Porady ekspertów

ODZYSK I RECYKLING OPAKOWAŃ – rozliczenie 2010 roku

Rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych następuje na koniec roku kalendarzowego. Sprawozdania dotyczące realizacji tego obowiązku za rok 2010 należy złożyć do urzędu marszałkowskiego do 31 marca 2011 r. Tego samego dnia mija termin składnia innych sprawozdań „opakowaniowych”: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

 

31 MARCA 2011 r. mija termin składania sprawozdań dotyczących opakowań!

Mimo że przepisy regulujące ten obszar funkcjonują w Polsce od ponad 8 lat przedsiębiorcy wciąż mają problem z poprawnym ich realizowaniem. Co roku rosną wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu opakowań a co kilka lat zmianie ulegają stawki opłaty produktowej oraz wzór sprawozdania OŚ-OP1.

 

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy wzór sprawozdania OŚ-OP1 ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775).

 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie również nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774). Jednak stawki opłaty produktowej za opakowania nie uległy zmianie, są identyczne z obowiązującymi w latach 2008-2009.

UWAGA: Od 1 stycznia 2011 r. zmienił się wzór sprawozdania OŚ-OP1.

Sprawozdanie OŚ-OP1 zobowiązani są składać przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, którzy obowiązki wynikające z ustawy o opłacie produktowej realizują samodzielnie lub są zobowiązani do uiszczenia opłaty produktowej. Firmy które mają podpisaną umowę z organizacją odzysku są przez nią rozliczne przed urzędem marszałkowskich.

Obowiązkiem odzysku i recyklingu opakowań obciążeni są przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach m.in.:
– producenci,

– importerzy (WNT również),
– jednostki handlu detalicznego.

Organizacja odzysku przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz obowiązek sprawozdawczy OŚ-OP1.

 

Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej przedawnia się po upływnie 5 lat od zakończenia roku, w którym opłatę należało uiścić. Oznacza to że przedsiębiorcy, którzy w latach 2005-2009 wprowadzali na rynek produkty w opakowaniach a nie rozliczali się z odzysku i recyklingu przed urzędem marszałkowskim są zobowiązaniu uzupełnić te zaległości uiszczając należną opłatę produktową wraz z odsetkami.

 

Drugim typem sprawozdań „opakowaniowych” są formularze OPAK (określone
w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U. z 2001 roku nr 63, poz. 638 ze zm.).

 

Obowiązani są składać je Przedsiębiorcy, którzy:

  • wytwarzają opakowania – OPAK-1,
  • importują lub wewnątrzwspólnotowo nabywają (WNT) opakowania – OPAK-2,
  • eksportują lub wewnątrzwspólnotowo dostarczają (WDT) opakowania i produkty w opakowaniach – OPAK-3.
W przypadku nieskładania tych sprawozdań w latach minionych zaległości należy uzupełnić 5 lat wstecz.

 

Zaległości sprawozdawcze OŚ-OP1 oraz OPAK należy uzupełnić 5 lat wstecz!

Jak uzupełnić zaległości sprawozdawcze za lata 2005-2009?

  • SPRAWOZDANIA OPAK – wypełnić za pośrednictwem portalu www.opaki.pl i przesłać do urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

  • SPRAWOZDANIA OŚ-OP1 – wypełnić za pośrednictwem portalu www.opaki.pl i złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Uiścić wyliczoną opłatę produktową wraz z odsetkami. Im szybciej, tym lepiej – odsetki naliczane są do dnia zapłaty.

 

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. pomaga w przygotowaniu bieżących oraz zaległych sprawozdań OPAK i OŚ-OP1

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami: www.opaki.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt: 519 184 376
justyna.borecka@ekocykl.org

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.