Inne

Paszport do eksportu

Mikroprzedsiebiorcy, mali lub średni przedsiebiorcy, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży w ubiegłym roku nie przekroczył 30%, mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu operacyjnego  „Paszport do eksportu”. Jest o co walczyć. Uzyskane dofinansowanie może wynosić nawet do 200 000 PLN.

„Paszport do eksportu” to program operacyjny – Innowacyjna Gospodarka (POIG Działanie 6.1), którego celem jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu i liczby przedsiebiorstw prowadzących działalność eksportową.

W ramach programu dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:

  • Etap I: obejmuje przygotowanie Planu rozwoju eksportu (PRE) poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Realizacja tego etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy to 10 000 PLN (do 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych).
  • Etap II: polega na realizacji PRE przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych (czas trwania to maksymalnie 24 miesiące). Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym etapie to 200 000 PLN (do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

W okresie realizacji Działania 6.1 przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie przygotowania oraz wdrażania PRE jednokrotnie.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. I runda aplikacyjna została ogłoszona w terminie od 16 lutego do 31 marca 2009 r.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej wynosi 35 609 770,66 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiej Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

http://www.parp.gov.pl/

– – –

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza beneficjentów ubiegających się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: „Zasady kontraktowania środków w zakresie Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Spotkanie odbędzie się 24 marca w Warszawie.

http://www.parp.gov.pl/index/more/8263

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.