Inne

Nie ma eksportu bez promocji

– W obecnej sytuacji problem promocji polskiej gospodarki i wsparcie eksporterów powinny stać się jednym z priorytetów rządu – uważa Krajowa Izba Gospodarcza. Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła się do Rządu RP w sprawie udzielenia pomocy dla wzrostu pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz umiędzynarodowienia ich działalności, której celem jest powstrzymanie spadku polskiego eksportu.

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego uważają, że co najmniej 3 typy działań powinny być objęte doraźnym dofinansowaniem w okresie, w którym zawieszono pomoc de minimis, a nie działa jeszcze „Paszport do eksportu” i nie w pełni działają Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach.

Spadek polskiego eksportu jest jednym z najpoważniejszych skutków kryzysu gospodarczego. Potwierdzeniem niepokojącej kondycji polskich firm eksportowych są dane GUS ze stycznia 2009 r., z których wynika, że eksport wyrażony w euro spadł o ponad 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2008 r. Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, najważniejszego partnera handlowego Polski, spadła
o ponad 25 proc. – Dane ze stycznia 2009 pokazują, że konieczne są jak najszybsze działania zmierzające do poprawy konkurencyjności polskiego eksportu – komentuje Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, jednym ze sposobów poprawy sytuacji w eksporcie może być poszukiwanie nowych rynków zbytu dla polskich firm. Skuteczna ich ekspansja na nowych rynkach wymaga jednak stworzenia całościowego systemu wspierania handlu zagranicznego. – Kryzys powinien być wyraźnym sygnałem, że prace nad strategią promocji gospodarczej polski, ciągnące się latami powinny zostać przyspieszone. Eksporterzy powinni mieć więcej informacji z polskich placówek dyplomatycznych. Warto więc stworzyć system wsparcia i jeśli zrobi się to mądrze, może on szybko przynieść efekty – mówi Arendarski.

Istotnym elementem strategii eksportowej polskich firm powinien być udział w zagranicznych targach i misjach handlowych. – Mam nadzieję, że rząd uczyni wszystko, aby system dofinansowania udziału w targach i misjach handlowych dla eksporterów był efektywny i przyjazny, tym bardziej, że wielu polskich przedsiębiorców wciąż negatywnie wspomina zasady udzielania wsparcia w perspektywie 2004-2006 – mówi Andrzej Arendarski.

W perspektywie finansowej 2007-2013 dofinansowanie udziału przedsiębiorców w imprezach o charakterze wystawienniczo-promocyjnym przewidziane jest na poziomie regionalnym, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz na poziomie krajowym. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) oferują wsparcie podobne w charakterze do udzielanego w perspektywie finansowej 2004-2006, w ramach Poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006″(SPO-WKP). W przypadku poziomu krajowego, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) zaprojektowano system wsparcia o charakterze specjalistycznym, przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę na terenie RP oraz w których przychody z tytułu eksportu za poprzedni rok przed rokiem złożenia wniosku, nie są większe niż 30% przychodów ogółem.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i krajowych na rynkach zagranicznych. W ramach refundowanych działań przewiduje się m.in. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach za granicą czy doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Działania Paszport do eksportu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 roku działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. Skupia ponad 140 samorządowych izb gospodarczych, do których należy około 300 tysięcy krajowych przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje środowisko polskich przedsiębiorców w UE jako członek Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo – Przemysłowych EUROCHAMBRES. Andrzej Arendarski, Prezes KIG obejmując na początku 2008 roku stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES umocnił pozycję Krajowej Izby Gospodarczej na arenie międzynarodowej.

(ew/kig)

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.