Weryfikacja kontrahentów z Chin

Choć relacje biznesowe w dobie wysokiego poziomu cyfryzacji są coraz bardziej uporządkowane, kluczową kwestią pozostaje weryfikacja partnera biznesowego, z którym mamy zamiar rozpocząć współpracę. Weryfikacja firmy z Chin może jednak przysporzyć wielu problemów z uwagi na różnice językowe i proceduralne. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie weryfikacji firm w Chinach.

Sprawdź wiarygodność potencjalnego partnera. Wystarczy, że zlecisz nam taką dyspozycję,  a my sprawdzimy dokumenty, odwiedzimy fabrykę, a nawet skontrolujemy towar przed wysyłką z Chin.

 • Sprawdzamy dokumenty i dane bankowe
 • Audytujemy fabryki w Chinach
 • Oceniamy ryzyko współpracy
 • Udzielamy praktycznych wskazówek

 

Import jest dużo spokojniejszy, gdy mamy o chińskim kontrahencie choćby podstawowe informacje. Weryfikacja zdalna obejmuje sporządzenie raportu na temat chińskiej firmy, zawierającego wszystkie dostępne informacje na temat danego podmiotu gospodarczego, jak:

 • Angielska nazwa firmy

 • Chińska nazwa rejestracji firmy

 • Chiński business number

 • Adres rejestracji

 • Oddziały firmy

 • Forma prawna (rejestracja)

 • Przedstawiciel prawny (angielskie imię)

 • Przedstawiciel prawny (chińskie imię)

 • Powiązane firmy

 • Data rejestracji

 • Status działalności

 • Zakres działalności

 • Zadeklarowany kapitał zakładowy

 • Wpłacony kapitał zakładowy

 • Udziałowcy

 • Roczny obrót

 • Roczny eksport

 • Rejestracja w urzędzie skarbowym

 • Rejestracja w odpowiedniku polskiego ZUS

 • Rejestracja w urzędzie celnym

 • Licencja eksportowa

 • Licencja importowa

 • Powierzchnia fabryki

 • Liczba pracowników

 • Certyfikaty

 • Certyfikat ISO 9001

 • Rejestracja w miejskim biurze nadzoru

 • Konta bankowe

 • Niewypłacalność

 • Strona internetowa

 • Data rejestracji domeny internetowej

 • Data wygaśnięcia domeny internetowej

 • Adres rejestracji domeny internetowej

 • Geolokalizacja serwera

 • Dodatkowe informacje

 • Opinia ekspertów ChinskiRaport.pl

Pozyskujemy dane nt. chińskich przedsiębiorców z szeregu urzędów, takich jak:

 • The State Administration for Industry and Commerce (SAIC) - odpowiednik polskiego rejestru firm (KRS)

 • Urzędu Celnego

 • Office of Surveillance

 • Banków

 • Prowincjonalnych i Regionalnych rejestrów

 • Lokalnych izb gospodarczy

 • I innych

Wszystkie informacje zawarte w raporcie pozyskiwane są poprzez doświadczonych ekspertów i analityków w naszym biurze w Chinach. Są to aktualne dane zgodne z chińskim prawem na dany dzień przygotowywania raportu. Podobnie jak w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w Chinach urzędy rejestrują wszystkie formy działalności gospodarczej. I każda legalnie działająca firma musi posiadać rejestrację.

Nie tylko sprawdzimy czy firma istnieje i działa legalnie, ale także odpowiemy na pytanie czy jest to producent czy tylko pośrednik.
Raport uzupełniamy także opinią i sugestiami odnośnie ewentualnej współpracy z weryfikowanym kontrahentem.

Sprawdzenie „on site” / Audyt fabryki

Audyt to niezbędna forma weryfikacji, zwłaszcza przy imporcie na dużą skalę. To najlepsza forma sprawdzenia czy inwestowane pieniądze trafią do rzetelnego eksportera.

Sprawdzenie to obejmuje wizytę w siedzibie chińskiego kontrahenta. Cel tej wizyty określa Klient. Może to być sprawdzenie czy fabryka istnieje i produkuje, spotkanie z przedstawicielem fabryki, obejrzenie dokumentów, pobranie informacji o odbiorcach, wizyta w zakładzie produkcyjnym i ocena jakości systemu produkcji oraz możliwości technologicznych producenta. Wyniki audytu przedstawiamy w formie szczegółowego raportu, zawierającego ocenę chińskiej firmy przez inspektora BigChina w kilku obszarach:

 • aktualne dane teleadresowe firmy wraz z osobami kontaktowymi
 • oficjalne dane bankowe firmy
 • data powstania i forma działalności firmy
 • miejsce produkcji towaru
 • posiadane certyfikaty
 • dokumenty rejestracyjne firmy
 • zezwolenia na prowadzenie działalności
 • licencja eksportowa
 • profil fabryki (aktualne dane kontrahenta, sprawdzenie dokumentów)
 • organizacja fabryki i proces realizacji zamówień
 • linia produkcyjna i posiadane certyfikaty (testy)
 • system zapewnienia jakości
 • dostawy surowców do produkcji
 • badania i rozwój (R&D).


W raporcie przedstawiamy także mocne i słabe strony kontrahenta oraz sugestie i porady w odniesieniu do ewentualnej z nim współpracy.

Jak sprawdzić kontrahenta z Chin?

Weryfikacja kontrahenta w Chinach może odbywać się w dwóch formach – zdalnie lub na miejscu (tak zwany „onsite”). Podczas oceny zdalnej dostawcy można zasięgnąć opinii w Internecie oraz w chińskich instytucjach, takich jak: Urzędy Celne, lokalne izby gospodarcze, banki, czy The State Administration for Industry and Commerce (SAIC) – odpowiednik polskiego rejestru firm KRS. Na tej podstawie można uzyskać informacje o tym, czy firma posiada licencję biznesową, licencję eksportową, jakie są aktualne dane adresowe i konto bankowe firmy, czy też pobrać podstawowe dokumenty poświadczające wiarygodność producenta i istnienie zakładu produkcyjnego.

Najbardziej miarodajną formą weryfikacji kontrahenta jest jednak weryfikacja na miejscu, czyli tak zwany audyt „onsite”. Podczas audytu fabryki można nie tylko pobrać informacje rejestrowe na temat producenta, ale sprawdzić jak funkcjonuje fabryka, jak wyposażona jest linia produkcyjna, ile osób pracuje w zakładzie, jak wygląda system kontroli jakości oraz jakie komponenty są używane do produkcji towarów.

BigChina specjalizuje się w wykonywaniu audytów chińskich fabryk „onsite”. Podczas audytu nasi chińscy inspektorzy oceniają, między innymi:

 • profil fabryki (pobierają aktualne dane kontrahenta, numer konta, sprawdzają dokumenty)
 • organizację fabryki i proces realizacji zamówień
 • linię produkcyjną i posiadane certyfikaty (testy i badania dotyczące oferowanych produktów)
 • system zapewnienia jakości
 • dostawy surowców do produkcji
 • obszar badań i rozwoju przedsiębiorstwa (R&D)

Po wizycie w fabryce sporządzany jest szczegółowy raport, który zawiera nie tylko podstawowe informacje na temat firmy, ale również ocenę inspektora BigChina w zakresie rekomendacji współpracy z fabryką. Dzięki pochodzeniu i komunikacji w języku chińskim nasi agenci są w stanie nie tylko sprawdzić rzetelność producenta, ale także zwrócić uwagę na podejście i charakter kontrahenta. Na tej podstawie mogą zasugerować importerowi w jaki sposób rozmawiać z producentem chińskim oraz czego unikać, aby nie urazić lub nie wpaść w pułapki komunikacyjne z kontrahentem z Państwa Środka.
Przez wzgląd na różnice kulturowe, tylko chiński inspektor jest w stanie tak naprawdę ocenić funkcjonowane i atmosferę panującą w fabryce, choćby poprzez rozmowy, nie tylko z kadrą zarządzającą, ale także pozostałymi pracownikami. Dzięki temu nasza agencja w Chinach jest w stanie przestrzec importera przed potencjalnymi problemami i wskazać na co warto zwrócić większą uwagę i czego dopilnować przy ewentualnych zamówieniach.

Po co weryfikować firmy z Chin?

Weryfikacja kontrahenta z Chin ma celu przede wszystkim sprawdzenie wiarygodności potencjalnego partnera. Audyt pozwala ocenić, czy producent jest tym za kogo się podaje, a także umożliwia porównanie ogólnej wiedzy na temat fabryki ze stanem rzeczywistym. Firma, która posiada profesjonalną stronę internetową i szerokie portofolio produktów, podczas audytu może się okazać niewielkim biurem handlowym, który tylko pośredniczy w sprzedaży towarów.

Kluczowym aspektem weryfikacji chińskiego kontrahenta jest sprawdzenie, czy firma, którą importer znalazł w Internecie, rzeczywiście istnieje. W dobie Internetu łatwo podać się za kogoś innego, lub przeprowadzić nieuczciwą transakcję sprzedażową. Dlatego przed nawiązaniem współpracy z chińską fabryką należy zweryfikować, czy ona na pewno istnieje, czy aktualnie produkuje i czy wywiązuje się z realizacji zobowiązań.

Przed dokonaniem przelewu za towar należy także zweryfikować dane firmy i konta bankowe chińskiej fabryki. Nawet jeśli nawiążemy kontakt z uczciwym dostawcą, przestępcy internetowi mogą przechwycić korespondencję i podmienić dane bankowe na fakturze. Wtedy należność może trafić na konto oszusta. Ponadto należy wystrzegać się transakcji z chińskimi kontrahentami, którzy zamiast rachunku firmowego, podają numer prywatnego konta bankowego lub proszą o dokonanie przelewu za pomocą takiego narzędzia do dokonywanie przelewów międzynarodowych jak Western Union. Taka należność, nawet na drodze postępowania sądowego, może być niemożliwa do odzyskania.

Audyt dostawcy pozwala też sprawdzić, czy mamy do czynienia z fabryką, czy pośrednikiem handlowym. Zamówienie w fabryce daje importerowi większy wpływ na proces produkcji, umożliwia negocjację ceny lub zakup spersonalizowanego towaru przygotowanego specjalnie na życzenie klienta. Pośrednik może zaś zawyżać cenę towaru narzucając własną marżę, lub nie chcieć uczestniczyć w ewentualnym procesie reklamacyjnym, aby nie psuć relacji z fabryką.

Bezpośrednia weryfikacja firmy w Chinach daje także możliwość obejrzenia hali produkcyjnej i oceny możliwości fabryki. Jest to pomocne w podjęciu decyzji, zwłaszcza jeśli importowany towar jest produktem specjalistycznym, wysokiej jakości, lub po prostu drogim. Na podstawie audytu można więc ocenić, czy fabryka sprosta wymaganiom importera.

Sprawdzenie kontrahenta pozwala również uniknąć sytuacji, w której dostawca nie posiada niezbędnych dokumentów do eksportu towaru. Może to być brak licencji biznesowej, licencji eksportowej, lub certyfikatów wymaganych przy imporcie niektórych produktów (np. certyfikat CE). Jeśli importer złoży zamówienie, opłaci je, a towar zostanie wyprodukowany, szanse na uzyskanie brakujących dokumentów są niskie. Producent może odmówić ubiegania się o brakującą dokumentację, gdy zamówienie jest już wyprodukowane i oczekuje na transport.

Warto powierzyć weryfikację chińskiego dostawcy specjalistom. Inspektorzy BigChina w ramach audytu udają się do fabryki, a następnie sporządzają szczegółowy raport na temat profilu działalności firmy, posiadanych dokumentów, czy możliwości produkcyjnych zakładu.

Czym jest licencja biznesowa z Chin?

Licencja biznesowa czyli „business license” to jeden z najważniejszych dokumentów dla chińskich przedsiębiorców. Licencja jest pozwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Dokument określa dane rejestrowe firmy, jaki jest zakres działalności przedsiębiorstwa oraz wskazuje reprezentanta firmy. Na podstawie licencji można sprawdzić, czy chiński kontrahent jest producentem, czy tylko pośrednikiem handlowym lub hurtownią towarów. Weryfikacja kontrahenta pod względem posiadanej licencji biznesowej jest niezbędna jeśli importer chce ograniczyć ryzyko podjęcia współpracy z nieuczciwą firmą z Chin.

Oryginalna i prawdziwa licencja biznesowa występuje wyłącznie w języku chińskim. Jeśli dostawca prześle licencję w języku angielskim, może to oznaczać, że mamy do czynienia z nieuczciwym kontrahentem. Licencje w języku angielskim pojawiają się bardzo rzadko i są autentyczne tylko wtedy, gdy zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, co niestety trudno zweryfikować. Ponadto licencja nie powinna być czarno-biała – dokument musi być wyraźny oraz opatrzony kolorowymi (zwykle złotymi i czerwonymi) napisami oraz ornamentami.

Na chińskiej licencji biznesowej należy zwrócić uwagę na:

 • datę ważności (jest ona wydawana na określony czas)
 • Unified Social Credit Code – odpowiednik polskiego numeru NIP lub KRS
 • zakres działalności firmy
 • kto jest reprezentantem firmy
 • jak wysoki jest kapitał zakładowy przedsiębiorstwa
 • czy licencja nie jest wystawiona w Hongkongu – w takim wypadku nie uprawnia ona kontrahenta do prowadzenia działalności w Chinach kontynentalnych
 • czy licencja posiada pieczęci (jedna określa organ wydający licencję, pozostałe wbijane są co roku jako przedłużenie obowiązującej licencji)

Numer licencji pozwala sprawdzić jej ważność na chińskich stronach rządowych.

Czym jest chiński business number?

Pełna nazwa chińskiego „business number” to „Unified Social Credit Code” – USCC. Numer można traktować jako odpowiednik polskiego numeru NIP lub KRS. Służy on identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy. Business number znajduje się na licencji biznesowej (business license), która jest niezbędna do prowadzenia działalności w Chinach. Można go także znaleźć na niektórych dokumentach handlowych (faktury) lub certyfikacie ISO9001, jeśli dany przedsiębiorca go posiada.

Numer nadawany jest każdemu przedsiębiorstwu, które zarejestrowane jest w Chinach Kontynentalnych. Firmy rejestrowane na Tajwanie, w Hongkongu, czy Makau nie posiadają takiego numeru. Numer nadaje State Administration for Industry and Commerce (SAIC), czyli chińska Państwowa Administracja Przemysłu i Handlu z siedzibą w Pekinie.

USCC składa się z 18 cyfr, czasem zawiera także litery. Każda chińska firma posiada swój własny unikatowy numer. Numer nadawany jest w momencie gdy firma zostanie zarejestrowana i zweryfikowana przez chińskie instytucje, co potwierdza legalność jej działalności. Numer zawiera takie informacje jak:

 • dane jednostki, która dokonała rejestracji chińskiego przedsiębiorstwa
 • rodzaj przedsiębiorstwa
 • kod regionu, w którym będzie działać firma

Numer USCC otrzymują zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, jak i jednostki pożytku publicznego, takie jak szpitale, czy szkoły.

Jak sprawdzić oddziały chińskiej firmy?

Chińskie przedsiębiorstwa mogą posiadać kilka oddziałów, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jest to ważne dla importera, ponieważ może się okazać, że chiński dostawca posiada swoje przedstawicielstwo w Europie i nie będzie zainteresowany współpracą z importerem.

Może się również zdarzyć, że chiński dostawca, z którym importer prowadzi rozmowy, jest firmą odrębną, która nie ma nic wspólnego z fabryką, z której pochodzi importowany towar. To sygnał dla importera, że kontrahent może być nieuczciwy i jedynie podszywa się pod producenta. Może to być jednak sytuacja, w której dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem handlowym fabryki, czyli zewnętrzną firmą zajmującą się handlem, w przypadku gdy producent nie posiada własnego działu sprzedaży.

Aby mieć pewność odnośnie struktury chińskiego przedsiębiorstwa i charakteru jego działania, warto wykonać audyt dostawcy. Dzięki audytowi „onsite” importer zyskuje pewność, że ma do czynienia z uczciwym kontrahentem, że firma rzeczywiście istnieje i produkuje. Audyt przedsiębiorstwa wykonywany przez inspektora BigChina zostaje zwieńczony raportem. Raport zawiera szczegółowe informacje, między innymi na temat:

 • profilu działalności firmy z Chin
 • struktury firmy
 • danych bankowych i rejestrowych
 • posiadanych dokumentów
 • systemu jakości
 • wielkości i możliwości zakładu produkcyjnego

Weryfikacja kontrahenta jest kluczowa, aby mieć pewność, że mamy do czynienia z uczciwym producentem. Powinna być wykonywana każdorazowo przed importem z nowej fabryki, z którą do tej pory nie nawiązywaliśmy relacji biznesowych.

Strukturę, oddziały, specjalizację i wiarygodność firmy z Chin można również sprawdzić na rządowych stronach, takich jak:

 • Lokalne izby gospodarcze
 • Urzędy Celne
 • Banki
 • The State Administration for Industry and Commerce (SAIC) – odpowiednik rejestru firm KRS
 • Social Security Office
 • Office of Surveillance

Czym jest The State Administration for Industry and Commerce (SAIC)

State Administration for Industry and Commerce, czyli SAIC, to chińska Państwowa Administracja Przemysłu i Handlu. To organ ministerialny odpowiedzialny za opracowywanie przepisów dotyczących administracji przemysłu i handlu w Chinach. SAIC nadzoruje rynek, opracowuje i wprowadza regulacje prawne oraz egzekwuje ich wykonanie za pomocą środków administracyjnych.

Naczelnymi ideami SAIC są:

 • utrzymywanie zharmonizowanego i opartego na regulacjach prawnych otoczenia rynkowego
 • utrzymywanie porządku i sprawiedliwości gospodarczej
 • koordynacja rozwoju społecznego i gospodarczego
 • ochrona praw i interesów przedsiębiorców
 • ochrona konkurencji
 • ochrona konsumentów
 • ochrona znaków towarowych i praw własności
 • zwalczanie nielegalnych działań gospodarczych

Na poziomie lokalnym obowiązki te pełnią władze poszczególnych prowincji. W 2018 roku SAIC został włączony w State Administration for Market Regulation, czyli Państwową Administrację ds. Regulacji Rynku.

Siedziba SAIC znajduje się w Pekinie i obecnym ministrem agencji jest Zhang Mao. Organizacja odpowiedzialna jest między innymi za nadawanie chińskim przedsiębiorcom numerów identyfikacyjnych czyli „Unified Social Credit Code”. Numer firmy służy identyfikacji podatkowej chińskiego przedsiębiorcy i jest odpowiednikiem polskiego numeru NIP lub KRS.

Najpopularniejsze fałszerstwa licencji biznesowych

Licencja biznesowa (business license) to najważniejszy dokument chińskiego przedsiębiorcy. Licencja jest dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Chin kontynentalnych.

Importer, podczas nawiązywania relacji z chińskim dostawcą, koniecznie powinien zweryfikować prawdziwość licencji oraz zawarte na niej informacje. Dzięki niej importer może zweryfikować czy ma do czynienia z producentem czy hurtownikiem, lub jak długo firma obecna jest na rynku. Pozwala to ograniczyć ryzyko podjęcia współpracy z nieuczciwym kontrahentem.

Licencja zawiera takie dane jak:

 • zakres działalności firmy
 • data ważności licencji
 • Unified Social Credit Code – odpowiednik polskiego numeru NIP lub KRS
 • dane reprezentanta firmy upoważnionego do podejmowania kroków prawnych
 • wysokość kapitału zakładowego przedsiębiorstwa
 • pieczęć organu wydającego licencję

Choć licencja biznesowa jest najważniejszych dokumentem firmowym w Chinach, jest również najczęściej fałszowana. Oszuści posuwają się do kopiowania cudzych licencji, zmiany niektórych danych, lub przedstawiania dokumentu w formie nieczytelnego skanu, aby importer nie mógł go odczytać.

Na co zwrócić uwagę podczas weryfikacji licencji biznesowej?

Język. Licencja powinna być sporządzona w języku chińskim, ponieważ tylko ten język posiada w Chinach moc prawną. Licencja w języku angielskim może występować tylko wtedy, gdy została przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego, co w przypadku tego dokumentu jest rzadkością.

Jakość dokumentu. Licencja biznesowa składa się z dwustronicowego dokumentu, zatem chiński kontrahent nie powinien mieć problemu z jej zeskanowaniem w wysokiej rozdzielczości. Licencja musi być czytelna i kolorowa – czarno-biały dokument powinien budzić podejrzenia.

Kolorowe znaki. Licencja musi posiadać kolorową pieczęć oraz zazwyczaj złoto-czerwone znaki. Czarno-biały dokument może sugerować, że jest to kopia cudzej licencji, lub że wprowadzono na niej zmiany, które łatwiej ukryć na monochromatycznym dokumencie.

Dane. Fałszerstwu często ulegają dane zawarte na licencjach. Dlatego w szczególności należy zwrócić uwagę na dane reprezentanta chińskiej firmy, zakres działalności przedsiębiorstwa, stemple potwierdzające datę ważności licencji oraz określające urząd, który wystawił dokument.

Kapitał zakładowy. Zbyt wysoki kapitał zakładowy może oznaczać, że firma z Chin chce zaznaczyć swoją wysoką pozycję finansową. W rezultacie mała firma zawyża kwotę kapitału przez co importer myśli, że ma do czynienia z dużym i poważnym kontrahentem.

Data założenia. Młode przedsiębiorstwa często podają nieprawdziwą datę założenia działalności aby ukryć, że są na rynku od niedawna.

Aby uniknąć ryzyka importu z niepewnego źródła należy dokładnie sprawdzić przedstawione przez chińskiego dostawcę dokumenty. W przypadku niepewności warto zasięgnąć rady sprawdzonego pośrednika. Inspektorzy BigChina w ramach audytu odwiedzą fabrykę, dokonają analizy i oceny przedsiębiorstwa i sporządzą szczegółowy raport na temat wiarygodności chińskiej firmy.

Jak zweryfikować licencję firmy z Chin?

Licencja biznesowa to najważniejszych w Chinach dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdza on legalność istnienia i działania danego przedsiębiorstwa i powinien być pierwszym na liście dokumentem do weryfikacji przed rozpoczęciem importu.

Licencję biznesową można zweryfikować samodzielnie na chińskich stronach rządowych lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. Można to zrobić za pomocą numeru rejestrowego firmy czyli „Unified Social Credit Code” – odpowiednika polskiego NIP-u lub KRS.

Oprócz weryfikacji czy dana licencja istnieje, należy sprawdzić poprawność znajdujących się na niej danych. Import powinien zwrócić szczególną uwagę na poniższe informacje:

 • zakres działalności firmy
 • data ważności licencji
 • Unified Social Credit Code
 • dane reprezentanta firmy
 • wysokość kapitału zakładowego przedsiębiorstwa
 • pieczęć organu wydającego licencję

BigChina oferuje sprawdzenie licencji biznesowej w ramach usługi audytu fabryki. Podczas audytu miejscowego (onsite) inspektor BigChina dokonuje weryfikacji chińskiego kontrahenta, struktury jego przedsiębiorstwa, możliwości produkcyjnych i posiadanych dokumentów – w tym licencji biznesowej. Dzięki znajomości języka chińskiego inspektor BigChina może dokonać analizy autentyczności i poprawności danych znajdujących się na licencji i porównać je z danymi znajdującymi się na oficjalnych chińskich stronach rządowych. Są to między innymi lokalne izby gospodarcze, banki, urzędy celne, czy The State Administration for Industry and Commerce – odpowiednik polskiego rejestru KRS. Po audycie sporządzany jest szczegółowy raport z wizyty w fabryce.

Jak sprawdzić wpłacony kapitał zakładowy chińskiej firmy?

Wysokość kapitału zakładowego zazwyczaj świadczy o wielkości danego przedsiębiorstwa. Podobnie sytuacja wygląda w Chinach, gdzie wielkość kapitału zakładowego określona jest na najważniejszym dokumencie czyli licencji biznesowej (business license). Podczas weryfikacji licencji należy zachować czujność – zbyt wysoki kapitał zakładowy może oznaczać, że chiński dostawca chce zaznaczyć wysoką pozycję finansową swojego przedsiębiorstwa. Jest to też jedna z najczęściej fałszowanych informacji na licencji biznesowej.

Informację o wpłaconym kapitale zakładowym można sprawdzić samodzielnie na chińskich stronach rządowych poprzez podanie numeru chińskiego przedsiębiorcy (United Social Credit Code) lub numeru licencji. Można to także zlecić wyspecjalizowanej firmie. BigChina w ramach audytu fabryki może dokonać weryfikacji informacji zawartych na dokumentach producenta. Może to być sprawdzenie, czy firma jest zarejestrowana w chińskim rejestrze przedsiębiorców (State Administration for Industry and Commerce), czy data założenia działalności jest poprawna, lub czy określony na licencji kapitał zakładowy pokrywa się z rzeczywistym zabezpieczeniem finansowym chińskiego przedsiębiorcy.

Ile kosztuje sprawdzenie firmy w Chinach?

Weryfikacja kontrahentów chińskich nie jest tak kosztowna jak kosztowne mogą być konsekwencje braku sprawdzenia z kim importer nawiązuje relacje biznesowe. Dane firmy, dane bankowe i przedstawione certyfikaty na produkty mogą nie być wystarczające do przeprowadzenie bezpiecznej transakcji z chińskim dostawcą.

Najlepiej powierzyć weryfikację sprawdzonej firmie, takiej jak BigChina. Nasi inspektorzy odwiedzają fabrykę wskazaną przez importera w ramach audytu „onsite”. Podczas wizyty w fabryce agent dokonuje obszernej i szczegółowej oceny między innymi:

 • profilu fabryki (obejmuje np. aktualne dane kontrahenta, numer konta, sprawdzenie dokumentów)
 • organizacji fabryki i procesu realizacji zamówień
 • linii produkcyjnej i posiadanych certyfikatów
 • systemu zapewnienia jakości
 • dostaw surowców do produkcji
 • badań i rozwoju (R&D)

Po wizycie w fabryce sporządzany jest raport, który obejmuje dokumentację z wizyty w fabryce, pobrane dokumenty firmowe (np. licencje biznesową), opis struktury firmy, czy ocenę inspektora BigChina w zakresie rekomendacji współpracy z danym producentem.

Na koszt weryfikacja składa się koszt audytu oraz koszt dojazdu do weryfikowanej fabryki na terenie Chin.

Jeśli chcesz uzyskać bezpłatną wycenę audytu interesującego Cię kontrahenta, skontaktuj się z naszym specjalistą: import@bigchina.pl, mob. +48 508 736 046.

Ile trwa weryfikacja partnera z Chin?

Weryfikację chińskiego dostawcy należy zlecić na minimum tydzień przed planowanym terminem złożenia zamówienia. W tym czasie inspektor BigChina ustala z producentem możliwość wykonania audytu firmy oraz wyznacza termin odpowiedni dla obydwu stron. Jeśli importer przedstawi szczegółowe wytyczne do audytu należy sprawdzić czy są one możliwe do wykonania podczas jednodniowej wizyty w fabryce.

Sam proces weryfikacja chińskiego kontrahenta trwa zwykle od jednego do dwóch dni. Na ten czas składają się:

 • jednodniowa wizyta inspektora BigChina w chińskiej fabryce
 • pobranie dokumentów firmowych dostawcy
 • obejrzenie zakładu produkcyjnego, biura i siedziby dostawy
 • przygotowanie dokumentacji zdjęciowej lub video z wizyty w fabryce
 • zebranie informacji między innymi na temat: zatrudnienia, struktury firmy, danych bankowych, danych rejestrowych, systemu zapewniania jakości, posiadanych certyfikatów
 • przygotowanie szczegółowego raportu z audytu (zwykle tego samego lub kolejnego dnia po audycie)
 • dokonanie oceny chińskiego kontrahenta w zakresie rekomendacji lub odrzucenia współpracy z nim

Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

  Zamów darmową konsultację
  z ekspertem BigChina!

  Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
  Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

  W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.