Porady ekspertów

Upłynął termin składania sprawozdań OŚ-OP1. Co dalej?

Wraz z dniem 31 marca upłynął termin składania do Urzędów Marszałkowskich sprawozdań OŚ-OP1 za 2008 rok, czyli sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej. Tym samym zamknięty został kolejny rok obowiązywania ustawy „ O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".

Urzędy Marszałkowskie weryfikują obecnie poprawność złożonych przez przedsiębiorców i organizacje odzysku sprawozdań, podsumowują ilości wprowadzonych na rynek opakowań, kwotę wpłaconych opłat produktowych oraz ilość rozliczających się przedsiębiorców. W następnej kolejności dane te zostaną zagregowane w skali całego kraju i będą stanowiły podstawę do oceny stopnia wykonania przez Polskę postawionych przez Unię Europejską wymagań w zakresie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dla większości firm, które płacą opłatę produktową i samodzielnie składają sprawozdanie OŚ-OP1 (zwłaszcza tych, którzy robili to po raz pierwszy) jest to najczęściej okres ulgi po okresie żmudnego analizowania ustaw, rozporządzeń i ich interpretacji oraz wzorów potrzebnych do obliczeń. Firmy, które nie złożyły sprawozdania na czas powinny się natomiast spieszyć, ponieważ każdy dzień zwłoki oznacza podwyższenie obliczonej opłaty produktowej o ustawowe odsetki. Zamknięcie kolejnego roku jest również okazją do refleksji nad podejściem do sposobu realizacji zapisów ustawy. Brak realizacji obowiązku i związana z tym konieczność zapłacenia opłaty produktowej staje się z roku na rok coraz bardziej znaczącą pozycją kosztów wielu przedsiębiorstw. Wynika to z systematycznego wzrostu obowiązujących poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłaty produktowej za poszczególne rodzaje opakowań.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli naliczona opłata jest niższa niż 50 zł to nie trzeba jej wpłacać na konto urzędu. Jednak niska kwota opłaty produktowej nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania OŚ-OP1 w przewidzianym ustawowo terminie.

Termin 31.03 nie jest natomiast specjalnie znaczący dla przedsiębiorców, którzy realizację obowiązku przekazali organizacji odzysku. To ona przez cały rok realizowała ten obowiązek, złożyła w ich imieniu sprawozdanie oraz odpowiada za jego poprawność. Rolą przedsiębiorcy było jedynie dostarczenie organizacji danych i ilości wprowadzonych przez niego na rynek opakowań.

Upłynięcie kolejnego roku obowiązywania ustawy powinno być ostatnim dzwonkiem do zastanowienia, dla tych firm, które świadomie postanowiły zignorować zapisy ustawy„O obowiązkach przedsiębiorców…". Powinny mieć one na uwadze fakt, że zobowiązania z niej wynikające nie przedawniają się wraz z upływem roku kalendarzowego. Zobowiązania te są traktowane tak samo jako zobowiązania podatkowe. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia realizacji obowiązku (samodzielnego odzyskiwania opakowań z rynku lub współpracy z organizacją odzysku) trzeba będzie złożyć zaległe sprawozdania oraz zapłacić opłatę produktową za 5 lat wstecz, wraz z ustawowymi odsetkami za cały ten okres.
Nie warto więc zwlekać z uregulowaniem tej kwestii.

Ostatecznego podsumowania efektywności obowiązującego w Polsce systemu odzysku i recyklingu w 2008 roku można będzie dokonać dopiero za kilka miesięcy. Z pewnością można jednak stwierdzić, że systematycznie rośnie ilość przedsiębiorców, którzy poważnie traktują obowiązki związane z wprowadzaniem na rynek opakowań. W końcu każde ładne i kolorowe opakowanie stanie się ostatecznie odpadem obciążającym środowisko naturalne.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Zamów darmową konsultację
z ekspertem BigChina!

Masz pytania dotyczące importu z Chin do Polski? Możemy Ci pomóc!
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli wszystkich potrzebnych informacji.

W trakcie niezobowiązującej rozmowy telefonicznej możesz dowiedzieć się:

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu maksymalnie 24h.