Porady ekspertów Wymogi celne

Praktyczne informacje dotyczące odpraw celnych

Wiele wątpliwości , szczególnie wśród początkujących importerów wbudza kwestia rozpoczęcia swojej przygody z importem w kontekście odprawy celnej. Postanowiliśmy napisać specjalnie dla użytkowników portalu BIG CHINA serię artykułów przybliżających to zagadnienie z zastrzeżeniem, iż wyjaśnienia dotyczą ładunków importowanych drogą morską z Dalekiego Wschodu.

W niniejszym artykule znajdą się praktyczne wskazówki dla stawiających pierwsze kroki w imporcie (związane z obrotem z krajami trzecimi) oraz ogólne informacje związane z wymogami dokumentacyjnymi , w kolejnych artykułach przyjrzymy się bliżej poszczególnym kwestiom oraz dokumentom.

 

Importerem może być: 
– osoba fizyczna nie prowadząca działalności handlowej (import dla własnych potrzeb),
– osoba fizyczna prowadząca działalność handlową,
– spółki cywilne, handlowe,
– instytucje publiczne i in.

Każdy podmiot (za wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności) dokonujący importu z Dalekiego Wschodu powinien posiadać indywidualny numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Obecnie wniosek o nadanie nr EORI składany jest elektronicznie, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) dostępnej pod adresem www.puesc.gov.pl .

W wyjątkowych wypadkach kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy dokonuje obrotu z krajami poza UE , nie ma dostępu do PUESC, a towar oczekuje na odprawę na granicy lub gdy została ogłoszona niedostępność PUESC z powodu awarii, przewidziana jest możliwość złożenia pisemnego wniosku o nadanie numeru EORI do najbliższego oddziału celnego.

Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania odprawy celnej są:
– faktura handlowa lub pro forma (invoice, commercial invoice, pro forma invoice),
– specyfikacja ładunku (packing list , specification),
– konosament (bill of lading).
Ponadto, w zależności od rodzaju importowanych towarów oraz kraju pochodzenia mogą być wymagane dokumenty dodatkowe (poniżej wskazane są te najczęściej występujące ) :
– deklaracja zgodności z normami unijnymi (declaration of conformity), towarzysząca oznaczeniu towarów znakami CE,
– licencja na posługiwanie się znakiem towarowym zastrzeżonym (prawa autorskie),
– świadectwo FORM A (FORM A),
– świadectwo zdrowia (health certificate),
– świadectwo połowowe (catch certificate),
– świadectwo jakości (quality certificate),
– deklaracje producentów oraz testy laboratoryjne (dot. artykułów żywnoścowych oraz przeznaczonych do kontaktu z żywnością),
– faktura za transport (jeśli nie jest ujęty w cenie towaru).

Biuro Usług Spedycyjnych SPEED

tel. +48 58 783 46 25  

e-mail: ip@speedagencja.com 

www.speedagencja.com

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.