Procedura importu Wymogi celne

Zmiany w dokumencie SAD

Do niedawna w imporcie obowiązywał tryb zgłaszania towarów do odprawy celnej, który wymagał złożenia dokumentu SAD wraz z wymaganymi załącznikami oraz elektronicznym zapisem SAD w formie pliku xml.

W mijającym roku administracja celna skutecznie wdrożyła nową formę dokonywania zgłoszenia towaru do odprawy celnej. Po zakończeniu programu pilotażowego, umożliwiono wszystkim podmiotom dokonującym obrotu towarowego z zagranicą możliwość stosowania zgłoszeń elektronicznych. Nowość polega na wprowadzeniu alternatywnego rodzaju zgłoszenia w formie elektronicznej bez stosowania formularzy papierowych SAD i załączników.

W skrócie polega to na tym, że zgłoszenie celne jest przygotowywane w dedykowanym oprogramowaniu w formie elektronicznego komunikatu ( cyfrowo podpisanego przez zgłaszającego), który następnie jest przesyłany przez zgłaszającego do systemu administracji celnej „Celina”. Przyjęcie takiego komunikatu po przeprowadzeniu walidacji formalnej ma takie same skutki jak przyjecie przez organ celny dokument SAD. Jeżeli organ celny nie przeprowadzi weryfikacji zgłoszenia, to jest ono opracowywane przez funkcjonariusza i zgłaszający otrzymuje elektronicznie potwierdzenie dokonania odprawy celnej.

Wszyscy importerzy już dziś powinni przygotować się do sytuacji, w której jedynym możliwym sposobem dokonania zgłoszenia celnego będzie zgłoszenie elektroniczne, co wkrótce niewątpliwie nastąpi. Trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie zgłoszeń elektronicznych, jako regułę w UE. Obecnie eksport jest już w pełni obsługiwany w ramach elektronicznego systemu kontroli eksportu ECS na poziomie całej Unii Europejskiej, nadchodzi czas na import.

O ile firmy zajmujące się usługowo obsługą celną firm są już dość dobrze przygotowane do takiej sytuacji to importerzy jak wynika z naszych obserwacji nie do końca są świadomi konsekwencji wynikających z wprowadzenia nowego trybu dokonywania zgłoszeń celnych.

Podstawową sprawą jest zadbanie przez importerów o rejestracje w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) administracji celnej. Każda firma rejestruję się w tym systemie oraz wskazuje wszystkich przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania jej przed organami celnymi. W niedalekiej przyszłości zgłoszenie celne przygotowane przez reprezentanta ( np. Agencja Celna), który nie jest uwzględniony w sys. PDR jako uprawniony do reprezentacji zostanie przez system odrzucone. Pomimo kampanii informacyjnej administracji celnej, oraz wyznaczeniu ostatecznego terminu na rejestrację w PDR do 30 czerwca 2011 wciąż obserwujemy, iż wiele firm nie dokonało jeszcze rejestracji. Firmy, które chciałyby samodzielnie dokonywać zgłoszeń celnych poza rejestracją w PDR muszą też uzyskać Klucz do bezpiecznej transmisji (stosowny certyfikat) oraz dostęp do systemu WebCel. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych procedur, rejestracji są zamieszczone na stronach internetowych Służby Celnej [ http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2 ].

Mając na uwadze obecny stopień skomplikowania przygotowania zgłoszenia celnego, jak również ograniczenia techniczne ( odpowiednie oprogramowanie, częste zmiany specyfikacji technicznej zgłoszenia) najrozsądniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z wyspecjalizowanych podmiotów – agencji celnych w zakresie obsługi celnej importowanych towarów.

Aby uniknąć w przyszłości niespodzianek należy zadbać już dziś o rejestracje firmy w odpowiednich systemach administracji celnej.


 

Dariusz Kędziora
Kierownik Działu Agencji Celnej
RGW Express sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

www.rgw-express.pl
customs@rgw-express.pl

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.