Kontrola towaru z Chin

Kontrola towaru to bardzo ważny aspekt udanego importu. Każdy importer chce mieć pewność, że towar, za który zapłacił, jest zgodny z zamówieniem, jest pozbawiony wad i posiada odpowiednią jakość wykonania. Po otrzymaniu towaru trudno jest udowodnić chińskiemu producentowi, że towar jest wadliwy. Dlatego kontrolę należy przeprowadzić jeszcze przed wysłaniem towaru z Chin. Zabezpiecz swój import i zleć nam inspekcję swojego zamówienia.

Zleć nam inspekcję swojego zamówienia.

Sprawdzamy zamówiony towar w zależności od wymagań i zgodnie z wytycznymi Klienta:

 • Ujawniamy problemy we wczesnym stadium procesu produkcji
 • Weryfikujemy towar przed wysyłką z Chin
 • Dokumentujemy przebieg kontroli
 • Nadzorujemy załadunek

Może to być sprawdzenie, czy towar jest załadowany do kontenera, może to być uruchomienie kilku egzemplarzy,  a mogą to być też testy laboratoryjne. Kontrola obejmuje wizytę inspektora BigChina w miejscu, gdzie składowany jest towar oraz sprawdzenie towaru, zakładające użycie różnego rodzaju środków, metod czy narzędzi.

Wyniki kontroli przedstawiamy w formie szczegółowego raportu z jej przebiegu, opatrzonego zdjęciami produktów oraz uwagami inspektora.

 

 

Na czym polega kontrola towaru w Chinach? Może to być sprawdzenie, czy towar jest załadowany do kontenera, może to być uruchomienie kilku egzemplarzy, a mogą to być też testy laboratoryjne. Kontrola obejmuje wizytę inspektora BigChina w miejscu, gdzie składowany jest towar, oraz sprawdzenie towaru, zakładające użycie różnego rodzaju środków, metod czy narzędzi.

Po wykonaniu usługi wyniki kontroli przedstawiamy w formie szczegółowego raportu z jej przebiegu, opatrzonego zdjęciami produktów oraz uwagami inspektora.

Jakie są rodzaje kontroli towaru?


Kontrola przed produkcją

 • sprawdzenie fabryki, linii produkcyjnej, komponentów i materiałów.

Kontrolę przeprowadzić możemy przed uruchomieniem produkcji, oceniając np. jakość materiałów, jakie zostały użyte, a także ustawienia maszyn. Na tym etapie można wyprodukować zbadać próbkę oraz ewentualnie wyeliminować błędy, co eliminuje ryzyko nieprawidłowości ujawnionych w produkcji na większą skalę, a tym samym ryzyko opóźnień.

Kontrolę przed produkcją warto połączyć z audytem fabryki w ramach jednej wizyty w fabryce

 

Kontrola w trakcie produkcji

 • inspekcja jakości.

Sprawdzamy zamówienie po uruchomieniu procesu produkcyjnego (gdy zamówienie jest gotowe w 20-30%). Może to być uruchomienie kilku egzemplarzy, pobranie próbek zamówienia, a mogą to być też testy laboratoryjne. Kontrola w trakcie realizacji zamówienia umożliwia ocenę produktów, ujawnienie ewentualnych wad czy błędów, co daje możliwość szybkiej reakcji i wprowadzenia poprawek, nie powodujących znacznych opóźnień.

 

Kontrola po zakończeniu produkcji

 • przyjęcie zamówienia do akceptacji Klienta.

Kontrola przed załadunkiem i wysyłką zamówienia umożliwia sprawdzenie jakości i ilości w 100% zakończonych produktów. Kontrola obejmuje wizytę inspektora BigChina w miejscu, gdzie składowany jest towar oraz sprawdzenie towaru, zakładające użycie różnego rodzaju środków, metod czy narzędzi. Produkty poddawane kontroli wybierane są losowo w ilości uzgodnionej z Klientem.

 

Kontrola załadunku

 • potwierdzenie wysłania zamówionych produktów.

Inspektor BigChina może być obecny podczas załadunku w fabryce oraz zabezpieczenia kontenera plombami. Może także sprawdzić dotarcie przesyłki do portu nadania.

W zależności od rodzaju importowanego towaru, kontrola przeprowadzana jest całościowo lub częściowo. W przypadku pojedynczych produktów (np. maszyny) kontrola polega na uruchomieniu maszyny, sprawdzenia jej oznaczeń i jakości wykonania. Z kolei w przypadku zamówienia hurtowego (np. pełnokontenerowe zamówienie zabawek) kontrola odbywa się w oparciu o losowo wybraną partię towaru (np. po kilka kartonów z każdego wzoru). Na jej podstawie inspektor BigChina dokonuje oceny jakości, ilości, bądź ujawnia ewentualne wady produktu.

Historia handlu z Chinami

Chiny są atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, głównie za sprawą niskich kosztów produkcji i przyjaznego środowiska biznesowego. O ile jeszcze parę lat temu dominowała opinia, że produkty „Made in China” są niskiej jakości, to obecnie podejście zachodnich przedsiębiorców do tej kwestii się zmienia. Chiny oferują produkty różnej klasy i jakości. Oznacza to, że jeśli zapłacimy bardzo niską cenę, otrzymamy produkt niskiej jakości. Jeśli jednak będziemy skłonni zapłacić nieco więcej, zakupimy na rynku chińskim produkt wysokiej jakości, innowacyjny i konkurencyjny. Słowem – otrzymamy produkt takiej klasy, za jaką jesteśmy w stanie zapłacić.

Chiny są kolebką produkcji masowej, jednak od kilku lat zaczynają dominować w produkcji wyrobów z segmentu premium. Za sprawą wykwalifikowanych inżynierów, badaczy i dużej dostępności talentów, chińskie zakłądy produkcyjne oferują coraz bardziej zaawansowane technologicznie i jakościowo towary – zwłaszcza elektronikę użytkową, wyroby przemysłowe, czy samochody.

Handel na linii Polska-Chiny na dobrą sprawę rozwinął na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Mowa tutaj nie tylko o dużych przedsiębiorstwach, ale średnich i małych firmach, które postanowiły poszerzyć swoją podstawową działalność o import z Chin, lub – całkowicie na nim oprzeć funkcjonowanie firmy.

Kilka dekad temu Chiny traktowane były jako tani rynek produkcyjny dla produkcji masowej, zwłaszcza odzieży, zabawek, drobnych przedmiotów użytku codziennego, czy niskiej jakości elektroniki. Dlatego też duże zachodnie korporacje zlecały tam produkcję, niespecjalnie dbając o efekt końcowy, jakim będzie gotowy produkt. Może właśnie dlatego ukuło się przeświadczenie, że jakość towaru z Chin pozostawia wiele do życzenia.

Jednocześnie w Chinach doskonale rozwijało się kilka głównych gałęzi przemysłu:

 • przemysł wydobywczy (węgiel kamienny, ropa naftowa, rudy żelaza, cynku, ołowiu, czy rtęci
 • przemysł ciężki (metalurgiczny, paliwowy, czy budowlany)
 • przemysł maszynowy (głównie kolejowy, stoczniowy, oparty na produkcji traktorów czy samochodów ciężarowych)
 • przemysł chemiczny (ze względu na dostępność surowców Chiny produkują nawozy, tworzywa sztuczne, a także rozwijają przemysł rafineryjny)
 • przemysł włókienniczy (rozwijany dzięki dostępności bawełny i jedwabiu)
 • przemysł elektroniczny (rozwijany głównie we współpracy z Japonią)
 • rolnictwo i rybołówstwo

I to właśnie z biegiem czasu w tę stronę zaczęli spoglądać polscy i europejscy importerzy. Chiny przestały być tanią szwalnią dla Europy i Stanów Zjednoczonych. Stały się miejscem produkcji towarów na zamówienie, w tym wysokojakościowej elektroniki użytkowej, samochodów, maszyn przemysłowych, a nawet wyrobów medycznych.

Istotnym usprawnieniem w handlu Europy z Chinami jest Nowy Jedwabny Szlak. Historyczny Jedwabny Szlak przebiegał z Xi’an (dawnej stolicy Chin) aż do Konstantynopola. Wieki temu tą trasą do Europy docierały takie towary jak żelazo, jedwab, perfumy, czy winogrona. Obecnie Nowy Jedwabny Szlak to w dużym uproszczeniu połączenie kolejowe między Chinami a Wschodnią Europą. Kolej z Chin jedzie przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i dociera aż do polskich Małaszewicz i terminali przeładunkowych w Medyce i Sławkowie, skąd towary trafiają do kolejnych krajów Europy Zachodniej.

W 2021 roku Chiny eksportowały najwięcej: urządzeń elektrycznych, urządzeń audio-video i telekomunikacyjnych, komputerów, wyrobów przemysłowych i odzieży. Jak widać chiński eksport wygląda znacznie inaczej niż kilkadziesiąt temu. Warto nadmienić, że ponad 1% eksportowanej przez Chiny elektroniki, urządzeń telekomunikacyjnych, czy produktów przemysłowych trafia do Polski. Towary z Chin stanowią obecnie już ponad 14% ogółu importowanych przez Polskę wyrobów.

Standardy jakości towarów w Chinach

Najważniejszym standardem jakości w chińskich fabrykach jest norma ISO 9001. To międzynarodowa norma, która określa w jaki sposób powinien funkcjonować system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Regulacje składają się z ośmiu kluczowych kryteriów:

 • orientacja na klienta
 • przywództwo kierownictwa dla opracowania kierunków rozwoju firmy
 • zaangażowanie i docenienie ludzi w organizacji
 • podejście procesowe jako metoda osiągania efektywności
 • systemowe podejście do zarządzania
 • ciągłe doskonalenie procesów
 • decyzyjność w oparciu o analizę dostępnych danych i informacji
 • wzajemne korzyści w relacjach z dostawcami

Przedsiębiorstwo spełniające wymogi zarządzania jakością otrzymuje certyfikat ISO 9001:2009.

Dodatkowym narzędziem pomagającym ocenić system zapewniania jakości w fabryce jest model AQL (Acceptance Quality Limit). To narzędzie statystyczne, które określa ile próbek towaru powinno zostać poddanych kontroli (wielkość próby) oraz jaka jest granica pomiędzy akceptacją a odrzuceniem produktu w wyniku powstania określonej wady. W tym modelu wyróżniane są trzy rodzaje wad, które decydują o akceptacji lub odrzuceniu produktu:

 • wada krytyczna – niemożliwa do akceptacji, gdyż może narażać użytkownika produktu na niebezpieczeństwo
 • wada główna – możliwe, że konsument nabędzie towar, ale zdecyduje się go oddać gdy zauważy wadę
 • wada pomniejsza – drobna wada, która nie będzie wpływać na sposób użytkowania produktu

Podczas inspekcji towaru w Chinach importer może przesłać inspektorowi BigChina własne wytyczne do kontroli. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku towarów specjalistycznych, które wymagają sprawdzenia istotnych dla produktu funkcji lub właściwości.

Najczęstsze problemy z jakością

Inspektorzy jakości BigChina każdego roku odwiedzają dziesiątki chińskich fabryk i mają na swoim koncie kilkaset wykonanych kontroli towaru. Inspekcja towaru odbywa się na różnych etapach produkcyjnych. Agenci przeprowadzają ją zarówno na etapie przedprodukcyjnym (inspekcja fabryki oraz ocena możliwości produkcyjnych zakładu), na etapie produkcji (pozwala to wyeliminować problemy jakościowe jeszcze w procesie produkcyjnym), a także po produkcji (w celu oceny jakości produktów).

Podczas kontroli nasi agenci weryfikują między innymi:

 • czy ilość towaru jest zgodna z zamówieniem
 • czy towar jest wolny od wad
 • jaki jest poziom wykonania produktu
 • testowanie wybranych funkcji produktu
 • sprawdzenie poprawności oznaczeń, nadruków, czy projektów importera naniesionych na produkt
 • zabezpieczenie towaru do dalszego transportu.

Kontrola towaru ogranicza ryzyko otrzymania towaru niskiej jakości lub niezgodnego z zamówieniem. Jakie zatem są najczęstsze problemy ujawniane podczas kontroli w chińskiej fabryce?

Niska jakość. Jakość produktu końcowego znacznie odbiega od tego prezentowanego w katalogach, lub od próbki danego wyrobu. Dlatego warto zamówić wcześniej próbki towaru i zabrać ze sobą na kontrolę towaru, aby mieć pewność, że wyroby są identyczne.

Błędne wykonanie projektu. Producenci chińscy często wykonują produkty personalizowane na życzenie importera. Może to być konkretny wymiar, kształt, materiał, specjalnie zaprojektowany nadruk a nawet zupełnie nowy produkt zaprojektowany przez klienta. Problemu wyrobu odbiegającego od projektu można uniknąć poprzez wysłanie do chińskiego producenta próbki towaru, aby służył on za wzór podczas produkcji.

Produkt niezgodny z zamówieniem. W przypadku wyrobów specjalistycznych, jak np. substancje chemiczne, wysokojakościowe tworzywa, czy zaawansowana elektronika, brak kontroli może importera słono kosztować. Produkty specjalistyczne powinny być poddawane testom laboratoryjnym, które wykażą, że ich właściwości są zbieżne ze specyfikacją zamówienia.

Brak czujności i przyzwyczajenia. Dostawca, który skupia się na sprzedaży towaru na rynku chińskim, może produkować towar w oparciu o tamtejsze standardy i oczekiwania azjatyckich konsumentów. Dlatego importer powinien wyraźnie określić specyfikację towaru i zgodnie z nią powinna być wykonana kontrola. W przypadku elektroniki punktem spornym mogą być inne rodzaje wtyczek stosowane w Unii Europejskiej i Chinach. Odzież i obuwie będą mieć inne rozmiary niż te europejskie. Z kolei maszyna powinna posiadać przyciski i ostrzeżenia w języku polskim, dlatego konieczne jest ich przetłumaczenie jeszcze na etapie produkcji.

Metody kontroli jakości towarów Chin

Rodzaj importowanego towaru determinuje sposób, w jaki dany produkt powinien zostać poddany kontroli jakości. Inne metody obowiązywać będą przy kontroli odzieży, zabawek dla dzieci, drobnej elektroniki, a jeszcze inne podczas inspekcji maszyn bądź pojazdów sportowych. Inspektorzy BigChina oprócz wieloletniego doświadczenia w przeprowadzaniu kontroli towaru w chińskich fabrykach posiadają także odpowiedni sprzęt kontrolny, który umożliwia prowadzenie precyzyjnych pomiarów gotowych produktów.

Najczęściej stosowane metody kontroli jakości towaru w Chinach to:

Ilościowa. Inspektor dokonujący kontroli weryfikuje, czy ilość towaru jest zgodna z zamówieniem, czy jest on odpowiednio posortowany (np. 40 sztuk w każdym opakowaniu, kolejno 20 opakowań w każdym kartonie, a następnie 10 kartonów w kartonie zbiorczym).

Jakościowa. Polega na sprawdzeniu, czy specyfikacja gotowego towaru jest zgodna z zamówieniem. Czy towar jest pozbawiony wad, uszczerbków, zarysowań, zagnieceń, bądź plam. W przypadku towarów posiadających wiele funkcji weryfikowana jest ich sprawność.

Sensoryczna (organoleptyczna). Pozwala zweryfikować między innymi teksturę materiałów, z których wykonane są produkty, lub czy wyrób prezentuje się odpowiednio. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) i dokonaniu oceny zebranych na tej podstawie wrażeń z użytkowania produktu. To najpopularniejsza forma wykrywania wad towaru.

Pomiarowa. Niektóre towary wymagają nie tylko oględzin, ale precyzyjnego pomiaru poszczególnych elementów i cech wyrobu. Może to być pomiar wielkości, grubości, gęstości, czy wytrzymałości na dane czynniki zewnętrzne, fizyczne, lub wynikające z długotrwałego użytkowania.

Doświadczalna. Metoda polega na symulacji użytkowania danego produktu. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają ocenić, czy wyrób spełnia swoje funkcje, bądź czy jego działanie jest płynne i pozbawione wad. W ten sposób najczęściej dokonywane są kontrole urządzeń, maszyn, pojazdów, lub elektroniki użytkowej.

Testy laboratoryjne. Zlecenie testów laboratoryjnych wykwalifikowanej w tej celu jednostce może być konieczne w przypadku produktów specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie, lub posiadających szczególne właściwości (np. substancje chemiczne, czy tworzywa). Dotyczy to produktów, których właściwości nie można skontrolować na podstawie fizycznej oceny. Jeśli importer zleca wykonanie zaworów z konkretnego rodzaju stopu metali, to test laboratoryjny pozwoli stwierdzić zgodność i czy mieszanka metali jest zgodna z określoną wcześniej specyfikacją.

Porównanie z próbką. Zamawiane z Chin próbki towarów nie tylko pomagają importerowi dokonać wyboru odpowiedniego produktu, ale także są pomocne podczas kontroli towaru. Egzemplarz próbny może posłużyć za wzór, zatem gotowy towar powinien zachować tę samą jakość, poziom wykonania i cechy dodatkowe.

Należy zatem pamiętać, że jakość towarów możliwa jest do określenia za pomocą różnych narzędzi. Ich właściwy dobór, zależny od rodzaju towaru, jest niezbędny do wykonania miarodajnej i rzetelnej kontroli.

Od wizyt kontrolnych po testy laboratoryjne.

Kontrolę towaru można przeprowadzać na kilku etapach importu:

 • inspekcja fabryki przed produkcją (audyt fabryki w Chinach)
 • kontrola w trakcie produkcji
 • kontrola gotowego towaru po produkcji
 • kontrola załadunku
 • badania laboratoryjne

Takie czynniki jak rodzaj towaru, jego oczekiwana jakość, funkcjonalność, czy poziom zaawansowania technologicznego wymagają różnych rodzajów kontroli. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest połączenie kilku rodzajów kontroli, które jednocześnie zapobiegną błędom produkcyjnym, jak i dadzą możliwość oceny finalnego poziomu wykonania produktu.

W przypadku pierwszego zamówienia w danej fabryce, kontrolę towaru warto poprzedzić audytem fabryki w celu oceny zdolności produkcyjnych zakładu oraz jakości aktualnie produkowanych towarów. Importer zyska wtedy pewność, że fabryka poradzi sobie z wyrobem danego produktu i dodatkowo zweryfikuje uczciwość chińskiego kontrahenta.

Kontrola w trakcie produkcji daje możliwość reakcji na ewentualne błędy produkcyjne już na wczesnym etapie. Błędne ustawienie maszyn produkcyjnych, powtarzające się wady, lub niewłaściwy kolor produktu to tylko niektóre z problemów, które można wyeliminować dokonując kontroli na etapie produkcji.

Kontrola gotowego towaru to najpopularniejsza forma inspekcji. Pozwala jeszcze w Chinach ocenić, czy towar jest zgodny z zamówieniem, czy nie posiada wad, lub czy działa prawidłowo. Dzięki takiej kontroli importer zabezpiecza swój import, ponieważ zyskuje pewność, że otrzyma towar taki, za jaki zapłacił. To również szansa na usunięcie wad i uszkodzeń towaru jeszcze przed jego transportem z Chin.

Kontrola załadunku jest istotna w przypadku towarów, które są kruche i muszą być właściwie zabezpieczone na czas trwania transportu. Podczas kontroli załadunku inspektor BigChina weryfikuje w jaki sposób zapakowany jest towar, czy jest odpowiednio zabezpieczony w kontenerze, a także jest obecny przy plombowaniu kontenera, dzięki czemu importer może upewnić się, że w kontenerze znajduje się jego towar i nic z niego w międzyczasie nie zniknie.

Testy laboratoryjne to rodzaj kontroli towaru z udziałem specjalistycznych laboratoriów lub jednostek certyfikujących. Produkty zaawansowane technologicznie, tworzywa, czy substancje chemiczne mogą wymagać takich testów, w przypadku gdy możliwości kontrolne inspektorów są niewystarczające. Podczas testów można zbadać skład danego wyrobu, jego wytrzymałość, czy zgodność z kartą charakterystyki.

Koszty kontroli jakości towarów z Chin

Koszty kontroli towaru w chińskiej fabryce są nieporównywalnie niższe niż straty jakich może doświadczyć importer, który nie zdecyduje się na poddanie zamówienia inspekcji. Wysyłka wadliwego towaru, produkt niezgodny z zamówieniem, wyroby niewłaściwie oznakowane, lub całkowicie inny towar niż ten, który klient zamawiał – to tylko niektóre z problemów, jakich można uniknąć zlecając kontrolę towaru w Chinach.

Akceptacja gotowego towaru do wysyłki, bez uprzedniej kontroli, oznacza, że importer przyjął towar i tym sposobem rezygnuje z prawa do jego reklamacji. Jeśli importer dopiero po dostawie zorientuje się, że towar jest wadliwy, lub niezgodny z zamówieniem, postępowanie reklamacyjne może być utrudnione lub praktycznie niemożliwe. Producent może zakwestionować wady twierdząc, że powstały one w transporcie. W sytuacji, gdy producent zgodzi się na wymianę towaru, może być to jednak nieopłacalne. Ponowna wysyłka wadliwego towaru do Chin, a następnie opłacenie kosztu kolejnego transportu mogą przewyższyć koszt produktów.

Dlatego tak ważna jest inwestycja w kontrolę, ponieważ daje ona niemal stuprocentową pewność otrzymania towaru odpowiedniej jakości, zgodnego z zamówieniem.

Przeprowadzenie kontroli to przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe importera. Jeśli produkt nie będzie wykonany na oczekiwanym poziomie, lub będzie posiadał istotne wady, producent może uruchomić produkcję od początku. Jeśli jednak będzie to nieopłacalne dla obydwu ze stron, producent może zachować wadliwy towar, a importer zatrzyma swoje pieniądze. O ile to możliwe, płatność za towar do Chin powinna być poprzedzona kontrolą jakości. Popularnym rozwiązaniem jest wpłata zaliczki na poczet produkcji, przy czym pozostała należność za towar regulowana jest dopiero po wykonaniu inspekcji towaru.

Na cenę inspekcji składa się koszt wykonania kontroli towaru oraz koszt dojazdu inspektora do fabryki, w której składowany jest towar do kontroli lub załadunku.

Zalety kontroli jakości towarów z Chin

Kontrola towaru, przeprowadzana każdorazowo przy imporcie z Chin, pozwala uchronić importera przed poważnymi konsekwencjami, takimi jak na przykład otrzymanie produktu niskiej jakości lub utrata pieniędzy. Nawet jeśli współpracujemy z chińskim dostawcą od wielu lat, warto każdorazowo, lub przynajmniej wyrywkowo, badać jakość zamawianego towaru.

Wady towaru nie muszą wynikać ze złej woli chińskiego producenta. Niska jakość lub uszczerbki mogą być spowodowane między innymi: zmianą dotychczas używanych komponentów lub tworzywa, zmianą ustawień maszyn produkcyjnych, ogólną zmianą jakości danego wyrobu, wzrostem kosztów produkcji i pracy, lub niewłaściwymi warunkami magazynowania towaru po produkcji. Jest zatem wiele czynników, które mogą wpłynąć na kształt finalnego produktu. Nie o wszystkich producent będzie też importera informował. Przykładowo: jeśli importer od wielu lat zamawia artykuły metalowe od jednej fabryki, ale fabryka zmieniła dostawcę surowca – produkt końcowy może być gorszej klasy niż zamawiany dotychczas.

Regularne kontrole towaru ochraniają też importera przed nieoczekiwanymi sytuacjami w transporcie. Towar może być narażony na uszkodzenia podczas przeładunków w portach, zawilgocony w transporcie, lub pognieciony w kontenerze. Brak kontroli sprawia, że zamawiający nie będzie wiedział na jakim etapie importu doszło do uszkodzenia, przez co trudniej będzie mu dochodzić swoich praw. Przypisanie fabryce uszkodzeń towaru powstałych w transporcie może poważnie nadszarpnąć relacje biznesowe między importerem a producentem. Jeśli uszkodzenia powstaną w transporcie, a importer nie będzie w stanie udowodnić, że towar był pełnowartościowy przed złożeniem go w porcie – spedytor może odmówić wypłaty odszkodowania.

Kontrola towaru pozwala więc zaoszczędzić importerowi zarówno pieniądze, jak i czas, a przede wszystkim – uchronić przed niepotrzebnym stresem. Istnieje wiele uwarunkowań, które wpływają na jakość produktu, więc warto dokonać inspekcji gotowego towaru, półproduktów, hali produkcyjnej, lub samego załadunku. Udany import należy więc kontrolować na każdym etapie: od momentu zlecenia produkcji, po załadunek towaru do kontenera.

Współpraca z lokalnymi firmami kontrolującymi

Bezpośrednia kontrola towaru w fabryce daje najbardziej wiarygodne i miarodajne efekty. Import towaru wyłącznie na podstawie zdjęć producenta lub przesłanej specyfikacji jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem. Zakupiony towar może nie tylko różnić się od tego na stronie internetowej fabryki, ale może posiadać niższą jakość, ukryte wady, lub być wykonany zupełnie niezgodnie z zamówieniem. Kontrola wykonywana przez inspektorów BigChina chroni importera przed utratą pieniędzy i otrzymaniem wadliwego towaru.

Jakie są zalety korzystania z usług kontroli towaru wykonywanej przez inspektorów BigChina?

Doświadczenie. Inspektorzy BigChina posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu szczegółowych kontroli towaru wyprodukowanego w Chinach. Mają na swoim koncie setki przeprowadzonych inspekcji, dzięki czemu wiedzą na jakie aspekty należy zwrócić uwagę podczas kontroli produktów, jakie potencjalne wady towaru mogą wystąpić, czego się wystrzegać i jakich błędów produkcyjnych nie akceptować.

Dostępność. Nasi agenci są mobilni, dzięki czemu mogą odwiedzać fabryki na terenie całych Chin kontynentalnych, Hongkongu, Tajwanu oraz prowincji Hainan. Ponadto mogą być obecni podczas kontroli załadunku towaru – zarówno w fabryce jak i wybranym porcie.

Język. Nasi agenci porozumiewają się w języku chińskim, zatem mają ułatwiony kontakt z producentami. Dodatkowo znajomość chińskich realiów i tamtejszej kultury biznesowej sprawia, że inspektorzy BigChina są świadomi ryzyka niektórych importów.

Autorytet. Importer, który posiada swoje przedstawicielstwo w Chinach, traktowany jest zgoła inaczej niż zwykły kupiec z Europy. Posiada własnego agenta, który dokona na miejscu inspekcji towaru sprawia, że chińskie fabryki przykładają większą wagę do jakości i poziomu wykonania produktu.

Kontrola jakości a cło i podatki

Kontrola towaru chroni importera nie tylko przed utratą pieniędzy i słabej jakości towarem, ale i problemami jakie mógłby napotkać podczas odprawy celnej. Rolą inspekcji, oprócz zbadania jakości towaru, jest także weryfikacja poprawności dokumentów dołączonych do importowanego towaru, oznaczeń produktów, etykiet, bądź instrukcji obsługi. Z perspektywy odprawy celnej na produkt składa się nie tylko dany wyrób, ale również jego prawidłowe oznakowanie, etykietowanie, certyfikaty czy ostrzeżenia dotyczące użytkowania. Dla każdego rodzaju produktów wymogi te określone są w Dyrektywach Nowego Podejścia Parlamentu Europejskiego. Przykładowo:

 • maszyny: wymogi celne, certyfikacyjne, dotyczące norm, znakowania, czy zawartości tabliczek znamionowych określa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
 • zabawki: wymogi dotyczące etykietowania, bezpieczeństwa, certyfikacji, czy instrukcji użytkowania określa Dyrektywa Zabawkowa 2009/48/WE

Przeprowadzenie kontroli przed wysyłką towaru pozwala stwierdzić, czy producent zastosował się do dyrektyw związanych z danym wyrobem. Jeśli tak, produkty bez problemu powinny przejść odprawę celną importową. Jeśli nie, konsekwencje na odprawie celnej mogą być dla importera bardzo trudne i kosztowne:

Rewizja. Towar, który może budzić wątpliwości organów celnych, może zostać skierowany na rewizję. W początkowym etapie może to być jedynie rewizja dokumentacji, czyli sprawdzenie, czy do odprawy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dla danego wyrobu dokumenty (np. faktura, deklaracja zgodności, packing list). Jeśli dokumentacja nie zaspokoi ciekawości celników, towar może zostać poddany rewizji. Polega ona na otwarciu kontenera i sprawdzeniu wszystkich, lub losowo wybranych produktów (bądź kartonów). Rewizja zwykle trwa kilka dni i powoduje dodatkowy koszt dla importera w postaci składowania towaru w magazynie oraz koszt samej usługi rewizji.

Konfiskata. Towar, który nie jest właściwie oznakowany, nie posiada odpowiednich certyfikatów, lub jest niezgodny z treścią wskazaną na fakturze handlowej, może zostać skonfiskowany. Towar przestaje być własnością importera, a poniesionych kosztów zakupu towaru i transportu do Polski nie będzie mógł odzyskać.

Zniszczenie. Wyroby, które są podróbkami znanych marek, lub posiadają zastrzeżony znak towarowy (np. Xiaomi), a importer nie posiada zgody producenta na bycie dystrybutorem danej marki, może utracić towar. Taki towar zwykle poddawany jest utylizacji na koszt importera. Dzieje się tak z obawy, aby podróbki nie trafiły na rynek europejski.

Uszlachetnianie. Jeśli dany wyrób nie jest właściwie oznakowany, bądź nie posiada etykiet zgodnych z wymogami dyrektyw, jest chwilowo zatrzymywany na składzie celnym. Jeśli importerowi zależy na wprowadzeniu go na rynek, musi najpierw poddać go procedurze uszlachetnienia. Oznacza to naprawę błędów (np. naklejenie poprawnych etykiet) pod nadzorem organów celnych. Jeśli wyrób zostanie doprowadzony do stanu, w jakim może trafić na rynek, zgłaszany jest ponownie do odprawy. Procedura ta również jest kosztowna, ponieważ importer musi pokryć cenę magazynowania towaru w składzie pod dozorem celnym.

Powyższe problemy są często znacznie bardziej kosztowne niż wartość samego importowanego towaru. Warto więc zdecydować się na kontrolę, aby do ostatniego etapu importu mieć pewność, że przebiegnie on pomyślnie.

Kontrola jakości a opinia konsumentów

Zarządzanie jakością to nieodzowny element każdej nowoczesnej firmy. Nie dotyczy ono wyłącznie przedsiębiorstw produkcyjnych, ale również handlowych i usługowych. Zarządzanie jakością w imporcie będzie zatem obejmować kilka etapów:

 • wybór dostawcy, który stosuje wymogi jakościowe (np. posiada certyfikat ISO 9001:2009)
 • audyt fabryki, w której zlecona będzie produkcja
 • kontrolę towaru przed, w trakcie lub po produkcji
 • kontrolę załadunku

To właśnie te ostatnie mają bezpośredni wpływ na jakość towaru. Decydują, czy będzie on zgodny z zamówienie, funkcjonalny, pozbawiony wad i pełnowartościowy. Kontrola jakości idzie zatem w parze z postrzeganiem marki importera przez jej odbiorców. Dobry jakościowo produkt spotka się z uznaniem klientów, a ich satysfakcja bezpośrednio przełoży się na pozytywny odbiór brandu.

Brak kontroli, a więc nieznajomość jakości własnych produktów, sprawia, że marka traci na wartości. Jeśli towar jest wadliwy, klienci będą nagminnie zgłaszać reklamacje lub żądać zwrotu należności za towar. W takiej sytuacji nie tylko ucierpi renoma i dobre imię sprzedawcy, ale narazi go na dodatkowe koszty. Będą one związane z obsługą reklamacji, koniecznością zwrotu należności klientom za wadliwy towar, czy koniecznością inwestycji w nową (pozbawioną wad) partię towaru.

Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze na etapie produkcji, lub tuż po jej ukończeniu, zweryfikować jakość towaru, jaki będzie oferowany klientom. Oszczędzi to importerowi wiele nieprzyjemnych sytuacji, straty pieniędzy, a także pozytywnie wpłynie na reputację marki.

Przypadki sukcesu i porażki

Kontrola jakości towaru jest niezbędnym elementem udanego importu z Chin. Na pozór drobne niedopatrzenia i usterki towaru mogą zdecydować o sukcesie lub porażce danego importu. Kontrola pomaga uchronić importera przed nieuczciwym dostawcą, uszkodzeniami towaru, lub produktami całkowicie niezgodnymi z zamówieniem.

Historia polskiego importu z Chin jest bogata w interesujące i pouczające opowieści, za którymi kryją się tysiące udanych transakcji, ale i te zakończone porażką. Oto najciekawsze z nich.

Rozbieżność gniazdek elektrycznych. Urządzenia elektryczne importowane z Chin muszą spełniać szereg wymogów określonych w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia. Nie wszystkie z nich są jednak wyszczególnione w dokumentach, ponieważ odnoszą się wyłącznie do wygody lub funkcjonalności niektórych urządzeń. Brak kontroli może spowodować, że importer zamówi kontener drobnego sprzętu AGD, którego nie będzie można używać z powodu montażu wtyczek niepasujących do europejskich gniazdek elektrycznych. Czy taki towar jest wadliwy? Niestety nie. Dlatego importerzy, którzy nie określili przed produkcją rodzaju montowanych wtyczek i zrezygnowali z wykonania kontroli, mogą być niemile zaskoczeni w chwili otrzymania towaru.

Zabawki dla dzieci. Import zabawek niesie za sobą dużą odpowiedzialność, ponieważ produkty te powinny być w stu procentach bezpieczne dla użytkujących je najmłodszych. Dlatego też każda importowana zabawka powinna zawierać instrukcje użytkowania, ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach oraz informację określającą minimalny wiek użytkownika. Ze względu na rozbieżność kulturową i językową importer powinien zwrócić uwagę w jaki sposób będą działać zabawki, zwłaszcza te interaktywne. Import tysiąca chodzików, które są wyposażone w panel dźwiękowy z nauką słów w języku chińskim, będzie porażką, jeśli zabawka ma być skierowana dla dzieci uczących się języka polskiego lub angielskiego. Dlatego należy z góry określić wymogi dotyczące języka oprogramowania danych zabawek.

Znaki towarowe. Import towarów opatrzonych logo znanych marek oraz projektantów odzieży jest zabroniony, jeśli importer nie posiada umowy z właścicielem znaku towarowego na dystrybucję jego produktów w danym kraju lub regionie. Dotyczy to nie tylko konkretnych marek (np. Adidas, Gucci, czy Calvin Klein), ale także znaków towarowych takich jak na przykład postaci z bajek Disney’a czy Pokemony. Przykładem nielegalnego importu będzie zamówienie pluszaków imitujących Pokemony, lub koszulki z wizerunkiem księżniczek Disney’a. W przypadku rewizji taki towar zostanie zatrzymany i zniszczony na koszt importera.

Maszyna. To szczególny rodzaj towaru, który wymaga sprawdzenia jakości, poprawności działania i niezawodności, ponieważ od tego zależeć będą wyroby produkowane przy jej użyciu. Przetestowanie działania maszyny w chińskiej fabryce umożliwia sprawdzenie, czy działa ona zgodnie ze specyfikacją, czy jest poprawnie skonfigurowana i wyposażona. Uruchomienie maszyny umożliwiło wielu importerom poprawę jej działania lub dobór właściwych części zamiennych jeszcze przed wysyłką z Chin.

Rozmiary odzieży. Rozmiarówki odzieży i obuwia różnią się w poszczególnych krajach i kontynentach. Nie chodzi wyłącznie o oznaczenia rozmiarów, ale dokładną specyfikację długości i szerokości jakie się pod nimi kryją. Rozmiar S w tabeli europejskiej może różnić się od rozmiaru S zamówionego w Chinach. Kontrola jakości towaru uchroni importera przed zakupem tysięcy podkoszulków w zbyt małym rozmiarze, lub spodni o zbyt krótkich nogawkach. Podczas kontroli inspektorzy jakości dokonują dokładnych pomiarów odzieży, dzięki czemu importer zyska pewność, że rozmiar z metki odpowiada temu rzeczywistemu.

Przyszłość kontroli jakości w handlu z Chinami

Kontrola towaru jest jednym z elementów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Dotyczy to zarówno zakładów produkcyjnych (produkcja towaru), jak i handlowych (sprzedaż towaru). Jako że większość importowanych towarów z Chin trafia na sprzedaż, bardzo ważne jest aby cechowały się one wyjątkową jakością i były pozbawione wad.

Współcześni konsumenci podczas dokonywania zakupów w głównej mierze kierują się jakością danego wyrobu. Szeroka dostępność towarów, duży wybór dostawców i wszechobecne promocje sprawiają, że klienci mają w czym wybierać, wybiorą zatem produkt najlepszy, pochodzący od renomowanej firmy, która cechuje się dobrą opinią. Produkty, które posiadają niskie oceny lub słabe recenzje, nie są wybierane przez współczesnych klientów. Szeroki wybór sprawia, że konsumenci nie są zmuszeni do zakupu danego produktu, ponieważ nie posiadają innej alternatywy. Alternatyw jest wiele, dlatego tak ważne jest utrzymanie wysokiej jakości produktów.

Poziom jakości można utrzymać wyłącznie poprzez systematyczne dokonywanie kontroli towaru. Nawet jeśli importer od lat zamawia towar w tej samej fabryce, nie powinien stracić czujności i zrezygnować z inspekcji. Zmiana surowca lub ustawień maszyn produkcyjnych mogą sprawić, że dotychczasowy poziom jakości znacząco spadnie. Tylko importer, który dokonuje kontroli towaru, będzie w stanie zauważyć taki problem i podjąć działania naprawcze zanim wadliwy towar trafi do klienta.

Dokonywanie kontroli towaru w Chinach jest zatem kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości wyrobów i dobrych opinii konsumentów. Nawet jedna partia wadliwego towaru może sprawić, że klienci zmienią opinię na temat danego sprzedawcy i zrezygnują z dalszych zakupów.

Porady dla importerów

Doświadczenie, wiedza i ostrożność to atrybuty jakimi powinien cechować się każdy importer, który chce prowadzić bezpieczny handel z Chinami. Aby mieć stop procent pewności, że import będzie udany, warto zlecić go specjalistom BigChina. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i setkach pomyślnie przeprowadzonych transakcji podpowiadamy, co powinien wiedzieć początkujący importer:

Podsumowanie

Kontrola jakości towaru jest kluczem do efektywnego w handlu z Chinami. To za jej pośrednictwem importer ma możliwość ocenić, czy towar jaki zaoferuje swoim klientom jest wykonany na odpowiednim poziomie i pozbawiony usterek. Wysokojakościowe produkty są gwarantem sukcesu sprzedażowego, a zadowolony klient przyczyni się do szerzenia pozytywnych opinii na temat firmy.

Inspekcja towaru chroni importera przed przykrymi konsekwencjami jakie mogą wyniknąć z braku ostrożności. Kontrola pozwala stwierdzić, czy zamówiony towar jest zgodny z zamówieniem. Pomaga wyłapać wady jeszcze na etapie produkcji lub tuż po jej zakończeniu, dzięki czemu możliwa jest ich szybka naprawa. Wreszcie – kontrola zabezpiecza finanse importera, który nie płaci w ciemno za towar, co do którego jakości nie jest przekonany.

Jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić najwyższą jakość importowanych produktów?

Szczegółowe wytyczne dotyczące specyfikacji zamówienia. Im więcej detali dotyczących zamawianego produktu zostanie ustalonych z producentem, tym większa pewność, że nie pojawią się błędy wynikające z niedookreślenia pewnych cech wyrobu.

Wytyczne do kontroli. Importer najlepiej wie jakiego produktu oczekuje, jaka jest jest docelowa jakość oraz jakie problemy mogą wystąpić w związku z jego produkcją lub użytkowaniem. Dlatego wskazanie, na co powinni zwrócić uwagę inspektorzy podczas kontroli jakości, sprawia, że wyrób zostanie skontrolowany bardzo dokładnie, z naciskiem na walory, które są szczególnie istotne z punktu widzenia danego towaru.

Audyt fabryki. Przed zleceniem produkcji warto wykonać audyt w fabryce, aby ocenić jej zdolności produkcyjne, jakość wyposażenia linii produkcyjnej, używanych surowców, bądź stan przestrzeni magazynowej, w której przechowywane będą gotowe produkty.

Kontrola przed, w trakcie, lub po produkcji. Służy ocenie jakości towaru i eliminacji ewentualnych wad jeszcze przed zapłatą za towar i transportem do Polski.

Kontrola załadunku. Umożliwia sprawdzenie, czy do kontenera został zapakowany właściwy towar oraz czy jest on odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

  Zamów darmową konsultację
  z ekspertem BigChina!

  Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
  Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

  W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.