Polityka Prywatności

1. Zmiany w Polityce Prywatności
BigChina zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób BigChina obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Dane osobowe
W czasie korzystania z BigChina możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych oraz danych firmy, którą reprezentujesz, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane osobowe są wykorzystywane w celu sprawdzania wiarygodności użytkowników, a także w celach marketingowych, z zastrzeżeniem, że Twoje dane osobowe (takie jak adres e-mail) nie zostaną przekazane lub sprzedane żadnej osobie trzeciej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych.

2.1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z jego treścią. Przepisy niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom powszechnie obowiązującym.
2.2. Administratorem danych osobowych jest BigChina Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10, lok. 1.5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282678, NIP: 9452081208, REGON: 120479774 i KRS 0000282678.
2.3. Strona przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez stronę to:
a) konieczność realizacji zawartej pomiędzy stroną internetową a Użytkownikiem umowy,
b) zgoda Użytkownika,
c) wypełnienie ciążących na stronie obowiązków nakładanych przez powszechnie obowiązujące prawo.
2.5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczania ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
2.6. Strona przetwarza następujące dane osobowe:
a) adres e-mail,
b) login.
2. 7. Dane osobowe Użytkowników, które zostały przez nich udostępnione są przetwarzane w celu:
a) poprawnego przebiegu rejestracji,
b) realizacji obowiązków, jakie nakładają na stronę przepisy powszechnie obwiązującego prawa,
c) uzyskania przez Użytkownika dostępu do naszej strony www oraz możliwości korzystania z usług, jakie oferuje
BigChina za pośrednictwem strony internetowej,
d) udzielania odpowiedzi na zapytania, zamówienia i zgłoszenia serwisowe,
e) kontaktu i udzielania informacji dotyczące danych osobowych Użytkowników oraz usług, jakie świadczy strona,
f) przekazywania informacji handlowej.
2.8. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 32 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw lub skorzystać z innych przysługujących mu praw.
2.9. Strona ma prawo udostępnienia danych Użytkowników tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; w każdym innym przypadku udostępnienie danych osobowych Użytkownika jest uzależnione od wyrażenia przez niego zgody na dokonanie takiej czynności.

3. Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z BigChina. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do BigChina (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, artykuły itp.)
oraz informacje komercyjne, związane z działalnością BigChina lub klientów BigChina. Wiadomości takie mogą być wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) lub drogą tradycyjną na adres podany podczas rejestracji w BigChina.

4. Informacje komercyjne
Czytając, przeglądając czy używając strony internetowej BigChina lub prenumerując newsletter z produktami akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.