Import towarów z Chin - obsługa importu

Import z Chin może być wyjątkowo korzystnym biznesowo rozwiązaniem. Niskie koszty produkcji, ogromne możliwości skalowania i niemal nieograniczone zasoby to korzyści płynące z importu z Chin. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad, o czym przekonał się niemal każdy importer na początku swojej przygody. Dlatego powstała nasza firma, która od ponad 15 lat pomaga polskim firmom prowadzić bezpieczny import z Chin.

Zleć nam import, a oszczędzisz wiele czasu i pieniędzy, a przede wszystkim stresu.

Dzięki doświadczeniu, wiedzy i dokładności, skutecznie wyręczamy naszych Klientów w obsłudze importu.

 • Wybieramy najlepszego dostawcę
 • Pilnujemy obiegu dokumentów
 • Dokonujemy kontroli towaru
 • Aranżujemy transport i odprawy celne
 • Konsolidujemy przesyłki

 

import z chin i obsługa importu

Obsługa importu z Chin - co obejmuje?

W ramach usługi oferujemy kompleksowe rozwiązania, dzięki którym każda firma może niemal od razu rozpocząć swoją przygodę z importem. To rozwiązanie dające pewność i bezpieczeństwo, zarówno w zakresie jakości, jak i kontroli środków finansowych.

Importowanie wymaga wielu przygotowań, o których nie wie ktoś, kto nigdy nie importował. Znajomość rynku chińskiego, języka i kultury jest bardzo ważna. Każdy towar importowany z Chin musi przejść procedurę celną. Nie wystarczy zaimportować, ale trzeba jeszcze wiedzieć, co zrobić, by towar został dopuszczony do obrotu. Trzeba też wiedzieć jak rozwiązywać różne awaryjne przypadki. My to wiemy 

Wybieramy najlepszego dostawcę, pilnujemy obiegu dokumentów, dokonujemy kontroli towaru, aranżujemy transport i odprawy celne. Dzięki współpracy z osobami reprezentującymi nas na terenie Chin oraz z wypróbowanymi partnerami wśród firm transportowych i agencji celnych, skutecznie wyręczamy naszych Klientów w obsłudze importu.

Nasza kompleksowa obsługa importu z Chin obejmuje:

 • wyszukanie chińskich fabryk produkujących poszukiwany asortyment, porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej opcji dla importera

 • sprawdzanie wiarygodności chińskiego kontrahenta

 • aranżację próbek towarów

 • kontaktowanie się z producentem we wszystkich sprawach w języku chińskim i angielskim

 • negocjacje z eksporterem w zakresie warunków dostawy, ceny, opcji dodatkowych

 • przygotowywanie i kompletowanie wszystkich niezbędnych w procesie importu dokumentów

 • doradztwo importowe

 • nadzór nad procesem importu, kontaktowanie się z firmami trzecimi obsługującymi import, np. firmą spedycyjną czy agencją celną

 • monitoring innych chińskich eksporterów, na wypadek potrzeby szybkiej zmiany dostawcy

 • kontrola towaru po zakończeniu produkcji

 • aranżację załadunku, transportu i odprawy celnej

Czy import z Chin jest bezpieczny?

Import z Chin jest przedsięwzięciem, które stanowi szansę na rozwój firmy, pod warunkiem, że podejdziemy do niego z głową i dozą rozsądku. Niskie koszty produktów i szeroki asortyment na pierwszy rzut oka są kuszące. Początkujący importerzy zwracają uwagę głównie na cenę produktu, jego popularność i wygląd. To jednak niejedyne kryteria jakimi powinien kierować się importer przy wyborze dostawcy z Chin.

Mimo wielu szans, istnieje też sporo zagrożeń związanych z importem z Chin. Na co więc zwrócić uwagę, aby uniknąć problemów i zabezpieczyć swój biznes w kontakcie z Chinami?

– Zbyt niskie ceny. Jeśli cena produktu w danej fabryce jest znacznie niższa niż średnie ceny rynkowe w Chinach, może to oznaczać, że produkt ma bardzo słabą jakość lub że mamy do czynienia z nieuczciwym sprzedawcą.

– Jakość produktów. Podstawą handlu z Chinami jest zasada, że otrzymujemy produkt takiej jakości, za jaki jesteśmy w stanie zapłacić. Jeśli importer chce zaoszczędzić i wybierze najtańszą fabrykę w Chinach, może spodziewać się, że otrzyma towar niskiej jakości. Nieprawdą jest, że towar z Chin jest niskiej jakości. W Chinach można zakupić towar różnej klasy, w zależności od ceny jaką możemy za niego zapłacić.

– Próbki. Przed dokonaniem zamówienia warto zamówić próbki produktów. Pozwoli to na ogólną ocenę produktu, jego jakości i funkcji. Posiadanie próbki będzie też pomocne przy ocenie finalnego produktu, czy jego jakość nie odbiega od otrzymanych sampli.

– Płatność. Warto negocjować z fabryką nie tylko cenę, ale i warunki płatności, po to, aby nie płacić pełnej kwoty za towar już na starcie. Idealnym rozwiązaniem jest zapłata zaliczki na poczet produkcji, która umożliwi producentowi realizację zlecenia. Jeśli towar zostanie wyprodukowany i jest zgodny z zamówieniem, wtedy powinna nastąpić płatność pozostałej kwoty za towar. To rozwiązanie chroni importera przed nierzetelnym producentem, ale i przed otrzymaniem towaru niezgodnego z zamówieniem.

– Umowa. Aby zabezpieczyć import należy podpisać umowę z producentem, która będzie określać warunki realizacji zamówienia, płatności, czy niezbędnej dokumentacji, którą producent ma dostarczyć wraz z towarem. To pomocne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku gdy fabryka nie wywiąże sie z ustaleń i sprawę trzeba będzie skierować do mediatora, lub nawet do sądu.

– Kontrola towaru. Kluczowym etapem importu jest kontrola towaru. Daje ona pewność, że towar został wyprodukowany zgodnie z zamówieniem i nie posiada uszkodzeń. Dzięki kontroli towaru możemy wyeliminować problemy produkcyjne jeszcze na etapie, gdy produkty znajdują się w Chinach. Dodatkowym zabezpieczeniem jest kontrola towaru w trakcie produkcji oraz kontrola załadunku. Kontrola w trakcie produkcji daje pewność, że proces przebiega w należytym trybie i pozwala wyeliminować błędy jeszcze przed ukończeniem realizacji zamówienia. Kontrola załadunku pozwala zaś ocenić, czy w kontenerze znalazł się towar przez nas zamówiony i czy jest zapakowany w sposób bezpieczny na czas transportu.

– Audyt fabryki. Jeszcze przed podjęciem współpracy z danym dostawcą, warto go zweryfikować. Pomocny jest w tym audyt fabryki w Chinach, dzięki któremu już na wstępie minimalizujemy ryzyko nieudanego importu. Audyt pozwala między innymi sprawdzić czy producent jest rzetelnym dostawcą, ocenić system produkcyjny fabryki, jakość komponentów i produktów, ustalić dane rejestrowe firmy i dane do rozliczeń.

– Incoterms. Międzynarodowe warunki handlu Incoterms określają odpowiedzialność eksportera i importera na poszczególnych etapach sprzedaży i transportu towaru. Dlatego tak ważny jest wybór Incoterms, które pozwolą zminimalizować koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe (takie jak rewizja celna) dla importera. I jednocześnie pozwolą importerowi na kontrolę nad całym procesem transportu. Nieznajomość reguł Incoterms może słono kosztować. Może się okazać, że producent opłacił transport towaru tylko do portu w Polsce, gdzie na importera czekać będą wysokie koszty przeładunku, o których producent go nie informował.

– Certyfikaty na produkty. Przed złożeniem zamówienia należy upewnić się, czy producent posiada niezbędne dla wyrobów dokumenty np. certyfikat CE, RoHS, czy raporty z badań. Jeśli nie uzyskamy takich dokumentów odpowiednio wcześnie, ich brak na odprawie celnej może skutkować konfiskatą towaru. Oczekiwanie na ich wyrobienie również może zająć dużo czasu, co z kolei będzie się wiązać z wysokimi kosztami magazynowania towaru oczekującego na dopuszczenie do obrotu. Może się też zdarzyć, że po rozliczeniu z fabryką, producent nie będzie zainteresowany uzyskaniem niezbędnej dokumentacji, gdyż uzna, że importer zaakceptował dotychczasowe warunki zamówienia.

Jakie są koszty importu z Chin?

Na opłacalność importu z Chin składa się wiele czynników. Oprócz ceny produktów należy wziąć pod uwagę koszty transportu, wysokość cła czy podatek VAT. Niektóre popularne produkty, jak rowery elektryczne, czy folia aluminiowa, są dodatkowe objęte cłem antydumpingowym. Oznacza to, że do ceny netto, cła podstawowego i podatku VAT doliczany jest antydumping, który może stanowić nawet 70% wartości fakturowej towaru.

Kalkulacja kosztów importu powinna być pierwszym krokiem do oceny rentowności przedsięwzięcia. Co składa się na koszt importu?

– Cena produktu. To oczywisty element importu, który jest podstawą dla obliczeń dalszych kosztów. Im lepszą cenę wynegocjujemy, tym niższe będą pozostałe koszty importu.

– Koszt transportu. W zależności od wielkości przesyłki, rodzaju towaru, warunków Incoterms czy czasu jaki mamy na skompletowanie zamówienia, koszt transportu będzie różny. Najpopularniejsze rodzaje transportu to: transport morski, transport kolejowy i transport lotniczy. Ten ostatni jest najszybszy i jednocześnie najdroższy. Przesyłki pełnokontenerowe (full container load) warto wysyłać transportem morskim, ze względu na niski koszt. Przesyłki drobnicowe (low container load) będą atrakcyjne cenowo w transporcie kolejowym. Dlatego ważne jest, aby jeszcze przed importem dokonać wyceny transportu z Chin.

– Cło. Stawki celne zależne są od rodzaju importowanych produktów. Niektóre wyroby posiadają zerowe stawki celne (jak niektóre meble, np. krzesła), inne zaś objęte są wysokim cłem antydumpingowym (ponad 70% w przypadku folii aluminiowej). Cło obliczane jest na podstawie wartości fakturowej towaru oraz zagranicznego odcinka transportu towaru.

– VAT. Stawki VAT obowiązujące w imporcie z Chin do Polski to 5%, 8% i 23% w zależności od kategorii importowanych produktów. Najczęściej stosowana jest stawka 23%. VAT naliczany jest nie tylko w oparciu o wartość towaru, ale i wysokość obliczonego wcześniej cła.

– Koszty niezależne. Początkujący importer musi pamiętać, że istnieje wiele okoliczności, które mogą skomplikować proces importu lub podnieść jego koszt. Do problemów takich należą np. rewizja celna towaru, brak odpowiedniej dokumentacji, koszt magazynowania towaru w porcie, koszt nieterminowego zwrotu kontenera do portu, czy konieczność magazynowania towaru na czas jego uszlachetnienia. Choć koszty te pojawiają się rzadko, należy dysponować rezerwą finansową, która pozwoli pokryć nieprzewidziane wydatki. Warto też uwzględnić dodatkowe koszty podczas kalkulacji importu, aby być przygotowanym na wydatki zwłaszcza w przypadku produktów niskomarżowych.

Czy import z Chin się opłaca?

Poziom opłacalności importu z Chin będzie różny w zależności od wielkości zamówienia, zamawianego rodzaju produktów, czy ceny jaką uda nam się wynegocjować z chińskim producentem. Określenie rentowności importu powinno być pierwszym krokiem zanim podejmiemy decyzję o złożeniu zamówienia w fabryce.

Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu opłacalności importu?

– Cena a jakość produktu. Niska cena pozwoli uzyskać przewagę nad konkurencją. Niestety za niską ceną może kryć się również niska jakość. Warto więc znaleźć złoty środek i zakupić produkt w takiej cenie, którą będziemy w stanie zaakceptować, o takiej jakości, jakiej oczekiwać będą nasi klienci. Pomocne w wyborze będa próbki towarów z Chin.

– Koszt transportu. Stanowi on dużą część całkowitego kosztu importu. Początkujący importerzy mogą wybrać produkty lekkie, zajmujące mało miejsca w kontenerze, dzięki czemu koszt transportu będzie niższy niż w przypadku np. ciężkich rattanowych mebli ogrodowych. Pośpiech również przyczynia się do powstawania kosztów. Jeśli chcemy wykonać tani transport z Chin, warto w wyprzedzeniem zaplanować import i zdecydować się na transport morski, który trwa długo, ale jes stosunkowo tani.

– Znajomość rynku zbytu. To kluczowa kwestia przemawiająca za sukcesem lub porażką danego biznesu. Jeśli importer chce zakupić popularny produkt (np. zabawkę), ale nie wie gdzie go sprzedać i jak trafić do potencjalnych odbiorców, może pozostać z niesprzedanym towarem piętrzącym się w magazynie. To samo stanie się w przypadku, gdy rynek jest już przesycony danym produktem. Dlatego ważne jest, aby zbadać potrzeby konsumentów, oferty konkurencji, kanały dystrybucji i bariery wejścia z produktem na rynek, aby mieć pewność, że jego import zakończy się spektakularnym wynikiem sprzedażowym.

– Wielkość zamówienia. Aby uzyskać dobrą cenę produktu w Chinach nie wystarczy spełnić minimum logistyczne (MOQ – minimal order quantity), ale złożyć zamówienie na tyle duże, aby było ono polem do negocjacji ceny z producentem. Cena przy zamówieniu 100 sztuk produktu na pewno będzie mniej atrakcyjna niż przy zamówieniu 20 000 sztuk. Warto zapytać producenta o widełki cenowe dla poszczególnych wielkości zamówienia (np. cena dla 1 000 / 5 000 / 10 000 sztuk). Pozwoli to ocenić na ile opłaca się zamawiać więcej, aby zapłacić mniej.

Od czego zacząć import z Chin?

Solidne przygotowanie i szczegółowy research to podstawy udanego importu. Kluczowym etapem jest wybór produktu, który chcemy importować. Powinien to być wyrób, którego cena (z uwzględnieniem kosztów transportu i opłat celno-skarbowych) pozwoli narzucić marżę i zarobić na jego sprzedaży. Następnym krokiem powinna być weryfikacja ofert chińskich dostawców. Najtańsza opcja wcale nie oznacza, że jest najlepsza. Bardzo ważne jest także zapoznanie się z obostrzeniami dotyczącymi wprowadzenia produktu na rynek europejski – czy produkt wymaga certyfikatów lub specjalnych oznaczeń.

Jakie kroki należy podjąć aby bezpiecznie rozpocząć import?

– Audyt fabryki. Jeśli jest to pierwsze duże zamówienie, warto zweryfikować chińskiego dostawcę. Audyt pozwala sprawdzić czy firma rzeczywiście istnieje, czy to prawdziwa fabryka, a nie pośrednik handlowy, jakie są możliwości produkcyjne zakładu, czy istnieje w nim system zapewniania jakości. Podczas audytu można również pobrać dokumentację firmową przedsiębiorstwa, sprawdzić legalność jego działalności oraz zweryfikować prawdziwość posiadanych certyfikatów np. CE.

– Kalkulacja kosztów importu. Cena produktu, jaką uzyskamy od chińskiego producenta a rzeczywista cena, jaką ponosimy wprowadzając go na polski rynek, mogą diametralnie się różnić. Dlatego konieczne jest obliczenie kosztów z jakimi importer będzie musiał się zmierzyć. Do ceny produktu należy doliczyć podatek VAT, cło oraz koszt transportu. Podczas negocjacji z producentem warto ustalić, czy importer poniesie dodatkowe koszty np. personalizacji opakowań, certyfikacji produktów, czy licencji eksportowej. Choć koszty te pojawiają się sporadycznie, mogą znacząco wpłynąć na końcowy koszt importu z Chin.

– Zbadanie rynku. Sklepy internetowe w całej Polsce sprzedają popularną zabawkę lub element dekoracyjny i Ty również chcesz nim handlować? Warto sprawdzić, czy rynek nie jest przesycony tym produktem oraz czy jesteś w stanie zaoferować cenę niższą niż konkurencja. Jeśli konkurencja importuje kilkanaście kontenerów rocznie danego produktu, a Ty planujesz stosunkowo małe zamówienie, cena jaką uzyskasz od chińskiego producenta na ten sam produkt nie będzie równie atrakcyjna. Zanim zdecydujesz się na import danego produktu poznaj rynek zbytu, ofertę konkurencji, wybierz odpowiedni kanał sprzedaży i zadbaj o promocję. Importer musi być specjalistą w dziedzinie danego produktu, aby zakupić wysokiej jakości towar w dobrej cenie, a następnie sprzedać go z zyskiem.

– Weryfikacja obostrzeń. Wiele produktów importowanych na teren Unii Europejskiej wymaga odpowiedniej dokumentacji i spełnienia norm zawartych w Dyrektywach Nowego Podejścia UE. Przed importem danego produktu należy sprawdzić, czy wymaga on np. certyfikatu CE lub RoHS, czy niezbędne jest jego specjalne oznakowanie, świadectwo pochodzenia lub rejestracja w stosownym urzędzie. Następnie należy poprosić chińskiego dostawcę o przedstawienie niezbędnych certyfikatów. Brak odpowiedniej dokumentacji skutkować będzie niepomyślnym przejściem odprawy celnej lub nawet konfiskatą towaru. Przykładem produktów importowanych z Chin, które wymagają specjalnych oznaczeń bądź certyfikatów są między innymi: zabawki dla dzieci, elektronika użytkowa, AGD, RTV, urządzenia pomiarowe, maszyny, czy produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością.

– Zamówienie próbek. Przed złożeniem zamówienia należy poprosić producenta o próbki. Pozwolą one ocenić rzeczywistą jakość produktu i posłużyć jako przykład przy ocenie finalnego zamówienia. Próbki bardzo często można otrzymać nieodpłatnie, przy opłaceniu wyłącznie kosztów przesyłki z Chin do Polski. Co istotne – o próbki można poprosić również w trakcie produkcji zamówienia. Jeśli importer chce mieć pewność, że produkcja przebiega prawidłowo, może poprosić producenta o wysłanie próbki z aktualnie produkowanej partii towaru.

– Skorzystanie z usług agencji celnej. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej, sporządzenie zgłoszenia celnego i rozliczenie należności celno-skarbowych może być trudne, nawet dla doświadczonego importera. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług agencji. Agencja celna w imieniu importera sporządza zgłoszenie celne, reprezentuje go przed Urzędem Celnym i doradzi jakie dokumenty należy przygotować do importu danego produktu.

– Numer EORI. Przed dokonaniem pierwszego importu potrzebujesz numeru EORI. Numer ten można uzyskać bezpłatnie poprzez złożenie wniosku w PUESC. EORI pozwala zidentyfikować przedsiębiorcę, brać udział w czynnościach i transakcjach celnych na obszarze UE i rozliczyć odprawę celną importową. Numer jest niezbędny do wprowadzenia na teren UE towarów spoza jej obszaru (np. z Chin).

import z chin a opłacalność

Jak długo trzeba czekać na zamówienie z Chin?

Planując import należy wziąć pod uwagę nie tylko kryteria finansowe, ale również i czasowe. Import z Chin jest przedsięwzięciem wymagającym zapasu czasu na jego realizację. Dlatego tak ważne jest wykonanie pierwszego kroku już na kilka miesięcy przed planowaną dostawą produktów. Jest to istotne szczególnie w przypadku pierwszego zamówienia, które wymaga szeregu ustaleń i wypełnienia formalności między importerem a chińskim dostawcą.

Co składa się na czas realizacji importu z Chin?

– Poszukiwanie producenta i negocjacje oferty. To pierwszy krok do importu, który wymaga jednoczesnego pozyskania ofert z chińskich fabryk, ich analizy, negocjacji cen i warunków zamówienia i wreszcie – podsumowania zamówienia i podpisania umowy z dostawcą. W zależności od poziomu skomplikowania produktu etap ten może potrwać od tygodnia nawet do kilku miesięcy. W przypadku kolejnych zamówień czas ten zdecydowanie ulegnie skróceniu.

– Produkcja. W zależności od wielkości zamówienia i importowanego produktu czas produkcji może się różnić. Jeśli zamówienie jest niewielkie, jest szansa na otrzymanie produktów od ręki prosto z magazynu. Jeśli produkt jest personalizowany, a zamówienie pełnokontenerowe, czas produkcji może potrwać nawet dwa miesiące.

– Transport. W zależności od wielkości zamówienia i specyfiki towaru importer może skorzystać z transportu morskiego, kolejowego lub lotniczego. Czas frachtu morskiego to około 30-40 dni, kolejowego – 14-20 dni, lotniczego – 1 dzień. Oczywiście należy do tego doliczyć kilka dni poświęconych na rozładunek środku transportu, zgłoszenie towaru do odprawy celnej oraz organizację dostawy do magazynu importera. W przypadku dużego zainteresowania transportem lub brakiem dostępności kontenerów, należy liczyć się z dodatkowym czasem oczekiwania np. na wolne miejsce na statku lub pusty kontener.

– Płatność do Chin. Przelewy międzynarodowe trwają znacznie dłużej niż transakcje krajowe, dlatego należy liczyć się z czasem oczekiwania nawet do 3 lub 4 dni aż środki od importera dotrą na rachunek chińskiego producenta.

– Kongestie. To zjawisko całkowicie niezależne od importera. Kongestie w transporcie globalnym występują głównie w terminalach kolejowych i portach morskich i polegają na spiętrzeniu ładunków oczekujących na rozładunek lub obsługę. Może to prowadzić do opóźnień w przeładunkach lub przyjęciu statków w porcie.

Jak znaleźć dostawcę z Chin?

Znalezienie odpowiedniego dostawcy w Chinach wymaga nie tylko znalezienia najtańszej oferty, ale i sprawdzenia wiarygodności chińskiego kontrahenta. Pomocne w tym mogą być chińskie portale zakupowe, które zawierają system oceny chińskiego dostawcy oraz wizytówkę firmy. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwość importera, powinien skorzystać z audytu chińskiej fabryki, co pozwoli dokonać rzetelnej oceny firmy. Znalezienie fabryki można też zlecić BigChina. Na podstawie opisu produktu i potencjalnej wielkości zamówienia wyszukujemy najlepszych dostawców w Chinach.

Gdzie szukać chińskich dostawców?

– Alibaba. To chińska platforma zakupowa stworzona z myślą o przedsiębiorcach i sprzedaży hurtowej. Można tam znaleźć drobne artykuły codziennego użytku, ale i maszyny przemysłowe czy samochody.

– AliExpress. To platforma dla klientów indywidualnych, należąca do Alibaba Group. Zwykle jest to pierwszy krok do poszukiwań dostawcy przy pierwszym, małym imporcie z Chin. AliExpress dostępny jest w języku polskim.

JD.com. To chiński gigant e-commerce skierowany do klientów indywidualnych. Pod względem funkcjonalności przypomina eBay i Amazona – posiada własną obsługę klienta i łańcuch dostaw.

1688.com. Platforma obsługiwana jest tylko w języku chińskim, jednak można poruszać się po niej z pomocą translatora. Zróżnicowany asortyment pozwala znaleźć wielu dostawców i porównać ich oferty.

– Joom. To platforma oferująca wyłącznie produkty prosto od chińskich producentów, bez udziału pośredników handlowych. Funkcjonalności i asortyment zbliżone są do AliExpress.

– DHGate. To duża platforma zakupowa skierowana do przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Nazywana jest elektronicznym Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Jak długo trzeba czekać na zamówienie z Chin?

Planując import należy wziąć pod uwagę nie tylko kryteria finansowe, ale również i czasowe. Import z Chin jest przedsięwzięciem wymagającym zapasu czasu na jego realizację. Dlatego tak ważne jest wykonanie pierwszego kroku już na kilka miesięcy przed planowaną dostawą produktów. Jest to istotne szczególnie w przypadku pierwszego zamówienia, które wymaga szeregu ustaleń i wypełnienia formalności między importerem a chińskim dostawcą.

Co składa się na czas realizacji importu z Chin?

– Poszukiwanie producenta i negocjacje oferty. To pierwszy krok do importu, który wymaga jednoczesnego pozyskania ofert z chińskich fabryk, ich analizy, negocjacji cen i warunków zamówienia i wreszcie – podsumowania zamówienia i podpisania umowy z dostawcą. W zależności od poziomu skomplikowania produktu etap ten może potrwać od tygodnia nawet do kilku miesięcy. W przypadku kolejnych zamówień czas ten zdecydowanie ulegnie skróceniu.

– Produkcja. W zależności od wielkości zamówienia i importowanego produktu czas produkcji może się różnić. Jeśli zamówienie jest niewielkie, jest szansa na otrzymanie produktów od ręki prosto z magazynu. Jeśli produkt jest personalizowany, a zamówienie pełnokontenerowe, czas produkcji może potrwać nawet dwa miesiące.

– Transport. W zależności od wielkości zamówienia i specyfiki towaru importer może skorzystać z transportu morskiego, kolejowego lub lotniczego. Czas frachtu morskiego to około 30-40 dni, kolejowego – 14-20 dni, lotniczego – 1 dzień. Oczywiście należy do tego doliczyć kilka dni poświęconych na rozładunek środku transportu, zgłoszenie towaru do odprawy celnej oraz organizację dostawy do magazynu importera. W przypadku dużego zainteresowania transportem lub brakiem dostępności kontenerów, należy liczyć się z dodatkowym czasem oczekiwania np. na wolne miejsce na statku lub pusty kontener.

– Płatność do Chin. Przelewy międzynarodowe trwają znacznie dłużej niż transakcje krajowe, dlatego należy liczyć się z czasem oczekiwania nawet do 3 lub 4 dni aż środki od importera dotrą na rachunek chińskiego producenta.

– Kongestie. To zjawisko całkowicie niezależne od importera. Kongestie w transporcie globalnym występują głównie w terminalach kolejowych i portach morskich i polegają na spiętrzeniu ładunków oczekujących na rozładunek lub obsługę. Może to prowadzić do opóźnień w przeładunkach lub przyjęciu statków w porcie.

Jak pytać o czas realizacji zamówienia?

Czas realizacji zamówienia to nie tylko czas produkcji towaru, ale cały proces składający się na import z Chin. Jest on również zależny od warunków handlu międzynarodowego czyli Incoterms. Incoterms to reguły, które określają do jakiego momentu za towar odpowiedzialny jest producent, a od kiedy odpowiedzialność przejmuje kupujący czyli importer.

W przypadku zamówień realizowanych w oparciu o reguły np. EXW czy FOB czas realizacji zamówienia równy jest czasowi produkcji. Gdy towar jest gotowy za dalszy jego transport odpowiedzialny jest importer i to on wybiera środek transportu (np. statek lub samolot).

Jeśli importer decyduje się na zamówienie w regule CIF, czas realizacji zamówienia obejmuje czas produkcji i transport do portu w kraju docelowym (np. port w Gdańsku).

Jak określać minima logistyczne z Chin?

Minimum logistyczne czyli MOQ (minimum order quantity) to minimalna wielkość zamówienia, jaka jest niezbędna do tego, aby fabryka bądź pośrednik handlowy podjęli się jego realizacji. MOQ określa zawsze dostawca, czyli producent lub hurtownik. Dlatego przed złożeniem zamówienia warto zapytać dostawcę jaka jest minimalna wielkość zamówienia niezbędna do jego realizacji. Może się okazać, że MOQ w fabryce jest zbyt wysokie na budżet importera, wtedy z pomocą przychodzą hurtownie, które akceptują zwykle mniejsze zlecenia.

Warto sprawdzić ofertę dostawcy dla poszczególnych ilości danego towaru. Może to być przykładowo prośba o ofertę dla MOQ/1 000/5 000/10 000 sztuk towaru. Tak stworzone zapytanie ofertowe pozwala znaleźć optymalną cenę i ilość towaru jakie będą satysfakcjonować importera. Może się okazać, że cena dla MOQ jest nieatrakcyjna, a zgoda na zwiększenie zamówienia np. o 20% może skutkować dużym obniżeniem ceny danego produktu.

Przy określaniu wielkości zamówienia warto wziąć pod uwagę także czynnik transportu. Może się okazać, że zamówiony towar z Chin wypełni 80% objętości kontenera, a transport trzeba będzie opłacić dla pełnego kontenera. Dlatego najlepiej ustalić z producentem jaka jest cena towaru przy zamówieniu pełnego kontenera. Może się okazać, że jest ona niższa niż cena początkowa, a dodatkowo towar wypełni całą przestrzeń kontenera bez konieczności płacenia za „pusty” transport.

Jak importować z Chin – z fabryki czy przez pośrednika?

W zależności od wielkości zamówienia i specyfiki towaru, import z Chin czasem będzie korzystniejszy w przypadku zakupów u producenta, a czasem u pośrednika handlowego, czyli hurtownika. Dlaczego? Większość fabryk określa minimum logistyczne (MOQ – minimal order quantity) poniżej którego nie podejmuje się realizacji produkcji. Jest to próg opłacalności uruchomienia linii produkcyjnej dla wyrobu określonej ilości towaru. Dla każdego produktu MOQ będzie inne. W przypadku drobnych produktów codziennego użytku może to być 5 000 sztuk, w przypadku maszyn przemysłowych – 1 sztuka.

Jeśli importer planuje zakup mniejszej partii towaru niż MOQ w danej fabryce, warto poszukać pośrednika. Pośrednik nie tylko zrealizuje mniejsze zamówienie, ale może też zaoferować importerowi lepszą cenę niż fabryka. Głównie ze względu na to, że pośrednik współpracuje z fabryką od lat i może liczyć na korzystne ceny. Po drugie – pośrednik zamawia hurtowe ilości towaru w fabryce, zatem otrzymuje cenę lepszą niż „osoba z ulicy”.

Zaletą importu od producenta jest fakt, że importer posiada bezpośredni kontakt z fabryką, może na bieżąco weryfikować postępy w produkcji i reagować na ewentualne błędy. Ponadto proces reklamacyjny jest prostszy ponieważ w umowie między fabryką a importerem to importer jest stroną i może dochodzić swoich roszczeń.

Z kolei import towarów z hurtowni, czyli u pośrednika handlowego, daje możliwość zamówienia mniejszej ilości towaru oraz szybszy czas realizacji importu – towar zwykle dostępny jest od ręki. O ile ceny u pośrednika mogą być korzystne ze względu na skalę w jakiej pośrednik kupuje towar w fabryce, to może się zdarzyć, że ceny będzie mieć wyższe niż producent – ze względu na marżę, którą dodaje do produktu jako pośrednik.

Jak zbadać rzetelność fabryki?

Istnieją dwa sposoby na weryfikację chińskiego dostawcy. Jednym z nich jest zdalna weryfikacja kontrahenta, którą można przeprowadzić w oparciu o informacje w Internecie, czy te pozyskane od chińskich urzędów oraz izb skarbowych i handlowych. Tym sposobem można uzyskać aktualne dane rejestrowe firmy, dane bankowe, sprawdzić licencję biznesową oraz eksportową, czy poznać opinie klientów na temat fabryki.

Drugim sposobem, bardziej szczegółowym i rzetelnym, jest audyt chińskiej fabryki wykonany na miejscu (tak zwany „onsite”). Polega on na wysłaniu inspektora do fabryki w celu obejrzenia dokumentów firmowych, hali produkcyjnej, magazynu, warunków pracy czy oceny systemu jakości. Importer zyskuje pewność, że dostawca rzeczywiście istnieje i produkuje, ma możliwość obejrzeć materiały z wizyty w fabryce i samodzielnie ocenić, czy produkowane tam wyroby i system produkcyjny spełniają jego oczekiwania. Audyt fabryki można zlecić BigChina – nasi inspektorzy, reprezentujący nas na terenie Chin, pojadą do fabryki i przygotują szczegółowy raport z tej wizyty.

Przy ocenie rzetelności fabryki należy zwrócić uwagę na kilka kryteriów:

 • Czy jest to fabryka, czy tylko pośrednik handlowy?
 • Jak wygląda hala produkcyjna i magazyny?
 • Czy producent posiada system zapewniania jakości? Jeśli tak, jaki % towarów poddawany jest kontroli po produkcji?
 • Czy producent posiada dokumentację niezbędną importerowi do dokonania odprawy celnej importowej?
 • Jakie są aktualne dane rejestrowe i bankowe firmy?
 • Skąd firma pozyskuje surowce, półprodukty?
 • Czy firma posiada licencję eksportową?
 • Dokąd fabryka eksportuje, skąd pochodzą jej klienci?

Jak sprawdzić jakość towarów z Chin?

Sprawdzenie jakości towaru to kluczowy etap bezpiecznego importu z Chin. Jakość towaru można weryfikować na kilku etapach – jeszcze przed złożeniem zamówienia, w trakcie produkcji jak i po jej zakończeniu.

Jakie są metody kontroli jakości towaru?

– Zamówienie próbek. Pozyskanie próbek od kilku chińskich dostawców pozwoli ocenić jakość produktu i dokonać wyboru najlepszej oferty. Próbki mogą być pomocne również na kolejnych etapach importu. Gdy towar zostanie wyprodukowany, można użyć próbki do po porównania jakości między produktem finalnym a zamówionym samplem.

– Kontrola w trakcie i po produkcji. Kontrola podczas procesu produkcyjnego pozwala wyeliminować ewentualne błędy jeszcze zanim towar zostanie wyprodukowany. Zapewnia to nie tylko oszczędność pieniędzy czy użytych do produkcji materiałów ale i pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem. Z kolei kontrola po produkcji umożliwia sprawdzenie, czy towar został wykonany zgodnie z zamówieniem, a w przypadku usterek – ich naprawę jeszcze przed wysyłką towaru z Chin.

– Badania laboratoryjne. W przypadku specjalistycznych produktów, rzadkich tworzyw lub substancji chemicznych warto powierzyć kontrolę specjalistycznej jednostce badawczej. Wysłanie próbek towaru do laboratorium pozwoli z naukową dokładnością ocenić, czy wyrób spełnia normy, jest zgodny ze specyfikacją i kartą charakterystyki danego produktu. Laboratoria znajdują się na terenie Chin, więc kontroli można dokonać jeszcze przed transportem towaru do Polski. Jest to szczególnie ważne przy wysokiej wartości towaru.

Import z Chin i numer EORI

Numer EORI jest niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje import z Chin. EORI to unijny numer „Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych”. Numer służy do kontaktów z organami celnymi na terenie całej Unii Europejskiej. Umożliwia on, podobnie jak NIP, identyfikację przedsiębiorstwa, a także daje możliwość dokonywania czynności i transakcji celnych na terenie UE. Numer EORI jest zatem konieczny do wykonania odprawy celnej importowej, która umożliwia wprowadzenie towaru z Chin (oraz innych krajów znajdujących się poza UE) na jednolity rynek europejski.

Numer EORI można uzyskać poprzez złożenie wniosku na platformie PUESC. Numer EORI składa się z trzech części: przedrostka „PL” oznaczającego nazwę kraju, NIP-u przedsiębiorcy oraz pięciu zer na końcu.

Import z Chin a BDO

Jednym z obowiązków importera jest wpisanie do rejestru BDO. BDO to internetowy system gromadzący informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach bądź gospodarują odpadami. Rejestr prowadzony jest przez marszałków poszczególnych województw od 2018 roku. Zatem wpis do rejestru należy uzyskać w województwie, w którym przedsiębiorca zamieszkuje lub posiada siedzibę swojej działalności.

Podmioty zarejestrowane przed 2018 rokiem w bazie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska będą wpisywane do BDO automatycznie przez marszałków wojewódzkich. Pozostali przedsiębiorcy muszą zarejestrować się samodzielnie.

Zadaniem BDO jest ułatwienie organom państwowym i inspekcji ochrony środowiska weryfikacji ilości wytwarzanych odpadów, czy opakowań wprowadzanych na rynek.

Każdy importer, który wytwarza odpady bądź wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, zobowiązany jest do dokonania wpisu w rejestrze BDO.

Jak odprawić towar z Chin?

Istnieje kilka rodzajów odpraw celnych dla importu towarów z Chin. W zależności od okoliczności dokonywane są cztery główne typy odpraw celnych:

 • Odprawa celna zwykła. Inna nazwa tej czynności celnej to dopuszczenie towaru do obrotu. To najpopularniejsza forma odprawy, wykonywana jest w kraju przeznaczenia, czyli tam gdzie towar ma zostać dopuszczony do dalszej sprzedaży, czyli np. w polskim porcie w Gdańsku. Odprawa celna towaru polega na opłaceniu przez importera należnego cła i VAT oraz przesłaniu zgłoszenia do właściwego Urzędu Celnego, który zwalnia towar. Po zwolnieniu towar nie wraca już na granicę celną, tylko jest gotowy do dalszego transportu np. do magazynu importera.
 • Odprawa celna uproszczona. Umożliwia rozliczenie podatku za import towarów z Chin dopiero w kolejnej deklaracji podatkowej przy jednoczesnym dopuszczeniu produktów do obrotu. W Polsce obowiązuje od 2008 roku i pozwala importerom utrzymać płynność finansową, bez zamrażania środków na pokrycie VAT, zwłaszcza przy imporcie dużych zamówień.

Odprawa uproszczona odbywa się w oparciu o Artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym zezwala importerowi odroczyć płatność podatku VAT7, gdy jego przedsiębiorstwo rozlicza się w systemie miesięcznym oraz podatku VAT7D przy rozliczeniach kwartalnych. W przypadku odprawy fiskalnej zagranicą płatność VAT jest automatycznie odroczona do chwili złożenia deklaracji VAT7, a towar jest od razu dopuszczony do obrotu.

 • Odprawa celna odroczona. Występuje, gdy Urząd Celny nie jest w stanie samodzielnie zakończyć odprawy (np. z powodu braku odpowiedniej techniki kontroli lub niewystarczającej specjalistycznej wiedzy na temat importowanych towarów). Kontrola celna jest wtedy przekazywana innemu urzędowi.
 • Odprawa celna warunkowa. Zwana także odprawą czasową. Postępowanie to pozwala na warunkowe zwolnienie od cła i podatków w odniesieniu do towarów przywożonych w określonych celach i przeznaczonych do powrotnego wywozu. Zwykle ma to zastosowanie w tranzycie celnym, lub do towarów, które wysyłane są z magazynu celnego lub strefy wolnocłowej. Odprawę warunkową można stosować do produktów przeznaczonych na targi, wystawy, występy artystyczne, próbki do akwizycji, czy wyroby przeznaczone do naprawy. Oznacza to, że odprawa warunkowa dotyczy towarów, które przywożone są do danego kraju jedynie na określony czas i po tym czasie wracają do kraju pierwotnego.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Nazywane także procedurą 42, lub odprawą fiskalną. Ten rodzaj odprawy następuje gdy towar importowany jest do innego kraju Unii Europejskiej (np. Niemcy), a następnie odbywa się jego transport do Polski. Jest to możliwe poprzez wyznaczenia przedstawiciela fiskalnego, który wypełnia formalności podczas odprawy i organizuje transport towaru do Polski. W tym przypadku podatek VAT rozliczany jest dopiero przy sprzedaży towaru w Polsce.

Import z Chin bez odprawy?

Istnieją tylko określone przypadki, w którym importer jest zwolniony z podatku od towarów importowanych z Chin. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o VAT zwolnienie z obowiązku zapłaty VAT od towaru pochodzącego z terytorium państwa trzeciego (np. Chiny) obowiązuje tylko dla przesyłek, których wartość nie przekracza 22 EUR. Zwolnienie nie jest stosowane w przypadku towarów luksusowych, do których należą: alkohole, wyroby tytoniowe, perfumy i wody toaletowe, czy towary importowane poprzez złożenie zamówienia wysyłkowego. Zamówienie wysyłkowe to takie, które składane jest za pośrednictwem poczty, maila, telefonu, faksu, czy przez Internet. Następnie towary są dostarczane przez pocztę bądź kuriera do końcowego odbiorcy.

W przypadku osób fizycznych zwolnienie z cła i podatku VAT obowiązuje dla przesyłek o wartości do 45 EUR. Dotyczy to oczywiście towarów przeznaczonych na użytek własny, bez wartości handlowej.

Zwolnienie osób fizycznych z obowiązku zapłaty samego cła dotyczy zaś przesyłek o wartości do 150 EUR z wykluczeniem wspomnianych alkoholi, wyrobów tytoniowych i perfum. Towary te również muszą być przeznaczone do użytku własnego, nie na sprzedaż.

Ile wynosi cło na towary z Chin?

Towary z Chin objęte są specjalną taryfikacją celną, do której należą „kraje trzecie”. Sekcja „Erga Omnes” oznacza, że stawki stosowane są wobec wszystkich krajów trzeciego świata, w tym Chin. Stawki celne można zweryfikować w polskim systemie ISZTAR lub europejskim rejestrze TARIC. System ISZTAR ponadto zawiera informacje na temat polskich stawek VAT dla wybranych produktów.

W zależności od rodzaju wyrobu czy materiału jego wykonania stawki cła na import z Chin są różne. Zwykle wahają się w przedziale od zera do kilkunastu procent. Polska taryfikacja celna podzielona jest na 21 sekcji, a każda z nich składa się z kolejnych grup i podgrup, które uszczegółowiają opis danego wyrobu.

Poniżej znajdują się przykładowe stawki cła dla wybranych produktów:

 • Zabawki wykonane z tworzyw sztucznych: 4,7 %
 • Sztuczne ognie: 6,5 %
 • Mikrofony: 1,3 %
 • Dziane t-shirty z bawełny – 12 %
 • Naczynia stołowe i naczynia kuchenne: 6,5 %
 • Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe z tworzyw sztucznych: 4,7 %
 • Tace, półmiski, talerze, kubki i tym podobne z bambusa: 0 %
 • Wiertarki i dłutarki: 2,7 %
 • Gitary elektryczne: 3,7 %
 • Sztuczna biżuteria – 4 %

Import towarów z Chin należących do wybranych kategorii objęty jest dodatkowo cłem antydumpingowym. Dotyczy to zwykle produktów, których ceny w imporcie są niższe niż ceny na rynku rodzimym. Antydumping ma na celu wyrównanie cen i ochronę rynku krajowego przed zalewem tańszych zamienników z Chin. Obecnie cło antydumpingowe obowiązuje między innymi na:

 • Rowery bezsilnikowe: 48,5 %
 • Rowery elektryczne: 62,1 %
 • Folie aluminiowe: 35,6 %

Jakie formy płatności stosować przy imporcie z Chin?

Rozliczenie płatności z chińskim dostawcą to jeden z najważniejszych elementów bezpiecznego importu. Wykonywanie z góry pełnej płatności za towar, zwłaszcza w przypadku pierwszego zamówienia, jest bardzo ryzykowne. Importer po przelaniu pełnej należności za zamówienie, nim zostanie ono wyprodukowane i skontrolowane, może swojego towaru nigdy nie otrzymać. Nieuczciwy dostawca może przestać odpisywać na wiadomości a szanse odzyskania pieniędzy, zwłaszcza jeśli zostały wysłane na konto prywatne, są nikłe.

Dlatego import powinien być poprzedzony audytem fabryki i weryfikacją danych bankowych dostawcy. A jakie są dodatkowe formy zabezpieczenia płatności do Chin?

– Akredytywa. To forma bankowego zabezpieczenia transakcji finansowej w międzynarodowym handlu towarami. Zabezpiecza interesy zarówno sprzedawcy jak i kupującego. Producentowi gwarantuje otrzymanie zapłaty za sprzedany towar, zaś importerowi – wywiązanie się dostawcy z warunków umowy. Proces polega na otwarciu akredytywy przez importera w swoim banku i określenie warunków wypłaty wynagrodzenia chińskiemu dostawcy. Po dostarczeniu przez dostawcę dokumentów potwierdzających wykonanie umowy, bank wypłaca należne środki.

– Inkaso dokumentowe. To jeden z instrumentów finansowych w rozliczeniach handlu międzynarodowego. Jest operacją polegającą na wydaniu importerowi przez bank dokumentów handlowych niezbędnych do odprawy i odebrania towaru w porcie docelowym, co następuje w zamian za zapłatę dostawcy płatności za towar. Jest to uwarunkowana forma płatności, której warunki określone są w zleceniu inkasa. Procedura obejmuje kilka kroków:

 • producent i importer zawierają umowę i wskazują inkaso dokumentowe jako formę płatności
 • dostawca wysyła towar importerowi i składa dokumenty eksportowe do swojego banku
 • bank dostawcy przesyła dokumenty do banku importera
 • importer wnosi opłatę za towar i otrzymuje dokumenty
 • bank importera wysyła płatność do banku dostawcy
 • sprzedawca odbiera płatność a kupujący odbiera importowany towar.

– Przelew. Zwany inaczej T/T, czyli telegraphic transfer. Transfer telegraficzny to jedna z najpopularniejszych metod płatności w handlu międzynarodowym, szczególnie w handlu z Azją. To przelew bankowy pomiędzy bankiem importera a bankiem sprzedawcy. Nie jest to najbezpieczniejsza forma płatności, ponieważ do przelewu należności na konto sprzedawcy nie są wymagane żadne dokumenty potwierdzające realizacji zamówienia. Jednak ze względu na szybkość i łatwość operacji, forma ta stosowana jest najczęściej. Do wykonania przelewu wymagane są jedynie dane odbiorcy, numer konta oraz SWIFT. Podczas płatności można wybrać, kto poniesie koszt wykonania operacji: SHA (share) – koszty przelewu są dzielone między importera a eksportera, OUR – importer pokrywa koszt transferu, BEN (beneficiary) – koszt operacji pokrywa sprzedający będący odbiorcą przelewu.

Płatności z Chinami zwykle rozliczane są w dolarach amerykańskich (USD). Zatem importer powinien skorzystać z konta walutowego lub dokonać wymiany waluty w kantorze internetowym.

Transport morski z Chin

Transport morski to najpopularniejsza i najtańsza forma przewozu towarów importowanych z Chin. Czas frachtu morskiego z Chin do Polski, w zależności od lokalizacji fabryki w Chinach, trwa od 30 do 40 dni. Transport morski cieszy się dużą popularnością wśród importerów również za sprawą faktu, że aż 7 największych portów morskich znajduje się właśnie w Chinach, zatem dostępność tej formy transportu jest tam bardzo wysoka. To również tam dynamicznie rozwija się przemysł stoczniowy, a wraz z nim produkcja gigantycznych kontenerowców i tankowców.

Do najważniejszych portów morskich w Chinach należą:

 • Haikou
 • Kanton
 • Shenzen
 • Hongkong
 • Shantou
 • Xiamen
 • Ningbo
 • Shanghai
 • Qingdao
 • Yantai
 • Tianjin
 • Pekin
 • Dalian

Port w Szanghaju jest obecnie największym portem na świecie i rocznie obsługuje ponad 2000 statków, głównie kontenerowców.

Port Ningbo, leżący na zbiegu rzeki Jangcy i morza, jest kluczowy dla handlu międzynarodowego, ale i wodnych szlaków śródlądowych.

Porty w Shenzen i Kantonie w głównej mierze eksportują elektronikę użytkową ze względu na pobliskie zakłady produkcyjne wysokich technologii.

Obecnie ceny frachtu morskiego kształtują się następująco:

 • kontener 20 GP: 800 – 900 USD
 • kontener 40 HQ: 1200 – 1300 USD

W transporcie morskim akceptowane są zarówno ładunki pełnokontenerowe FCL, jak i drobnicowe LCL.

Transport lotniczy z Chin

Gdy oszczędność czasu jest dla importera priorytetem, najlepszym rozwiązaniem na przewóz towaru z Chin będzie transport lotniczy. Fracht lotniczy wraz z odprawą celną i dostawą pod drzwi trwa około 4-7 dni. Jest to jednak najdroższa forma transportu – ceny frachtu lotniczego w przeliczeniu na kilogram będą kilku, a nawet kilkunastokrotnie wyższe niż w przypadku transportu morskiego czy kolejowego.

To dobre rozwiązanie na przewóz towarów, które mogą nie przetrwać długiej podróży statkiem, lub są zbyt delikatne na przewóz pociągiem. Na transport lotniczy decydują się zwykle importerzy towarów luksusowych, biżuterii, drobnej ale kosztownej elektroniki, czy produktów o krótkim terminie ważności (np. świeże kwiaty). Istotnym wykluczeniem jest jednak zakaz transportu niektórych towarów np. urządzeń zawierających akumulatory lub baterie, czy przewóz substancji niebezpiecznych. Szczegółowe zapisy dotyczące wykluczeń w transporcie lotniczym można znaleźć w konwencji DGR.

Największe chińskie lotniska obsługujące przewóz towarów to:

 • Shanghai Pudong International Airport
 • Beijing Capital International Airport
 • Shenzhen International Airport
 • Hong Kong International Airport

W transporcie lotniczym istnieje kilka opcji przewozów towarów, między innymi:

 • cargo – transport towarów o masie przekraczającej 100 kilogramów
 • czarter – gdy importer decyduje się na wynajem całego samolotu na wyłączność
 • express – transport wykonywany przez firmy kurierskie np. DHL, UPS, czy Fedex.

Transport kolejowy z Chin

Transport kolejowy to świetne rozwiązanie dla importerów, którym zależy na czasie. Dzięki nieustannemu rozwojowi infrastruktury Nowego Jedwabnego Szlaku połączenie kolejowe między Chinami i Europą skrócone zostało do zaledwie 12-16 dni. Ekspresowe pociągi towarowe z Chin do Polski przemierzają Rosję, Kazachstan i Białoruś z pominięciem najbardziej niebezpiecznych regionów tej części świata.

Popularność kolei wśród importerów bardzo wzrosła w ostatnich latach. W 2013 roku było to zaledwie 80 połączeń rocznie z Chin do Europy. Podczas gdy w 2017 roku liczba ta wzrosła do 2400 połączeń. Obecnie niektóre chińskie terminale obsługują kilkaset połączeń rocznie, a ich infrastruktura jest stale modernizowana.

Główne towarowe terminale kolejowe zlokalizowane są na południowo-wschodnim wybrzeżu i w środkowych Chinach a ich lista znajduje się poniżej:

 • Chengdu
 • Chongqing
 • Wuhan
 • Changsha
 • Zhengzhou
 • Tianjin
 • Qingdao
 • Nantong
 • Suzhou
 • Szanghaj
 • Ningbo
 • Hangzhou
 • Yiwu
 • Xiamen
 • Shenzen
 • Kanton

Chengdu to największy i najważniejszy terminal kolejowy położony w środkowych Chinach, będący częścią Nowego Jedwabnego Szlaku. Terminal wyposażony jest w 14 tras kolejowych i finansuje go chiński rząd. Chengdu posiada bezpośrednie połączenie z Łodzią, a fracht na tym odcinku trwa zaledwie 14 dni. Aktualnie ilość pociągów wychodzących z Chin do Europy przekracza 1000 w ciągu roku i liczba ta systematycznie rośnie.

Terminal Wuhan to drugi najważniejszy port w Chinach, również współfinansowany przez państwo. Znajduje się w dorzeczu rzeki Jangcy i jest kluczowym punktem w rozwoju tego regionu. Atrakcyjność Wuhan wynika z faktu, iż terminal ten posiada połączenia aż do 28 krajów europejskich, w tym Polski.

Terminal Suzhou jest ważny szczególnie dla polskich importerów, ponieważ posiada bezpośrednie połączenie z Warszawą. Składy kolejowe wyjeżdżają w tym kierunku dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. Pociągi wychodzące z Suzhou poruszają się po trasie kolei transsyberyjskiej.

Changsha to najważniejszy ośrodek transportu krajowego w Chinach. Szczególnie atrakcyjne są połączenia kolejowe terminalu Changsha z Budapesztem oraz holenderskim Tilburgiem. W drogę powrotną z Budapesztu do Chin zabierane są głównie czerwone wina oraz mleko w proszku.

Koleją możemy transportować zarówno drobnicę jak i ładunki pełnokontenerowe, ale wyłącznie w formie kontenera 40HQ, który jest przystosowany do naczepy pociągowej. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie produkty można transportować drogą lądową np. materiały wybuchowe, lub produkty w opakowaniach pod ciśnieniem. Dlatego przed wyborem drogi transportu warto zapoznać się z regulacją RID, która stanowi załącznik do konwencji COTIF dotyczącej międzynarodowych przewozów kolejowych.

Jakiego kuriera wybrać z Chin?

Niewielkie przesyłki, na przykład takie, które zawierają próbki, lub lekkie i małe towary (np. biżuterię, czy drobną elektronikę) można wysłać z Chin za pośrednictwem kuriera. Jest to rozwiązanie szybkie i korzystne cenowo w przypadku lekkich przesyłek (do 100 kilogramów). Przy wyborze firmy kurierskiej warto kierować się jej renomą i rzetelnością, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie wybór UPS, DHL, TNT, czy EMS (chińska wersja polskiego Pocztexu).

Plusem skorzystania z usług firmy kurierskiej jest fakt, że każda firma posiada własną agencję celną, która w imieniu importera może rozliczyć odprawę i dokonać zgłoszenia celnego. W tym przypadku niezbędne będzie oczywiście dostarczenie firmie kurierskiej upoważnienia do odprawy oraz dokumentów handlowych (faktura wraz z tłumaczeniem, list przewozowy, ewentualne deklaracje zgodności).

Kolejną zaletą jest możliwość śledzenia statusu wysyłki za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika.

W przypadku przesyłek cięższych niż 100 kilogramów lepszym rozwiązaniem będzie wybór transportu lotniczego w wersji cargo.

Jak zaksięgować import towarów z Chin?

Księgowanie importu odbywa się w oparciu o dokumentację handlową oraz dokumenty uzyskane podczas odprawy celnej towaru. Do odprawy niezbędne jest przygotowanie takich dokumentów jak:

 • faktura handlowa
 • tłumaczenie faktury handlowej
 • packing list
 • BL lub Telex/BL
 • inne dokumenty wymagane przy imporcie niektórych towarów np. deklaracja zgodności CE, świadectwo pochodzenia

Importer do rozliczenia należności celno-skarbowych musi dodatkowo posiadać numer EORI. To numer służący do identyfikacji celnej przedsiębiorcy, jednocześnie dający podstawę do rozliczenia należności celnych.

W oparciu o powyższe dokumenty odbywa się odprawa celna, w której skład wchodzą:

 • przygotowanie zgłoszenia celnego, które umożliwia uzyskanie poświadczonego zgłoszenia celnego PZC lub dokumentu SAD (jednolity dokument administracyjny)
 • przedstawienie dokumentów handlowych (faktura, packing list, etc.)
 • obliczenie należności celno-skarbowych
 • opłacenie należności celno-skarbowych
 • zwolnienie towaru i dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej

Rozliczenie księgowe odbywa się zatem poprzez zaksięgowanie faktury handlowej oraz należności celno-skarbowych w postaci PZC lub SAD.

Jaki VAT przy imporcie z Chin?

Przy odprawie celnej towarów importowanych z Chin stosowane są trzy stawki VAT: 5%, 8% oraz 23%. Większość towarów objętych jest stawką 23%. VAT naliczany jest od wartości netto importowanego towaru oraz wyliczonego dla niego cła.

W imporcie podatek VAT wykazywany jest na dokumencie celny SAD (jednolity dokument administracyjny) lub PZC (poświadczone zgłoszenie celne). Należności celno-skarbowe obliczane są bezpośrednio przez importera, lub agencję celną, a następnie przesyłane do Urzędu Celnego i ewentualnie korygowane przez służby celne.

W zależności od zastosowanego rodzaju odprawy celnej, VAT należy opłacić:

 • od razu na odprawie (procedura dopuszczenia do obrotu)
 • odroczyć jego płatność do najbliższego rozliczenia podatkowego (procedura uproszczona)
 • w chwili sprzedaży towaru w Polsce (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, czyli procedura 42)

Import maszyn z Chin – na co zwrócić uwagę?

Maszyny wyprodukowane w Chinach to jedne z najczęściej importowanych produktów, głównie ze względu na atrakcyjne ceny i wysoką jakość wykonania. Dodatkową korzyścią przy ich imporcie są stosunkowo niskie stawki celne, które wahają się w przedziale od 0 do 5 % (najczęściej spotkamy się z taryfikacją 1,7%, 2,7%, lub 3,7%).

Większość maszyn przyporządkować można do kategorii z działu 85 (maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części) oraz 84 (reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części) systemu taryfikacji celnej. Przykładowe stawki cła dla niektórych rodzajów maszyn wyglądają następująco:

 • Strugarki i frezarki: 2,7 %
 • Wiertarki i dłutarki: 2,7 %
 • Spycharki czołowe: 0 %
 • Zszywarki i paczkowarki: 1,7 %
 • Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe: 2,7 %

Zgodnie z unijnymi dyrektywami, które przewidują 23 grupy produktów objęte znakowaniem CE, maszyny również muszą posiadać trwale naniesiony znak CE (zazwyczaj w formie tabliczki znamionowej). Zatem głównym wymogiem, który musi spełniać maszyna jest posiadanie certyfikatu CE, który w zależności od specyfikacji i przeznaczenia maszyny, powinien być zgodny z dyrektywami:

 • dyrektywą maszynową (2006/42/WE)
 • dyrektywą niskonapięciową LVD (2014/35/EC)
 • dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC(2014/30/EC)

Dokumentacja ta sporządzana jest w oparciu o raporty z testów oraz dokumentację rozruchowo-techniczną, które producent również powinien okazać importerowi. Na podstawie posiadanych certyfikatów sporządzane są w dalszej kolejności deklaracje zgodności (odnoszące się do certyfikatu oraz konkretnych dyrektyw), które wymagane są na odprawie celnej.

Znajomość dyrektywy maszynowej szczegółowo opisuje obowiązki importera względem sporządzenia niezbędnej dokumentacji importowej, a także właściwego znakowania maszyny. Spośród najważniejszych elementów znakowania maszyn wyróżnić można:

 • tabliczkę znamionową zawierającą co najmniej takie dane jak:
  • nazwa i adres producenta
  • nazwa i adres importera
  • określenie nazwy i rodzaju maszyny
  • oznakowanie CE
  • określenie numeru seryjnego
  • rok wykonania maszyny
 • umieszczenie ostrzeżeń w języku polskim
 • przyciski i elementy sterujące powinny posiadać naklejki z polskim tłumaczeniem

Ponadto zgodnie z dyrektywą do maszyny powinny być dołączone:

 • Oryginalna instrukcja obsługi
 • Tłumaczenie oryginalnej instrukcji na język polski

Import zabawek z Chin – na co zwrócić uwagę?

Zabawki z Chin to nie tylko tanie, ale i interesujące produkty. Trzeba jednak z dozą ostrożności podejść do tego zagadnienia, aby importowany produkt spełnia wymogi unijne oraz nie stwarzał zagrożenia dla jego użytkowników, którymi zazwyczaj są małe dzieci.

Szeroka gama zabawek dostępnych na polskim rynku coraz częściej zmusza przedsiębiorców do oferowania konkurencyjnych cen, a co za tym idzie – importu tych produktów z krajów, gdzie surowce i siła robocza są tańsze niż w krajach Zachodu. Chiny są jednym z największych producentów zabawek, a najliczniejsze fabryki znajdują się w prowincji Guangdong.

W celu oceny rentowności importu warto najpierw zapoznać się z wysokością stawek celnych, jakie obowiązują przy wwozie zabawek na teren Unii Europejskiej. Większość zabawek znajdziemy w XX sekcji systemu taryfikacji celnej w kategorii 95. Przykładowe stawki celne na niektóre z zabawek znajdują się poniżej:

 • Konsole i urządzenia do gier: 0 %
 • Zabawki wykonane z tworzyw sztucznych: 4,7%
 • Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie i części i akcesoria: 4,7 %
 • Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami: 0 %
 • Zabawki konstrukcyjne z tworzyw sztucznych: 4,7 %
 • Zabawki imitujące broń: 0%

Podstawą bezpieczeństwa wyrobów zabawkowych są certyfikaty producenta i raporty z badań laboratoryjnych nad zabawkami oraz surowcami użytymi do ich produkcji. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej zabawki wymagają znakowania znakiem CE, a co za tym idzie posiadania certyfikatu CE.

Na podstawie certyfikatu zgodnego z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE producent wystawia deklarację zgodności, która następnie przedstawiana jest organom celnym na odprawie towaru.

Niektóre z zabawek, na przykład takie, które zasilane są prądem elektrycznym, lub bateriami, wymagają dodatkowego certyfikatu – zgodnego z dyrektywą RoHS 2011/65/UE objaśniającej jakie substancje traktowane są jako niebezpieczne i nie mogą być używane w procesie produkcji danego wyrobu. W przypadku takich produktów oprócz znaku CE wymagane jest umieszczenie znaku RoHS na zabawce i opakowaniu jednostkowym.

Istotne jest również dołączenie do produktu:

 • Oryginalnej instrukcji obsługi
 • Tłumaczenia oryginalnej instrukcji na język polski

Artykuły zabawkowe wymagają także specjalnego oznakowania. Oprócz etykiety zawierającej dane producenta i importera a także informację o kraju pochodzenia, powinny się na nich znaleźć ostrzeżenia dotyczące właściwego użytkowania produktu, jak również oznaczenie odpowiedniego wieku użytkownika, poniżej którego produkt nie może być przez niego użytkowany.

Rynek chińskich oferuje szeroką gamę produktów zabawkowych w dobrej cenie, dlatego znaczna większość zabawek na rynku europejskim pochodzi właśnie z Państwa Środka. Obawy dotyczące bezpieczeństwa zabawek z Chin są niezasadne, gdyż badania laboratoryjne i certyfikaty potwierdzają ich zgodność z normami UE, a ich jakość nie odbiega od zabawek produkcji amerykańskiej, lub europejskiej.

Skontaktuj się z nami

 

 

  Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

  Zamów darmową konsultację
  z ekspertem BigChina!

  Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
  Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

  W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.