Regulamin serwisu

1. Definicje
BigChina – strona BigChina.pl prowadzona jest przez BigChina sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10, lok. 1.5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o BigChina, należy przez to rozumieć również BigChina sp. z o.o.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez BigChina

2. Warunki uczestnictwa
2.1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

2.2. Użytkownikiem może być wyłącznie taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony w celu poszerzenia wiedzy w tematyce handlu na linii Europa-Chiny.

2.3. Informacje podane podczas procesu rejestracji nie są podawane do wiadomości publicznej.

2.4. BigChina.pl nie zezwala na korzystanie ze strony BigChina.pl w celu masowego wysyłania treści reklamowych do podmiotów prezentowanych w BigChina.pl, w szczególności do pośredników, agencji celnych, biur tłumaczeń i placówek dyplomatycznych. Zapis ten odnosi się zarówno do Użytkowników BigChina.pl, jak i
osób niezarejestrowanych w BigChina.pl, ale korzystających z BigChina.pl.

3. Rejestracja
3.1. Rejestracja osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej korzystającej z Usług BigChina dokonywana jest po podaniu adresu e-mail oraz hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3.2. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez BigChina, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem polskim.

3.3. Informacje podane w formularzu są przez BigChina wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich zainteresowań.

3.4. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe BigChina.
W razie zmiany danych Użytkownik powinien poinformować o tym Administratora lub zaktualizować dane poprzez ich edycję.

3.5. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych BigChina poprzez przekazanie takiej dyspozycji do BigChina na drodze telefonicznej lub mailowej.

3.7. Korzystanie z zasobów BigChina jest bezpłatne. Niektóre funkcje strony mogą być dostępne wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w BigChina oraz opłaceniu dostępu do wybranych materiałów zgodnie z cennikiem. Rejestracja w BigChina jest bezpłatna.

4. Prywatność
Polityka ochrony prywatności BigChina zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki BigChina traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn
nakazanych przez prawo.

5. Opłaty
5.1. Bigchina wystawia faktury VAT na żądanie Użytkownika za korzystanie z płatnych usług strony. Rejestracja w BigChina jest bezpłatna.

5.2. Sprecyzowane określenie usług BigChina i płatności za nie, znajdują się na witrynie internetowej BigChina, a także w ofertach wysyłanych przez BigChina na życzenie klienta.

6. Odpowiedzialność BigChina
6.1. BigChina nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników.

6.2.  BigChina w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Użytkowników i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania działań mogących przynieść szkody Użytkownikom strony.

6.3. BigChina nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą w oparciu o informacje zamieszczone na stronie BigChina, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami oferowanymi na stronie BigChina przez inne podmioty.

7. Zmiany regulaminu
BigChina zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników o takiej zmianie e-mailem wysłanym na adres mailowy pobrany z bazy danych Użytkowników.

8. Rezygnacja, usunięcie konta
8.1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług BigChina.
W tym celu prosimy o przesłanie takiej dyspozycji na adres: info@bigchina.pl.

8.2. BigChina może usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
– łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu
– działania na szkodę BigChina lub jego Użytkowników
– innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką BigChina

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.