Porady ekspertów Rynek walut

Przejście na rozliczenie w CNY

Handel z Chinami to wiele ryzyka ale również olbrzymie morze możliwości. Nie można całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z importem z Chin, można natomiast, krok po kroku, je minimalizować, zabezpieczając swoje działania na każdym etapie importu. W tym artykule przedstawiamy Państwu jak radzić sobie z ryzykiem walutowym. Największym błędem polskich importerów jak i eksporterów jest niezgłębienie tego tematu lub obawy, co do możliwości utracenia ewentualnych korzyści. Mówimy jednak o zabezpieczeniu ryzyka walutowego, a to z zasady ma ograniczyć straty spowodowane zmiennością kursów. Wprowadzenie zarzadzania tego obszaru do działalności firmy pozwala skoncentrować się w 100% na prowadzeniu działalności handlowej, co czyni ją bardziej przewidywalną .

Chiński juan staje się coraz popularniejszą walutą wśród przedsiębiorców

Od dłuższego czasu Chiny przeprowadzają internacjonalizację własnej waluty – juana (CNY), której rezultaty są coraz bardziej widoczne. Rozliczenia handlowe we własnych walutach z Chinami bez problemu można już zawrzeć w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji czy Brazylii. Chiny zachęcają również kraje Europy Wschodniej do przeprowadzania transakcji walutowych i rozliczeń handlowych w lokalnych walutach. Należy jednak podkreślić, że handel CNY przez zagranicznych inwestorów musi być przeprowadzany przez lokalne instytucje finansowe, które posiadają do tego odpowiednią autoryzację.

Sytuacja na rynku walutowym juana jest raczej skomplikowana. Po pierwsze, istnieją dwa odrębne rynki: rynek lokalny (wewnętrzny) dla rezydentów, gdzie obowiązującą walutą jest CNY, oraz rynek zewnętrzny skupiony głównie w Hong Kongu, gdzie obowiązuje renminbi juan (CNH). Po drugie, uczestnicy na obu rynkach są zróżnicowani, także warunki przepływu kapitału są inne. W rezultacie, publikowane są dziennie dwa odrębne kursy walut, pomimo że oba kursy reprezentują jedną walutę. Jeśli polski przedsiębiorca wybiera rozliczenia w lokalnej walucie, zawiera transakcję w CNY, czyli juanie obowiązującym na rynku wewnętrznym.

Firmy prowadzące regularną działalność handlową z chińskim partnerem powinny także rozważyć odpowiednie zabezpieczenie ryzyka kursowego. Kontrakty terminowe, czyli tak zwane forwardy, pozwalają zakupić juana po z góry określonym kursie i o z góry określonej dacie, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko związane z wahaniem waluty. Dodatkowo, takie rozwiązanie umożliwia importerowi odpowiednie zaplanowanie kosztów i ochronę marży. W Ebury Polska oferujemy możliwość zawierania transakcji FX Forward z oknem (okresem) rozliczeniowym zamiast określania dokładnej daty rozliczenia. Takie rozwiązania umożliwia Importerowi odpowiednie zaplanowanie kosztów i ochronę marży.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykład zabezpieczenia ryzyka walutowego i wynikające z niego korzyści. Temat nie jest nowy ale jak dodamy rozliczenie w CNY, robi się ciekawie…

Korzyści z przejścia na rozliczenia w CNY.

 • główną zaletą przejścia na rozliczenia w CNY z dostawcami z Chin jest zapewnienie większej stabilności cen tak dla Państwa jako Importera jak i dla dostawców z Chin, a w efekcie poprawa i budowa stałych, satysfakcjonujących stosunków handlowych dla obu stron
 • obecna sytuacja czyli oparcie rozliczeń o EUR powoduje, że dodatkowe i niepotrzebne ryzyko walutowe dla obu stron oraz koszty transakcyjne 

1. Sytuacja obecna  

 • Importer płaci dostawcom z Chin w EUR, a jednocześnie sprzedaje w kraju za PLN, jest więc narażone na ryzyko osłabienia PLN do EUR (wzrost kursu EUR do PLN oznacza wyższe koszty zakupu),
 • Importer ma możliwość zabezpieczenia kurs kupna EUR w transakcji FX Forward, tym niemniej z racji na układ stóp procentowych w EUR i PLN (wyższe stopy w PLN niż w EUR) kurs Forward będzie wyższy od kursu Spot o ok. 3% dla transakcji z rozliczeniem za 12 miesięcy oraz ok. 1.5% dla transakcji z rozliczeniem za 6 miesięcy,
 • Dostawca także ponosi ryzyko kursowe EUR do CNY, gdyż sprzedaje w EUR, a ponosi koszty (przynajmniej w większości) w CNY, jest więc narażony na ryzyko umocnienia CNY do EUR (spadek kursu EURCNY), który oznacza dla dostawcy mniejszą ilość CNY za każde otrzymane EUR,
 • Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości zabezpieczenia kursu sprzedaży EUR za CNY, gdyż dostępność transakcji FX Forward w Chinach jest bardzo mocno ograniczona i dostęp do takiej oferty banków mają tylko i wyłącznie największe korporacje,
 • w związku z tym jakiekolwiek umocnienie CNY do EUR w trakcie trwania relacji handlowej z Importerem będzie powodować ze strony Dostawcy próbę renegocjacji uzgodnionych cen w EUR w kierunku ich podwyższenia, tak aby zrekompensować sobie mniejszą ilość CNY jaką otrzyma Dostawca za każde EUR,
 • w każdym wypadku tak Importer jak i Dostawca w opisanej wyżej sytuacji ponoszą istotne koszty transakcyjne wymiany walut (EURPLN Spot i Forward oraz EURCNY Spot) w bankach

2. Przejście na rozliczenia w CNY.

 • strony uzgadniają przejście na rozliczenia w CNY
 • Dostawca otrzymuje płatność w CNY, która to waluta jest walutą w której ponosi on koszty, a więc nie ponosi ryzyka kursowego (mówiąc wprost 1 CNY zawsze będzie równy dla niego 1 CNY), 
 • a więc po uzgodnieniu ceny, która pokrywa koszty i zapewnia oczekiwaną marżę Dostawcy nie będzie on zmuszony do prób wymuszenia zmiany ceny dla Importera w przypadku jakichkolwiek zmian kursów walutowych
 • ponadto uwolnienie Dostawcy od ryzyka kursowego i przejęcie tego ryzyka w całości przez Importera daje szansę do wynegocjowania skonta
 • obie strony ograniczają także koszty transakcyjne wymiany walut, gdyż po stronie Dostawcy zostają one całkowicie wyeliminowane z racji na otrzymaną płatność w CNY, a po stronie Importera warunki zabezpieczenia kursu zakupu CNY za PLN są korzystniejsze niż zakupu EUR za PLN (o czym poniżej w Case Study) 

Case Study 1 (rozliczenie w EUR). 

Uwaga – dla transakcji Forward przyjąłem założenia sprzed kryzysu, obecnie kwotowania mogą być istotnie mniej korzystne, a płynność czyli dostępność transakcji po danej cenie dużo mniejsza, tym niemniej jest to sytuacja, która powinna wrócić do normy po opanowaniu epidemii. 

Założenia rynkowe – sytuacja na moment uzgadniania cen kontraktu:

 • spot EURCNY 7.8000
 • spot EURPLN 4.4000
 • forward 12 mies EURPLN 4.5200
 • spot CNYPLN 0.5600
 • forward 12 mies CNYPLN 0.5600  

Założenia handlowe: 

 • jednostkowy koszt produkcji Dostawcy 1000 CNY (przykładowy)
 • oczekiwana marża handlowa Dostawcy 10%
 • oferowana i uzgodniona cena z Importerem 1100 CNY/ 7.80 EURCNY = 141 EUR
 • cena sprzedaży Importera do finalnego odbiorcy z uwzględnieniem 10% marży handlowej to (141 EUR + 10%) x 4.4000 EURPLN = 682 PLN 

Ryzyka związane ze zmianami kursów w trakcie trwania kontraktu:

Ryzyko 1

 • kurs spot EURCNY spada o 10% do EUR CNY 7.00
 • Dostawca otrzymuje za 141 EUR ceny kontraktowej tylko 987 CNY, co nie tylko odbiera mu marże ale także nie pokrywa kosztów produkcji i oznacza stratę !

Ryzyko 2 (Importer nie zabezpieczył kursu zakupu EUR za PLN)

 • kurs EURPLN rośnie do 4.5000
 • jednostkowa cena zakupu wyrażona w PLN rośnie do 141 EUR x 4.5000 = 634 PLN, co oznacza spadek marży handlowej odbiorcy do 7.50%

Ryzyko 3 (Importer zabezpieczył kursu zakupu EUR za PLN)

 • zabezpieczenie zostało zawarte w momencie uzgodnienia kontraktu gdy kurs spot EURPLN wynosił 4.4000, a kurs zakupu EURPLN w transakcji Forward wynosi 4.5200
 • jednostkowa cena zakupu wyrażona w PLN rośnie do 141 EUR x 4.5200 = 637 PLN, co oznacza spadek marży handlowej odbiorcy do 7.00%

Case Study 2 (rozliczenie w CNY z zabezpieczeniem kursu zakupu CNY za PLN).  

Wynik wdrożenia strategii: 

 • oferowana i uzgodniona cena z Importerem 1100 CNY x 0.5600 CNYPLN = 616 PLN (przeliczenie po kursie spot CNYPLN z momentu uzgadniania warunków handlowych)
 • cena sprzedaży Importera do finalnego odbiorcy z uwzględnieniem 10% marży handlowej to (616 PLN + 10%) = 678 PLN 
 • jednostkowa cena sprzedaży Dostawcy pozostaje dla niego niezmienna, a fakt, że wyrażona jest w walucie krajowej, w której Dostawca ponosi większość kosztów powoduje, że gwarantuje mu ona 10% założoną marżę bez względu na zmiany kursów walut
 • brak ryzyka kursowego dla Dostawcy
 • zawarcie transakcji zakupu CNYPLN w transakcji Forward po kursie 0.5600 przez Importera gwarantuje mu 100% zabezpieczenie przed ewentualną negatywną dla niego zmianą kursu CNYPLN (czyli wzrostem kursu CNY za PLN)

Ponadto, oferujemy możliwość zawierania transakcji FX Forward z oknem (okresem) rozliczeniowym zamiast określania dokładnej daty rozliczenia.

3. W przypadku zainteresowania z Państwa strony przejścia na rozliczenie CNY istnieje możliwość wsparcia przez naszych chińskich kolegów z biura w Hong Kongu w przypadku gdyby potrzebowali Państwo jakiejkolwiek asysty w uzgodnieniu nowego schematu rozliczeń z Państwa Dostawcami (oczywiście za zgodą wszystkich zainteresowanych stron).

Ebury jest czołowym i jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw sektora FinTech w Europie, oferuje międzynarodowe usługi płatnicze, wymiany walut i zarządzania ryzykiem walutowym oraz finansowanie transakcji handlowych dla firm operujących na rynkach międzynarodowych. 

www.ebury.pl >>

www.ebury.pl

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.