Inne

Sprawozdania OPAK i OŚ-OP1. Do 31 marca 2010 r. należy rozliczyć rok 2009.

W każdym roku do Polski sprowadza się z zagranicy przeróżne towary – zabawki, paliwa, artykuły gospodarstwa domowego, auta, maszyny itp. Wiele z tych „przedmiotów” objętych jest obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej a także ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Obowiązki te dotyczą wprowadzania na teren kraju produktów w opakowaniach oraz samych opakowań. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą nie tylko importerzy, ale także producenci i eksporterzy. Wielu z nich zapomina jednak o składaniu sprawozdań dotyczących opakowań.

art1._477

 

Ww. ustawy zobowiązują do składania rocznych sprawozdań:

OPAK-1 – o masie wytworzonych opakowań (pustych, bez produktu),
OPAK-2 – o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (pustych, bez produktu)
OPAK-3 – o masie wywiezionych za granicę opakowań (pustych jak również z produktem)
OŚ-OP1 – o wysokości należnej opłaty produktowej za opakowania produktów
wprowadzonych na teren kraju

Termin składania tych sprawozdań do urzędów marszałkowskich mija 31 marca roku bieżącego za poprzedni rok kalendarzowy.

Do 31 marca 2010 r. należy rozliczyć rok 2009!

art2_300_02Nie pozostało wiele czasu aby rzetelnie, terminowo i co ważne – unikając kar, wywiązać się z obowiązków.

Przedsiębiorca, który zobowiązany jest składać ww. sprawozdania nie jest zdany tylko na siebie. Istnieją firmy, które zajmują się przejęciem obowiązków, wykonywaniem czy składaniem sprawozdań
w imieniu Przedsiębiorcy.

Jedną z nich jest Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. Działa na polskim rynku od momentu wejścia w życie ww. ustaw, tj. od 2002 r. Od tamtej pory z usług Organizacji skorzystało prawie 4 tys. Przedsiębiorców wprowadzających na teren Polski produkty  w opakowaniach.

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. usługę świadczy również usługi polegające na wykonywaniu dla Przedsiębiorców zaległych sprawozdań OPAK czy OŚ-OP1. Korzystając z portalu www.opaki.pl każdy Przedsiębiorca może zlecić ich wykonanie. Przygotowanie zaległego sprawozdania to niski koszt w porównaniu z karami jakie grożą za nie składanie w terminie tych dokumentów:

– za nie złożenie jednego sprawozdania OPAK – do 5000 zł;
– za nieterminowe złożenie sprawozdania OŚ-OP1 do opłaty produktowej doliczane są odsetki podatkowe.

Z doświadczenia Spółki wynika, że im szybciej Przedsiębiorca podejmie odpowiednie kroki w celu wywiązania się z obowiązków tym ma większe szanse na uniknięcie kar pokontrolnych.

Aby:

– wywiązywać się z obowiązków na bieżąco,
– mieć czyste konto na wypadek kontroli,
– uzupełnić braki w sprawozdawczości z lat ubiegłych,
– zaoszczędzić czas,

wystarczy skorzystać z usług oferowanych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Przedsiębiorca nie musi spędzać całych dni na zapoznawaniu się z zawiłymi
i skomplikowanymi zapisami ustaw czy dyrektyw. Wystarczy kilka prostych kroków aby otrzymać gotowe sprawozdanie.

www.ekocykl.org
www.opaki.pl

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.