Porady ekspertów Procedura importu Wymogi celne

Pytania i odpowiedzi po webinarze na temat importu i odprawy celnej towarów z Chin

W trakcie webinaru ” Jak przejść odprawę celną? Zagrożenia i pułapki w imporcie z Chin. „, który odbył się 1 marca br., pojawiły się pytania dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z importem z Chin. Odpowiedzi w formie porad Pauliny Kiełbus-Jania, Prezes Zarządu BigChina znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

1. Interesuje mnie import z Chin do magazynów Amazona w Anglii i Niemczech i związany z tym transport i obsługa celna. Czy mogą Państwo w tym pomóc?

– Zajmujemy się kompleksową obsługą importu z Chin do wszystkich krajów Europy. Proszę o przesłanie zapytania na adres import@bigchina.pl. Specjalista ds. Importu skontaktuje się wówczas z Panem w celu omówienia szczegółów ewentualnej współpracy.

2. Kiedy wymagane są do odprawy oryginały dokumentów handlowych ? Nie mam na myśli świadectwa pochodzenia tylko fakturę.

– Faktura handlowa nie jest wymagana w oryginale. Wystarczy kopia.

3. Chciałbym sprowadzać do Polski produkt, który wymaga certyfikatu CE. Jest to produkt elektroniczny, pod usb. Jak mogę sprawdzić czy certyfikat wystawiony przez mojego kontrahenta jest legalny i że produkt zostanie dopuszczony do sprzedaży na terenie EU ?

– Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wymagań i przepisów dotyczących wprowadzenia produktu do obrotu na terenie UE. Musi Pan wiedzieć jakich dokumentów wymagać – jakie dyrektywy i rozporządzenia produkt oraz proces jego wytwarzania powinien spełniać.

Następnie należy sprawdzić czy wybrany producent posiada dokumenty potwierdzające zgodność z tymi przepisami. W przypadku CE będzie to przede wszystkim raport z badań na zgodność produktu z wymaganymi normami. Sam certyfikat nie stanowi wystarczającego potwierdzenia przeprowadzonych badań.
Zarówno certyfikat, jak i raport z badań należy sprawdzić pod kątem wyszczególnionych w nim numerów dyrektyw oraz norm. Należy zweryfikować ich poprawność oraz aktualność. Warto zwrócić także uwagę na powiązanie z importowanym produktem (sprawdzić zgodność nazwy, numeru seryjnego czy modelu).

Autentyczność i ważność dokumentów można zweryfikować natomiast, kontaktując się z jednostką certyfikującą, która wykonała badania nad produktem. Konieczne będzie wówczas podanie nazwy producenta posiadającego certyfikat oraz numer, który powinien widnieć na certyfikacie oraz raporcie z badań.

Do odprawy celnej będzie Panu potrzebna Deklaracja zgodności CE wystawiona i podpisana przez producenta. Deklarację sporządza się w oparciu o certyfikat CE oraz raport z badań.

W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt.

3. Jak długo czeka się na WIT?

– Nie dłużej niż 120 dni od momentu akceptacji kompletnego wniosku.

4. Czy instrukcję obsługi można drukować w Polsce i dołączać dopiero po odprawie celnej?

– W przypadku kontroli celnej, brak instrukcji może stanowić podstawę do zatrzymania towaru. Zdarza się jednak, że Urząd Celny zaakceptuje oświadczenie importera o dołączeniu instrukcji po otrzymaniu produktów, ale przed wprowadzeniem ich do sprzedaży bądź użytkowania. Konieczne jest wówczas przedstawienie projektu instrukcji. Zależy to jednak od decyzji celnika. W przypadku braku akceptacji takiego rozwiązania konieczne będzie wszczęcie procedury uszlachetnienia produktów, a więc dołączenie instrukcji na składzie celnym przed dokonaniem odprawy.

5. Czy instrukcja powinna być naniesiona na każdy produkt czy wystarczy np. na partie?

– Instrukcja (o ile jest wymagana) powinna być dołączona do każdego produktu.

6. Czy do wszystkich produktów wymagana jest instrukcja?

– Nie. Zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów, instrukcja użytkowania nie jest wymagana w przypadku jeżeli przeznaczenie produktu jest oczywiste.

7. Czy mówiąc o certyfikacie CE wystawionym przez zewnętrzną firmę ma Pani na myśli „test reporty” wykonywane przez laboratoria jak np. SGS?

 – Certyfikat CE jest to dokument wydany przez jednostkę certyfikującą (np. SGS) i potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami stosownych dyrektyw Unii Europejskiej. Z kolei „test report” to raport z przeprowadzonych badań nad produktem w konsekwencji których, Certyfikat CE został wystawiony.
Do odprawy celnej w Polsce wymagana jest Deklaracja zgodności, a więc certyfikat wystawiony przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami określonymi w dyrektywach, normach i rozporządzeniach UE.

8. Czy w isztar można sprawdzić czy dany towar podlega i pod którą dyrektywę ? czy gdzieś indziej ?

ISZTAR to zintegrowana taryfa celna w polskiej wersji krajowej. Umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących kodu taryfikacji celnej, stawek cła oraz podatku VAT.
Niestety nie ma podobnego systemu umożliwiającego prostą identyfikację produktu z wymaganymi certyfikatami. Należy śledzić informacje publikowane na stronach Ministerstwa Rozwoju oraz Komisji Europejskiej, czytać rozporządzenia i dyrektywy dotyczące importowanych produktów.

9. Do jakich produktów wystarczy deklaracja zgodności zamiast certyfikatu?

 – Deklaracja zgodności jest dokumentem potrzebnym podczas odprawy celnej produktów, których warunkiem dopuszczenia do obrotu jest poświadczenie zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w dyrektywach, normach i rozporządzeniach UE.
Certyfikat CE wystawiony przez jednostkę certyfikującą oraz raporty z badań nie są wymagana w przypadku braku weryfikacji dokumentów przez Urząd Celny.
Dla własnego spokoju lepiej jednak poprosić eksportera nie tylko o wystawienie Deklaracji zgodności, ale także udostępnienie raportu z badań nad towarem. Jest to o tyle ważne, że, w przypadku ewentualnej kontroli (podczas odprawy celnej lub w każdym momencie sprzedaży), stosowna jednostka, np. Państwowa Inspekcja Handlowa, może zażądać takiego raportu.

10. Można prosić o jakąś literaturę z której można dowiedzieć się wiele w temacie importu, od podstaw?

 – Polecam „Chiński smok w polskiej firmie czyli jak bezpiecznie importować z Chin” Michał Łebkowski (książka dostępna obecnie w formie E-booka) oraz lekturę forum.BigChina.pl i artykułów dostępnych w portalu BigChina.pl.

11. Czy potrzebuję dokumenty (CE i wyniki badań), jeśli jestem sprzedawcą detalicznym i kupiłem towar źle oznakowany od importera, który jakoś przeszedł kontrolę?

 – Sprzedawca detaliczny nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji CE. Dokumentacje powinna posiadać firma wprowadzająca produkt do obrotu na teren UE.

12. Czy można na opakowaniu napisać, że zostało wyprodukowane w innym kraju niż tak naprawdę było produkowane?

– Nie, jest to wprowadzanie konsumenta w błąd.

13. Co powinno się znajdować na poprawnej fakturze i packing liście? Czy jest obowiązek wyszczególnienia wag netto i brutto każdej z pozycji? Czy na packing liście również musi widnieć kraj pochodzenia i warunki Incoterms czy wystarczy tylko na fakturze?

 – Na fakturze powinny znaleźć się następujące informacje: numer faktury, data wystawienia faktury, pełne dane kupującego i sprzedającego, nazwa towaru (towarów) wraz z podaniem ilości i cen jednostkowych, łączna kwota do zapłaty, informacja o kraju pochodzenia oraz  stosowana informacja zgodna z nazewnictwem INCOTERMS.
Packing list różni się od faktury handlowej tym, że nie zawiera ceny produktu. Na dokumencie znajduje się jego nazwa, ilość pakunków (np. kartonów), waga netto i brutto, kubatura, wymiary, a także inne niezbędne do opisania przesyłki informacje.

Umieszczenie informacji o kraju pochodzenia oraz warunkach INCOTERMS na liście pakowym nie jest wymagane.

14. Co w przypadku pozycji promocyjnych / elementów gwarancyjnych / gratisów – czy mogą mieć wartość „zerową”?
Czy na fakturze CI może być podana zerowa wartość towaru? F.O.C?

 – Żadna pozycja na fakturze handlowej nie może mieć wartości „zerowej”. Wartość produktu nie musi być tożsama z jego ceną. Wszelkie produkty dołączone do przesyłki darmowo (części zamienne, próbki czy inne gratisy) powinny być wyszczególnione na fakturze, a ich wartość powinna zostać określona. Obok wartości należy dopisać wówczas FOC (Free Of Charge), informując, że są to produkty dołączone darmowo.

15. A jaka jest praktyka odpraw celnych w Niemczech? Też zależy od celnika czy tam jest sztywna norma np. przy braku instrukcji?

– W zasadzie wymagania są te same. Natomiast w praktyce, wiele zależy od celnika. Bywa, że  celnicy w Niemczech nieco mniej „przejmują” się produktami, które nie trafiają na ich krajowy rynek, ale absolutnie nie jest to regułą. Zwłaszcza, jeżeli w systemie widnieje alert dotyczący konkretnego podmiotu.

16. Jak wybieram opcję EXW kto wystawia BL?

– Przewoźnik, który zobowiązał się przetransportować opisany na konosamencie towar.

17. Kiedy są wymagane oryginały dokumentów handlowych do odprawy?

– W zasadzie żaden dokument poza konosamentem (Bill of Lading, B/L)  i ewentualnym świadectwem pochodzenia nie jest potrzebny importerowi w oryginale. Oryginały tych dokumentów są konieczne do odbioru przesyłki w porcie docelowym. Oryginał B/L nie jest wymagany w przypadku dyspozycji Telex Release.
Do odprawienia przesyłki wystarczą kopie tych dokumentów oraz kopie faktury handlowej, packing listu oraz, jeśli wymagane, deklaracji zgodności, certyfikatów i raportów z badań.

18. Czy można posłużyć się PI jeżeli nie otrzymaliśmy CI od dostawcy?

– Do odprawy niezbędna jest faktura handlowa – Commercial Invoice. Faktura pro forma nie stanowi potwierdzenia zawartej transakcji.

19. Mówiła Pani, że jeśli zmodyfikujemy produkt w Polsce, to można napisać, że kraj pochodzenia, to Polska. Więc : Jeśli sprowadzę produkt i zmienię jego kolor, to muszę na nowo przygotować wszystkie certyfikaty i raporty badań ?

– Zmiana koloru produktu nie wpływa zasadniczo na kraj produkcji oraz nie stanowi zmiany właściwości produktu badanej na zgodność z przepisami.
Jeżeli jednak produkt (a w zasadzie wówczas półprodukt) zostanie zmodyfikowany w znaczący sposób, co wpłynie na zmianę kraju produkcji, wymagał on będzie nowej certyfikacji.

20. Czy na fakturze musi być „FOB NINGBO” czy wystarczy „FOB port of China” (Ningbo to oczywiście przykładowy port) ?

– Stosując formułę FOB konieczne jest wskazanie portu załadunku. Jest to ważne z punktu widzenia kalkulacji kosztów transportu oraz cła. Formuła INCOTERMS umieszczona na fakturze handlowej informuje o tym jaka część kosztów transportu oraz ubezpieczenia towaru została wliczona do podanej ceny. Umożliwia to ustalenie wartości celnej towaru.

21. Czy na certyfikacie może być model XYZ, a na fakturze model ABC, a eksporter doda oświadczenie, że ABC jest technicznie i fizycznie tym samym produktem co XYZ?

– Jeśli producent zmienił numer seryjny produktu, a faktycznie produkt pozostał ten sam, takie oświadczenie powinno być dla Urzędu Celnego wystarczające. Jest to praktykowane.

22. A co w przypadku gdy importer zmienia symbol produktu? Wymaga to ponownych badań przez SGS? Lub co jeśli producent zmienia opakowanie produktu?

– Jeżeli zmianie uległ wyłącznie symbol – nazwa czy numer modelu produktu, odpowiedź jak powyżej.

Jeżeli opakowanie nie wymaga odpowiedniej certyfikacji, nie jest ważne z punktu widzenia oceny zgodności produktu z przepisami.

23. Jakie ryzyko istnieje przy odprawie towaru oznaczonego własnym logotypem (znakiem towarowym) niezarejestrowanym w urzędzie patentowym ?

– Jeżeli logotyp nie stanowi własności innego podmiotu, tzn. nie posiada cech świadczących o naruszeniu praw własności przemysłowej, jego umieszczenie na produkcie nie stanowi ryzyka w odprawie celnej.

Niemniej oczywiście brak rejestracji jest ryzykowany z punktu widzenia wykorzystania tego znaku przez inne podmioty.

24. Czy na packing list trzeba podawać informację o paletach jeśli towar jest paletyzowany?

 – Nie ma takiego obowiązku.

25. Czy jest obowiązek rejestracji w systemie Reach i GIOŚ, czy dopiero jest plan wprowadzenia obowiązku?

– Są to obowiązujące rejestracje.

26. Czy materiały tu zamieszczone będą dostępne również e-mailem lub gdzieś na Państwa stronie?

– W celu otrzymania materiałów z prelekcji, proszę o bezpośredni kontakt ze mną lub pod adresem import@bigchina.pl.

27. Mam jeszcze pytanie odnośnie produktów wykonanych z drewna importowanych z Chin – czy istnieje obowiązek fumigacji który należy przedstawić przy odprawie celnej?

– Gotowy produkt np. mebel najczęściej zwolniony jest z wymogu kontroli fitosanitarnej.

Zachęcam do zapoznania się z treścią Dyrektywy Rady UE 2000/29/EC z dnia 8 maja 2000 roku w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie.

28. Czy oznaczenie kartonu własnym logotypem (znakiem towarowym) wymaga rejestracji znaku towarowego Urzędzie Patentowym?

– Rejestracja nie jest wymagana w kontekście odprawy celnej (o ile oczywiście znak ten nie wskazuje na naruszenie praw własności innego podmiotu).

29. Wiemy że baterie i akcesoria łazienkowe nie wymagają CE, a nawet nie mogą go mieć, ale podlegają normie EN 817. Jakie dokumenty są potrzebne do wprowadzenia ich na rynek UE ? Czy obowiązuje nadal znak budowlany B czy wystarczy deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub importera?

 – Ze względu na szczegółowość pytania, proszę o kontakt pod adresem import@bigchina.pl. Jeżeli  wyrażą Państwo takie zainteresowanie, pomożemy w doprecyzowaniu przepisów i wymagań.

30. W Stanach jest firma, która tam ma zarejestrowany znak handlowy, na Polskę sprowadzanych jest tych produktów mnóstwo z Chin, oczywiście nie idą one od producenta ze Stanów, taka praktyka jest teoretycznie legalna?

–  Chińscy producenci mają luźne podejście do kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej. W związku z tym produkcja tzw. podróbek jest osiągalna, niemniej nigdy nie będzie legalna. W praktyce jednak, jeżeli organy celne nie mogą być świadome, że produkt stanowi naruszenie praw własności ponieważ nie jest produktem znanym na polskim czy wspólnotowym rynku i nie wpłynął wniosek o działania zapobiegawcze od posiadacza znaku handlowego, taki produkt może nie napotkać na trudności w procedurze dopuszczenia do obrotu.
Niemniej kwestie związane z ochroną własności, proszę rozstrzygać z pomocą rzecznika patentowego.

31. Co zrobić jeżeli do przesyłki dołączono CI jakiegoś agenta eksportowego, a nie dostawcy któremu za dostawę zapłaciliśmy?

 – Bez względu na wybrany rodzaj transportu, warto poprosić chińskiego sprzedawcę o okazanie wszystkich dokumentów niezbędnych do odprawy przed dotarciem przesyłki, po to, by zweryfikować poprawność zawartych w nich danych. Pozwoli to uniknąć tego rodzaju sytuacji.
Zdarza się, że firma chińska nie posiada uprawnień do  eksportu produktów i korzysta z usług agencji eksportowej. Mimo to, powinna ona wówczas wystawić fakturę handlową, zwłaszcza jeśli przyjęła płatność od kupującego.
W opisanej sytuacji, sugeruję skontaktować się z kontrahentem w celu ustalenia przyczyny takiego działania.

32. Czy opakowanie produktu może być w języku obcym, gdy instrukcja jest dostępna po polsku?

– Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, wszelkie instrukcje, etykiety i opakowania produktu, powinny zawierać informacje w języku zgodnym z krajem ich przeznaczenia, użytkowania czy sprzedaży.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat formalności związanych z importem z Chin – skontaktuj się:

www.import.BigChina.pl
import@BigChina.pl

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.