Porady ekspertów Procedura importu

Majowa rewolucja w prawie celnym: zmiany ważne dla Importera

Majowa rewolucja w prawie celnym: zmiany ważne dla Importera

W październiku 2013 roku przyjęto Rozporządzenie UE nr 952/2013 PE i Rady wprowadzające Unijny Kodeks Celny, którego zastosowanie rozpoczęło się z dniem 1 maja 2016 roku.

UKC wdraża wiele zmian w dotychczasowym prawie celnym. Głównym założeniem wprowadzanych zmian jest funkcjonowanie handlu i procedur w systemie elektronicznym. Oznacza to, że wszystkie deklaracje, zgłoszenia, itd. przesyłane będą do organów celnych za pomocą systemów elektronicznych. To z kolei wymaga od administracji państw członkowskich odpowiedniego przygotowania – stąd też harmonogram rozpoczecia działania systemów elektroniczych zaplanowano do 2020 roku.

Celem rewolucji w prawie celnym jest:

 • uproszczenie prawodawstwa celnego,

 • zbliżenie i ujednolicenie obsługi towarowej z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych,

 • obsługę wszystkich procesów w systemach elektronicznych,

 • wspieranie przedsiębiorstw godnych zaufania – posiadających status AEO.

UKC wprowadza nowe instytucje prawne oraz definiuje wiele pojęć na nowo. Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzania towarów na obszar celny UE – przywozowa deklaracja skrócona;

 • tranzytu unijnego i trazytu TIR;

 • pozwolenia na odprawę scentralizowaną realizowaną na terenie kraju;

 • WIT-ów.

Decyzja WIT wydana przez Organy Celne jest wiążącą decyzją dającą pewność co do klasyfikacji towaru w nomenklaturze taryfy celnej, zachowującą ważność na obszarze celnym Unii Europejskiej. Okres ważności decyzji WIT wydanych po 1 maja 2016 ulega zmianie. Decyzje WIT zachowają ważność przez 3 lata. Decyzje WIT wydane przed 1. maja pozostaną ważne przez okres, na który zostały wydane, tj. 6 lat.

W świetle nowych przepisów, przedsiębiorca posiadający ważną decyzję WIT dla towarów, które mają zostać objęte zgłoszeniem celnym, obligatoryjnie musi zastosować w tym zgłoszeniu celnym klasyfikację określoną w WIT. Co więcej, w zgłoszeniu tym  musi znaleźć się również informacja o numerze wykorzystywanego WIT. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzje WIT zarówno PRZED jak i PO 1. maja 2016.

Kolejne zmiany obejmują:

 • zabezpieczenia długu celnego;

 • modyfikacji katalogu procedur celnych – procedury celne mianowano jako SPECJALNE procedury uproszczone (Art. 210 UKC);

 • stosowania uproszczeń celnych;

 • wydawania decyzji celnych na podstawie UKC;

 • ponownej oceny pozwoleń wydanych przed 1. maja 2016 roku;

 • ustalania wartości celnej;

Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności: transakcje łańcuchowe, akceptowanie rabatów, gdy w chwili zgłoszenia umowa przewiduje ich stosowanie i określa ich wysokość, koszty dodawane w ramach tzw. środków pomocowych, uproszczone ustalanie wartości celnej, kursy walut. Dla Importera to istotna zmiana, ponieważ do tej pory rabaty nie były uwzględnianie przy wyliczaniu należności celno-podatkowych. Od 1. maja rabaty obniżać będą nie tylko koszty produktów, ale także wartość cła.

 • zmiany w kryteriach dla uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO;

Nowe kryteria przyznania statusu AEO:

– brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego, rozszerzone o przepisy podatkowe i brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy (AEOC i AEOS),

– spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością (AEOC).

 • rozszerzenia zakresu uprawnień dostępnych wyłącznie dla podmiotów posiadających status AEO.

Ministerstwo Finansów opracowało szczegółowo zakres wchodzacych zmian.

Więcej informacji można znaleść pod adresem :

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc

Żródło artykułu: „Unijny Kodeks Celny – Informacje, postępowanie celne, elementy kalkulacyjne. Szkolenie z Izbą Celną”, 31/03/2016, Łódź

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.