lipca 2008 roku, kiedy kurs euro (dolara) do krajowej waluty pozostawał na poziomie wynoszący około 3,2 PLN dla euro i odpowiednio 2,1 PLN dla dolara.

Możliwość optymalizacji podatkowej wynika z gwałtownego osłabienia złotego, które miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Porównanie wartości zaciągniętej pożyczki po kursie historycznym i kursie bieżącym może doprowadzi do wniosku, iż spłacając teraz pożyczkę uzyskaną po niskim kursie,  pożyczkobiorca może uzyskać stratę podatkową. Wielkość tej straty może sięgnąć nawet 20% historycznej wartości kapitału pożyczki.

Warto podkreślić, iż zasygnalizowane rozwiązanie optymalizacyjne nie wiążę się z koniecznością dokonania faktycznej spłaty pożyczki (nie musi dojść do rzeczywistych przepływów pieniężnych). Wystarczające jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która będzie dowodem spłaty dotychczas istniejącego zobowiązania i jednocześnie będzie potwierdzała zaciągnięcie nowego zobowiązania pożyczkowego.

Warto także podkreślić, iż opisany mechanizm optymalizacyjny jest efektem istnienia znacznej różnicy pomiędzy bieżącymi i historycznymi kursami walutowymi. Fluktuacje na rynku walutowym mogą doprowadzić do niwelacji tych różnic  i w konsekwencji do wygaśnięcia istniejącej sposobności optymalizacyjnej. Dlatego nie warto czekać, ale już teraz rozeznać się w możliwości skorzystania z tejże możliwości optymalizacyjnej.

logo_money_138_01

Autorzy: Jarosław Kaleta, Krzysztof Hejduk

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.