Porady ekspertów

Jak obniżyć podatki w handlu z Dalekim Wschodem?

Z uwagi na wysokie marże w handlu z Dalekim Wschodem, jednym z podstawowych problemów z jakimi muszą borykać się pośrednicy jest podatek dochodowy w Polsce. Proponowane przez Kancelarię Prawną Skarbiec.Biz Corp. rozwiązanie w zakresie optymalizacji handlu międzynarodowego polega na stworzeniu pomiędzy dostawcą towaru a jego odbiorcą dodatkowego pośrednika, któremu przypisana zostanie większość marży z transakcji. Pozwoli to obniżyć marżę odbiorcy towaru i związany z tym podatek dochodowy. Natomiast pośrednik zostanie skonstruowany w taki sposób, aby jego przychody nie podlegały podatkowi dochodowemu.

Z pomocą Skarbiec.Biz Corp. tego rodzaju spółka pośrednicząca w handlu międzynarodowym, może zostać powołana w Hongkongu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Seszelach, Mauritiusie, Wyspach Marshalla, bądź w innej "oazie podatkowej".

Rozważając możliwość zastosowania takich rozwiązań, zawsze należy pamiętać, iż w świetle prawa polskiego "z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. (sygn. I SA/Wr 1183/00)). W związku z tym przyjmuje się, że "jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa" (por. glosa K. Zagrobelnego do wyroku NSA z dnia 9 lutego 2000 r. I SA /Gd 2036 /97, OSP z 2001 nr 10 str. 521).

Rozwiązanie pierwsze: Hongkong

O tym, że Hongkong stanowi ciekawe miejsce do prowadzenia interesów nikogo nie trzeba przekonywać. Jego rynek papierów wartościowych jest piątym największym rynkiem na świecie (po NYSE, Tokio, NASDAQ oraz Londynie). Port w Hongkongu przyjmuje więcej kontenerów niż jakikolwiek port na świecie. Lotnisko w Hongkongu było zawsze uważane za jedno z najlepszych i również jedno z największych lotnisk na świecie zarówno pod względem cargo jak i ilości pasażerów.

Co więcej, Hongkong wprowadził prosty system podatkowy, którego postawą jest podatek dochodowy pobierany w oparciu o zasadę terytorialności, co oznacza, że dywidendy, zyski kapitałowe i zyski pochodzące ze sprzedaży lub usług uzyskane poza terytorium Hongkongu co do zasady nie podlegają opodatkowaniu. Innymi słowy, jeśli spółka będzie zajmować się pośrednictwem w handlu poza terytorium Hongkongu, to od zysków z takiej działalności nie płaci podatku dochodowego !

W Hongkongu nie ma także podatku od zysku zakumulowanego ani od dywidendy. Zyski mogą być dystrybuowane bez obciążeniem podatkiem u źródła pomiędzy udziałowców, którzy pochodzą spoza terytorium Hongkongu. Podatek spadkowy został całkowicie zniesiony 11 lutego 2005 roku. Nie ma również podatku od zysków kapitałowych i dochodu z odsetek.

Rozwiązanie drugie: Zjednoczone Emiraty Arabskie

Emirat Ras Al-Khalimah (Ras al-Chajma) to jeden ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, położony w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, w pobliżu granicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Omanem. Panująca w emiracie Dynastia Al-Kasimi utrzymuje administrację państwową z własnych przedsięwzięć gospodarczych, w związku z czym koncepcja zmuszania obywateli do płacenia podatków jak dotąd się tutaj nie przyjęła (pomimo faktu, że w Ras Al-Khalimah nie ma ani kropli ropy naftowej, z której czerpie swoje bogactwo większość innych krajów Zatoki Perskiej). Nie istnieje podatek dochodowy od osób fizycznych, podatki od obrotu (VAT), brak jest również opodatkowania zysków z działalności gospodarczej bądź zysków z działalności inwestycyjnej. Nie istnieją również cła, podatki od eksportu bądź importu, ani jakiekolwiek formy kontroli dewizowej.

Począwszy od września 2006 r. z dobrodziejstw systemu podatkowego Ras Al-Khalimah (czy też właściwie jego braku) korzystać mogą również cudzoziemcy, dzięki utworzonej wówczas "strefie offshorowej", Ras Al Khaimah Free Trade Zone (RAKFTZ). Spółki rejestrowane na terenie Strefy RAFKTZ mogą być w stu procentach własnością cudzoziemców i i wykazują wszystkie najlepsze cechy spółek typu International Business Companies.

Dopuszczalne jest kontrolowanie spółki za pomocą udziałów na okaziciela, jak również nie ma wymogu odnośnie minimalnej kwoty wpłaconego kapitału zakładowego. Spółka może posiadać jednego udziałowca, którym może być inna spółka. Również w zarządzie spółki może zasiadać inna osoba prawna.

Zakończenie

Wskazane powyżej dwie możliwości nie wyczerpują oczywiście bogactwa różnorodnych konstrukcji, jakie można zastosować, aby uniknąć nadmiernego opodatkowania dochodów z dalekowschodniego handlu. Należy też również pamiętać o szeregu istotnych niuansów związanych z wykorzystaniem międzynarodowej optymalizacji podatkowej, takich jak choćby problematyka tzw. cen transferowych, czy polskie ograniczenia w obrocie dewizowym.

Skarbiec.Biz może pomóc w podjęciu działalności gospodarczej w prawie czterdziestu państwach na świecie, znanych z przyjaznych inwestorom systemów prawnych. Podstawowa różnica pomiędzy ofertą Skarbiec.Biz a większością podobnych ofert na rynku polega na tym, że Skarbiec.Biz oferuje nie tyle "rejestrację spółki w raju podatkowym", ale kompleksowe rozwiązanie, praktycznie przetestowane w warunkach polskiego prawa, które obejmuje przygotowanie wzajemnych umów i przepływów finansowych w taki sposób, aby prowadziło to do osiągnięcia zamierzonego celu.

Zakres usług Skarbiec.Biz został tak skonstruowany, aby podmioty, które zakładamy działały metodą "plug and play", co oznacza, że klienci otrzymują w pełni funkcjonalną strukturę korporacyjną, którą można zdalnie zarządzać z Polski, bez konieczności odbywania wyjazdów zagranicznych, ponoszenia dodatkowych kosztów, bądź posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu zagranicznego prawa handlowego. Dzięki temu operacja otwarcia działalności gospodarczej w ramach raju podatkowego może odbyć się w sposób całkowicie "zdalny" i nie wymaga nawet fizycznego opuszczenia granic Polski. Pomimo dużych odległości geograficznych spółka offshore jest dla klienta łatwa w zarządzaniu i jej utrzymanie wymaga od właściciela nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Polsce.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt: chiny0247@skarbiec.biz

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.